Jens Andersen
???? - 1769

Anders

Jens Andersen
???? - 1769
Ukendt
gift: ikke eftervist
3 børn døbt i Stoense, Svendborg Amt
Ane Jensdatter Født: ikke eftervist (nok før 1740)
Død: ikke eftervist (før 1787)
Marie Jensdatter Født omkring 1740
Død: før 9. august 1797 Snøde
Inger Jensdatter Født: omkring 1750
Død: 14. februar 1825 Stoense

I et arveskifte dateret 17. april 1769  efter Jens Andersen i Skattebølle er nævnt en datter ved navn Marie som var forlovet med Jeppe Pedersen

Det eneste vi med sikkerhed ved om Jens Andersen er, at han havde 3 levende døtre ved sin død i 1769 og at han boede i Skattebølle

Kirkebogen i Stoense er næste ulæselig for døde i 1768/1769, men vi mener at kunne ane navnet Jens Andersen dog uden angivelse af alder og datoen er ulæselig

Lidt om de 3 døtre:

Ane  havde været gift med Peder Rasmussen i Holmehuset, Hov. Ane var Peders 1. kone, og hun var død før folketællingen i sommeren 1787, hvor Peder var gift med Christence.
Ane og Peder Rasmussen havde 5 levende døtre ved skiftet efter Peder i 1793:
Marie Pedersdatter (født ca. 1769)
Edel Pedersdatter (født ca. 1771)
Johanne Pedersdatter (født ca. 1773)
Ane Kirstine Pedersdatter (født ca. 1776)
Elisabeth Pedersdatter (født ca. 1777)

Marie fra 1740 var Lykkse tip-tipoldemor og har sin egen side

Inger fra 1750 var ved faderens død i 1769 tjenestepige på en gård Emmerbølle. Ved folketællingen i 1787 tjente hun på en gård i Lejbølle. Der er en vis usikkerhed om hendes færden indtil vi i 1801 har fundet hende gift med Lars Pedersen og bosat i Hov med mand og 2 børn. I folketællingen var Lars husmand med jord og daglejer. Den 19. december 1814 overtog Jens Nielsen huset i Hov efter Lars Pedersens enke, så Lars er død inden dette tidspunkt. Inger døde den 14. februar 1825, 75 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Jens Andersen var Lykkes tip-tip-tipoldefar og boede i Skattebølle 

Stoense kirke

Af et arveskifte dateret den 2. september 1762 efter gårdmand Anders Andersen  på Taubjerggård i Bøstrup fremgår det, at den afdøde havde 2 brødre nemlig Jens Andersen i Skattebølle (Lykkes tip-tip-tipoldefar) og  Claus Andersen i Skattebølle

Anders havde været gift med Karen Hansdatter og parret havde 4 levende børn ved hans død i sommeren 1762

Om broderen Claus ved vi følgende:

Claus var gårdmand i Skattebølle og gift med Ane Larsdatter 

De fik en søn Lars som overtog faderens gård i 1755

Vi ved også at Claus døde før 24. februar 1776, hvor der er udfærdiget et arveskifte efter ham

- Sidens top - Forsiden