Karen Nielsdatter
1710 - 1739

Niels Iversen
1668 - 1744
Augusta Margrethe Wardinghausen
1680 - 1743
- - Hans Christopher Wardinghausen
ca 1634 - 1695
Maria Dorthe Nissens
ca 1643 - 1712
Rasmus Nielsen
1707 - 1751
Karen Nielsdatter
1710 - 1739
Vielse: 17. juli 1731 i Lindelse, Svendborg
3 børn døbt i Lindelse, Svendborg Amt
Niels Rasmussen Døbt: 18. maj 1732
Begravet: 13. januar 1793
Maria Dorthe Rasmusdatter Døbt: 21. april 1734
Begravet: ikke eftervist
Hans Christopher Rasmussen Døbt: 13. juli 1738
Begravet: ikke eftervist

Lykkes tip-tip-tipoldemor Karen Nielsdatter kender vi fra hendes giftermål med Rasmus Nielsen i juli 1731

Karen blev født i maj 1710. Ved hendes dåb den 18. maj  i Lindelse står der i kirkebogen:
Teksten er svær at læse, men vi har dog fundet ud af, at Karen var datter af  Niels Ifversøn i Illebølle

Den 17. juli 1731 blev Karen gift med Rasmus Nielsen fra Skrøbelev. I kirkebogen i Lindelse står der:

Mandagen d: 10 Junÿ Troloftede jeg en ung Karl Rasmus Nels: fød i Schrøbeløf og havde Ægteskabs Bevis fra Hr: Hans Fabricius og Nels Ifversøns Datter Karen Nelsd: i Illebølle. De blefve viede Tirsdagen d: 17 Julÿ

Karen og Rasmus fik 3 børn i årene 1732 og 1738 dem har vi skrevet om på Rasmus Nielsens side

Karen døde i maj 1739. I kirkebogen i Lindelse står der:
Mandagen d: 11 Maÿ: Blef begraben Rasmus Nelsøns Hustru, Karen Nielsd:, i Hougaard i Vindeby. Var fød: Illebølle 1710 d: 3 Maÿ, og døde nu 29 aar gl:

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund
Karen Nielsdatter var Lykkes  tip-tip-tipoldemor og boede i Vindeby

Karens mand blev kaldt Rasmus Hovgaard

Karen døde knapt et år efter sønnen Hans Christophers fødsel og Rasmus var dermed blevet alene med 3 små børn

2 måneder senere blev Rasmus trolovet med Johanne Pedersdatter fra Gl. Skrøbelev og de blev gift i november samme år

Vi ved at Karen Nielsdatters 3 børn leved i 1743 for de er nævnt i arveskiftet efter deres mormor Augusta Margrethe Wardinghausen

- Sidens top - Forsiden