Peder Jeppesen
ca 1710 - 1784


Jeppe Pedersen
ca 1654 - 1731

Ellen Kierutsdatter
???? - 1749
Peder
- Kierut
-
Peder Jeppesen
ca 1710 - 1784
Birte Andersdatter
ca 1711 - 1788
gift 1. november 1743 i Bøstrup, Svendborg Amt
5 børn døbt i Bøstrup, Svendborg Amt
Hans Pedersen Døbt: 25. oktober 1744
Begravet: 26. september 1804 Bøstrup
Mette Pedersdatter Døbt: 17. december 1747
Død: 15. marts 1829 Tranekær
Jeppe Pedersen Døbt: 16. august 1750
Død: 23. juli 1829 Snøde
Anders Pedersen Døbt: 15. juli 1753
Begravet: 15. september 1772 Bøstrup
Laus Pedersen Døbt: 16. november 1755
Død: ikke eftervist

Peder Jeppesen i Emmerbølle fandt vi frem til ved at gennemsøge godset Nedergaards fæsteprotokol og sammenholde det vi fandt frem til med nogle skifter efter henholdsvis hans far Jep Pedersen 1731 og hans søn Hans Pedersen 1804

I et fæste dateret den 9. juli 1784 overtog Hans Pedersen efter sin far Peder Jeppesen fæste af gård i Emmerbølle.

I skiftet efter gårdmand Hans Pedersen i Emmerbølle dateret 20. oktober 1804 er anført, at han har en bror gårdmand Jeppe Pedersen i Snøde.

Heraf følger, at Peder Jeppesen havde 2 sønner Hans og Jeppe

Peder blev født i december 1711. Ved hans dåb i Bøstrup den 13. december, står der i kirkebogen:
Dom: 3 Ad: Jeppe Peders Barn i Hougaarden, Peder. Fad: Else Rasmusdatter paa Hegnet, Deinens Datter Datter Ane Elisabet, Frans Didrichs Søn Niels i Stoense, Mads Ladefoged paa Nedergrd, Bondis Peders Hustru i Tobirg 

Den 1. november 1743 blev Peder gift med Birte Andersdatter. Ved vielsen står der i kirkebogen i Bøstrup:
Fest: Pur: Mar: Trolovet Peder Jeppesen og Birte Andersdatter. Viet Fest: Omn: Sanct

I kirkebogen i Bøstrup har vi fundet 5 børn efter Peder Jeppesen i årene 1744 til 1755 

Peder døde i november 1784. Ved hans begravelse i Bøstrup den 17. november står der i kirkebogen:
D 19de Novembr begravet Peder Jeppesen i Emmerb: ætat: 73 Aar

Birte døde 3½ år senere i marts 1788, 77 år gammel

Lidt om de 5 børn:

Hans fra 1744 har nok været bestemt til at skulle overtage faderens fæste i Emmerbølle, i hvert fald fremgår det af Nedergårds fæsteprotokol, at Hans overtog fæstet efter sin far, som døde i november 1784 og han har nok samtidig fået sin moder på aftægt, hun var hos sønnen Hans ved folketællingen 1787. Hans blev gift med den 19 år yngre Karen Henrichsdatter i november 1780. Han døde i september 1804, 60 år gammel, og i arveskiftet efter ham forekommer der 7 levende børn. Karen døde som enke efter "nu afdøde Husmand Ole Rasmussen i Emmerbølle"  i januar 1831, 69 år gammel 

Mette fra 1747 blev den 1. november 1771 gift med enkemanden Anders Castensen fra Rensbjærg i Tranekær Sogn. Af arveskiftet efter Anders første kone fremgår det, at der var 2 sønner, Casten på 1 år og Anders på 6 uger. Sønnen Casten har vi fundet som lakajdreng på Tranekær slot ved folketællingen i 1787. Sønnen Anders har ikke kunnet følge. Vi har kunnet finde 6 børn efter Mette og Anders. Anders døde før Mette, men da der ikke findes andet end en altergangsbog i Tranekær før 1813, så har vi kigget i den. Sidste gang vi finder Anders Carstensen og hustru i kirke sammen var Palmesøndag 1808. I maj 1812 var Mette til alters som enke. Mette døde i marts 1829, 82 år gammel

Jeppe fra 1750 er Lykkes tip-tipoldefar og har sin egen side

Anders fra 1753 er der ikke så meget andet at skrive om, end at han døde i september 1772, 19 år gammel

Laus fra 1755 har ikke kunne følge

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Peder Jeppesen var Lykkes tip-tip-tipoldefar og boede i Emmerbølle

Peder, som var 21 år gammel ved hans fars død i 1731, blev i 1743 gift med Hans Christensens enke Birte Andersdatter i Skattebølle og deres første barn Hans fra 1744 blev nok opkaldt efter sin mors første mand

Bøstrup kirke

Af godset Nedergårds fæsteprotokol fremgår det, at Peder fæstede en gård i Emmerbølle efter afdøde Hans Christensen den 20. juli 1742 og i november 1743 blev han gift med Hans Christensens enke

Fæstebrev

Fæsteprotokol

Fra Peders fars skifte ved vi, at han var det ældste barn efter Jep Pedersen i Hovgård i Bøstrup


I juli 1784 fæstede Peders søn Hans gården i Emmerbølle efter sin far selv om Hans i forvejen havde en gård i Emmerbølle

- Sidens top - Forsiden