Hans Rasmussen
???? - 1752


Rasmus
 - 
Hans Rasmussen
???? - 1752
Karen Nielsdatter
ca 1699 - 1740
Vielse: 8. juni 1721 Skrøbelev, Svendborg Amt
9 børn døbt i Simmerbølle, Svendborg Amt
Rasmus Hansen Døbt: 22. februar 1722
Begravet: 17. december 1756 Lindelse
Anders Hansen Døbt: 29. juni 1725
Begravet: 5. juni 1813 Simmerbølle
Anna Elisabeth Hansdatter Døbt: 16. marts 1729
Begravet: 28. maj 1772 Simmerbølle
Inger Hansdatter Døbt: 29. september 1731
Død: er ikke eftervist
Mathena Hansdatter Døbt: 23. november 1732
Død før 26. januar 1741
Kirsten HansdatterDøbt: 30. maj 1734
Død: er ikke eftervist
Niels HansenDøbt: 30. maj 1734
Død: er ikke eftervist
Karen HansdatterDøbt: 17. november 1737
Død: er ikke eftervist
Maren HansdatterDøbt: 21. februar 1740
Begravet: 7. april 1763 Simmerbølle

Alle de arveskifter og folketællingen i 1787, vi havde fat i i forbindelse med sønnen Anders Hansen, forfulgte vi længere bagud i tid og kunne konstatere, at Anders og hans søskende forekom i såvel Hans Rasmussens skifte i 1752 som Karen Nielsdatters skifte i 1740, så dermed havde vi fundet tilbage til forældregenerationen  

Det  ikke af hverken arveskifte eller indførsler i kirkebog, hvornår Hans blev født

I juni 1721 blev Hans Rasmussen gift med Karen Nielsdatter. Ved deres vielse står der i Skrøbelev kirkebog: 
D: 26 Martÿ trolofved Jeg Hans Rasmus: som en tid lang haffed tient i Pudselÿche, til Karen Nielsd: fød i Kragehollem
Dom: Trin: Er forben. Hans Rasmus: og Karen Nielsd: viede

Hans og Karen fik 9 børn. Heraf voksede de 8 op

Karen døde ved juletid 1740, godt 41 år gammel og efterlod sig foruden Hans 8 børn i alderen 18 år  ned til knapt 1 år

Efter Karens død blev Hans gift med Ane Hansdatter. Vi ved ikke hvornår eller hvor de blev gift, men deres første barn blev døbt den 3. maj 1742

Hans og Ane fik 3 børn sammen før Hans døde i slutningen af februar 1752. Ved hans begravelse  står der i kirkebogen i Simmerbølle:
Die 2den Martz blef Hans Rasmus af Refbierg begravet

Ane, der var blevet gift igen, døde i oktober 1770, 59 år gammel

Lidt om børnene

Børnene fra 1. ægteskab:

Rasmus fra 1722 blev i februar 1754 gift med Peder Vævers enke af Illebølle Sidsel Madsdatter. Det blev ikke noget langt ægteskab, for Rasmus døde i december 1756, knapt 37 år gammel. De havde dog nået at få datteren Karen sammen. Sidsel blev gift igen. Denne gang med landsoldaten Hans Nielsen, der foruden enken også overtog gården.

Anders fra 1725 var Lykkes tip-tipoldefar og har sin egen side

Anna Elisabeth fra 1729 blev i oktober 1764 gift med enkemanden Knud Iversen Væver fra Rifbjerg. Ægteparret fik 8 år og 3 børn sammen før Anna Elisabeth døde i maj 1772, godt 43 år gammel. Knud, der var blevet gift igen, døde i marts 1784 knapt 66 år gammel

Inger fra 1731 kom muligvis til Svallebølle. Hvis det er hende vi har fundet der, så var hun blevet gift med Friederich Krum og endte som hospitalslem og blev begravet i Bøstrup i april 1811

Kirsten fra 1734 har vi ikke kunnet eftervise med sikkerhed

Niels fra 1734 lige som sin tvillingesøster Kirsten har vi heller ikke kunnet følge ham

Karen fra 1737 har vi ikke kunnet eftervise med sikkerhed

Maren fra 1740 blev kun 23 år gammel før hun døde og blev begravet i Simmerbølle

Børnene fra 2. ægteskab:

Hans fra 1742 har vi ikke kunnet følge med sikkerhed, men det er muligvis ham, der endte i Klavsebølle og blev kendt der, som gamle Hans Hansen. Hvid det er ham, så døde han den 5. marts 1819 og blev begravet i Tullebølle, 78 år gammel

Jørgen fra 1744 har vi ikke kunnet følge med sikkerhed, men det var muligvis ham der endte som bomand i Hesselbjerg. Hvis det er ham, så døde han i oktober 1802 og blev begravet i Humble, 57 år gammel 

Anna Maria fra 1747 blev i oktober 1767 gift med Søren Hansen i Rifbjerg. Da Anna Maria døde i efteråret 1809 efterlod hun mand og 8 levende børn  

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Hans Rasmussen var Lykkes tip-tip-tipoldefar og boede i Rifbjerg

Den 18. marts 1721 overtog Hans Rasmussen, der havde tjent Pudseløkke, gården i Rifbjerg efter afdøde Niels Mortensen

8 dage senere blev Hans trolovet med Karen Nielsdatter fra Kragholm

Skrøbelev kirke hvor Hans og Karen blev gift den 8. juni 1721 

Vi fandt frem til Hans via et arveskifte

Eksempel på et arveskifte

Sønnen Rasmus blev gift med enken Sidsel Madsdatter. Efter at Rasmus var død i december 1756, blev Sidsel gift for 3. gang. Denne gang med Landsoldaten Hans Nielsen. Sidsel og Hans fik 34 år sammen før Hans sidst i november 1791 faldt ned fra taget og døde dagen derpå, 71 år gammel

Datteren Anne Elisabeth blev gift med enkemanden Knud Iversen, der var husmand og væver i Rifbjerg

Deres 3 børn blev døbt efter gammel navneskik

Første barn sønnen Hans blev opkaldt efter sin morfar Hans Rasmussen

Andet barn datteren Karen blev opkaldt efter sin afdøde mormor Karen Nielsdatter

Tredie barn sønnen Iver blev opkaldt efter sin farfar

Efter Anne Elisabeths død blev Knud Iversen gift igen og fik 3 børn i sit tredie og sidste ægteskab. Af disse tre børn var den ene en datter der blev døbt Ane Gjertrud

Ane efter Knuds 2. kone Anne Elisabeth og Gjertrud efter hans 1. kone Gjertrud Jacobsdatter

Dåbsbarn

2. søndag efter påske 1752 (16. april 1752) blev Hans Rasmussens enke Ane Hansdatter trolovet med Michel Clausen, som havde fæstet gården after Hans. 

Ane og Michel blev gift 20. august samme år 

Vielse

- Sidens top - Forsiden