Maren Jeppesdatter
ca 1656 - 1731

Jeppe -
Hans Christensen
ca 1649 - 1689
Maren Jeppesdatter
ca 1656 - 1731
Vielse: er ikke eftervist
3 børn døbt i Skrøbelev, Svendborg Amt
Dorte Hansdatter  Født omkring 1684
Begravet 6. april 1739 Humble
Christen Hansen Født omkring 1686
Død er ikke eftervist
Hans Hansen Døbt 2. februar 1690
Begravet 21. april 1729 Skrøbelev

I et arveskifte dateret 1. juli 1729 efter sognefoged og kirkeværge Hans Hansen i Skrøbelev er nævnt, at han havde en da afdød broder i Stengade Christen Hansen. Da Christen var død ved sin broders arveskiftet blev hans 6 børn nævnt i arveskiftet. Blandt børnene var den 10-årige søn Jeppe nævnt, som var Lykkes tip-tip-tipoldefar og boede i Skebjerg. 

I skiftet efter Hans Hansen er også nævnt, at hans mor var Maren Jeppesdatter i Henninge

Maren var gift 2 gange

Hendes første ægteskab med Hans Christensen har vi ikke kunnet eftervise, for det blev indgået før der foreligger kirkebog i Skrøbelev

Maren og Hans fik 3 børn, som vi har skrevet lidt om på Hans Christensens side

Hans døde i juli 1689 knapt 40 år gammel og Maren sad tilbage med 3 små børn, den sidste født ½ år efter mandens død

Den 13. februar 1691 blev Maren trolovet med Rasmus Lauritsen og ved deres vielse den 1. april samme år, står der i kirkebogen i Skrøbelev: 
D: 13. Febr Er troloffet Rasmus Lauritzen i Henninge som førte Beviis fra Hr: Otto?? I Humblet til Maren Jeppesd: Sl: Hans Christensens Enche ibd:
D: 1 Aprilis Er forben. Rasmus Lauritzen i Henninge og Maren Jeppesdatter  vied

Maren og Rasmus fik døtrene Karen i 1693 og Maren i 1699

Rasmus døde i maj 1708, knapt 41½ år gammel

Maren døde i januar 1731. Ved hendes begravelse i Skrøbelev, står der i kirkebogen:
D: 17 Januarÿ blef Maren Jeppesdatter Sl: Rasmus Lauridsens Efterlevende fra Henninge begraven, som var fød i Henninge og gl: 75 aar mindre end 3 uger 

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Maren Jeppesdatter var Lykkes 
tip-tip-tip-tip-tipoldemor og boede i Henninge

Skrøbelev kirke

Marens datter Karen fra  ægteskabet med Rasmus Lauritsen var kun 16 år gammel, da hun i juli 1709 blev gift med Claus Hansen Nagel. Ægteskabet varede kun kort for i november 1713 druknede Claus og han blev først begravet i februar 1714. Der var ingen overlevende børn fra dette ægteskab ved Karens halvbroders skifte i juli 1729, derimod levede der 2 børn Claus og Maren som hun havde fået med sin anden mand Hans Michelsen i 1715 og 1717. Karen døde i maj 1719 i Rudkøbing kun 26 år gammel

Efter Karens død blev Hans Michelsen i 1721 gift med Anna Rasmusdatter der dog døde allerede i 1726, hvorefter Hans blev gift med Elisabet Margrethe Nielsdatter, der var datter af Niels Iversen, Lykkes tip-tip-tip-tipoldefar

Marens datter Maren fra  ægteskabet med Rasmus Lauritsen var bare 18 år gammel, da hun i juni 1717 blev gift med Hans Christiansen. I 1718 fik de datteren Ane. Maren døde godt 28 år gammel i Rudkøbing i marts 1727

Rudkøbing kirke

- Sidens top - Forsiden