Rasmus Nielsen
1707 - 1751

Niels Hansen
ca 1655 - 1717
Ellen Iversdatter
ca 1664 - 1749

Rasmus Nielsen
1707 - 1751
Karen Nielsdatter
1710 - 1739
Vielse: 17. juli 1731 i Lindelse, Svendborg
3 børn døbt i Lindelse, Svendborg Amt
Niels Rasmussen Døbt: 18. maj 1732
Begravet: 13. januar 179
Maria Dorthe Rasmusdatter Døbt: 21. april 1734
Begravet: ikke eftervist
Hans Christopher RasmussenDøbt: 13. juli 1738
Begravet: ikke eftervist

Ved Lykkes tip-tipoldefar Niels Rasmussens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Rasmus Nielsen i Vindeby

Rasmus blev født i august 1707. Ved hans dåb i Skrøbelev står der i kirkebogen:

D: 3 Aug: Er døbt Rasmus, Neels Hansens Søn i Skrøbeloft, Anna Rusina Claus Bertelsens Hust i Rutkiøbing bar …?? Faddere vare: August?? Hans: i Windeb Taasinge, Jens Ramus: i Ristgaard??, Anna Margrethe Rÿsting i Rutkiøbing og Karren Ras Qv i Henninge

Den 17. juli 1731 blev Rasmus gift med Karen Nielsdatter fra Illebølle. I kirkebogen i Lindelse står der:

Mandagen d: 10 Junÿ Troloftede jeg en ung Karl Rasmus Nels: fød i Schrøbeløf og havde Ægteskabs Bevis fra Hr: Hans Fabricius og Nels Ifversøns Datter Karen Nelsd: i Illebølle. De blefve viede Tirsdagen d: 17 Julÿ

Rasmus og Karen fik 3 børn i årene 1732 og 1738

Karen døde i maj 1739, kun 29 år gammel

Rasmus, som sad tilbage med 3 små børn, blev trolovet 2 måneder senere og gift i november 1739. Ved vielsen står der i Skrøbelev kirkebog:D 10 Julÿ troloved Rasmus Nielsen Enchemand fra Vindebÿe i Lindelse Sogn til Johane Pedersdatter i gl: Schrøbelev.
Vied d 11 Novembr

Rasmus og Johanne fik 4 børn i årene 1741 til 1747. Af disse 4 døde de 2 som små

Rasmus døde i juni 1751. Ved hans begravelse i Lindelse står der i kirkebogen:Torsdagen d: 10 Dito Blef begraben Rasmus Nels: i Hougaard i Vindebÿe, var fød i Nÿe Schrøbeløf
1707, og døde 44 aar 3 maaneder gl:

Lidt om børnene fra 1. ægteskab:

Niels fra 1732 er Lykkes  tip-tipoldefar og har sin egen side

Maria Dorthe fra 1734 levede i 1743. Herefter har vi ikke kunnet følge hende 

Hans Christopher fra 1738 ved vi levede i 1743

Lidt om de 2 børn der voksede op fra 2. ægteskab:

Jens fra 1743 har vi ikke kunnet følge

Karen fra 1747 har vi ikke kunnet følge

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Rasmus Nielsen var Lykkes  tip-tip-tipoldefar og boede i Vindeby

Rasmus var kendt under navnet Rasmus Hovgaard

Lindelse Kirke hvor Rasmus og Karen blev gift og hvor børnene fra begge ægteskaber blev døbt

Skrøbelev kirke hvor Rasmus blev døbt og senere gift med Johanne Pedersdatter

Efter Rasmus Nielsens død giftede hans enke Johanne sig i oktober samme år med Mads Hansens søn Rasmus af Vindeby

Det har ikke været muligt at eftervise Johanne og Rasmus Madsen begravede, da der mangler kirkebog i Lindelse i perioden 1765-1790 og vi kan ikke eftervise dem i folketællingen 1787

Af Rasmus børn har vi kun kunnet følge Niels, som var Lykkse tip-tipoldefar

De 4 andre børn har vi ikke kunnet følge på grund af manglende kirkebøger og vi har heller ikke kunnet finde arveskifter med deres navne i

Dog har vi fra anden kilde, at Hans Christopher fra 1738 blev gift med Johanne Nielsdatter og at han døde i Tullebølle i 1782. Her har vi også manglet kirkebog, så vi har ikke kunnet eftervise oplysningerne


- Sidens top - Forsiden -