Hans Christensen
ca 1649 - 1689

Christen -
Hans Christensen
ca 1649 - 1689
Maren Jeppesdatter
ca 1656 - 1731
Vielse: er ikke eftervist
3 børn døbt i Skrøbelev, Svendborg Amt
Dorte Hansdatter  Født omkring 1684
Begravet 6. april 1739 Humble
Christen Hansen Født omkring 1686
Begravet 22. maj 1720 Tullebølle
Hans Hansen Døbt 2. februar 1690
Begravet 21. april 1729 Skrøbelev

I et arveskifte dateret 1. juli 1729 efter sognefoged og kirkeværge Hans Hansen i Skrøbelev er nævnt, at han havde en da afdød broder i Stengade Christen Hansen. Da Christen var død ved sin broders arveskiftet blev hans 6 børn nævnt i arveskiftet. Blandt børnene var den 10-årige søn Jeppe nævnt, som var Lykkes tip-tip-tipoldefar og boede i Skebjerg. 

Af samme arveskifte fremgår det, at Hans også havde en søster ved navn Dorte og en mor ved navn Maren Jeppesdatter. De to søskende Dorte og Christen blev født i Hennetved i Skrøbelev sogn, før kirkebogen begynder 1. søndag efter Trinitatis 1686, så der har vi ikke kunnet eftervise deres far, men da Hans blev døbt den 2. februar 1690, står der i kirkebogen, at han var søn af salige Hans Christensen i Henninge

Af arveskiftet efter Hans Hansen, Hans Christensens søn fra 1690, kan vi udlede, at Hans Christensen og Maren Jeppesdatter har været gift, men hvornår de blev gift har vi ikke kunnet eftervise

Han Christensen døde i 1689 ½ år før sønnen Hans blev født. Ved begravelsen i Skrøbelev står der i kirkebogen:
D: 29 Julÿ begraft jeg Hans Christensen som bode og døde i Henninge var hen ved 40 Aar gl:

Maren der var blevet gift igen, døde i januar 1731 knapt 75 år gammel

Lidt om de 3 børn:

Dorte fra 1684 blev i juli måned 1704 gift med Mads Erichsen, der førte bevis fra hr. Niels i Tranekær. Mads var en bror til Rasmus Erichsen, der var Lykkes
5 x tipoldefar og boede i Lejbølle. Den 21. juli 1729 er der udfærdiget et arveskifte efter Mads Erichsen, forpagter på Hjortsholm i Brandsby. Af skiftet fremgår det, at Dorte og Mads havde fået 2 sønner og 2 døtre. Dorte der var 45 år gammel ved mandens død giftede sig knapt 3 år senere med  Lars Jørgensen. Dorte døde i april 1739, 55 år gammel og af skiftet efter hende fremgår det, at hun havde været gift med Lars Jørgensen, som var tjenestekarl hos sin bror Christen Christensen i Brandsby

Christen fra før 1686 var Lykkes tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Hans fra 1690 blev i april 1712 gift med Margrethe Jørgensdatter, enke efter Rasmus Jensen sognefoged og kirkeværge i Boesgård. Hans og Margrethes ægteskab var barnløst. Hans blev foruden gift med enken også kirkeværge og sognefoged i Skrøbelev. Hans døde i april 1729, 39 år gammel. Margrethe, der var født i Skebjerg, døde i august 1757, godt 81 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Christensen var Lykkes tip-tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Henninge

Skrøbelev kirke

Vi ved at Hans Christensen boede og døde i Henninge, men hvor han stammede fra, kan vi ikke eftervise

Derimod ved vi at hans kone Maren var født i Henninge

Deres datter Dorte kom til Brandsby, sønnen Christen kom til Stengade og sønnen Hans forblev i Skrøbelev sogn

Skifte

Af er arveskifte dateret den 6. juni 1689 efter gårdmand Peder Christensen i Hennetved fremgår det, at han havde to brødre, nemlig Niels Christensen i Kædeby og Hans Christensen i Henninge. Små 2 måneder senere døde også Hans, men Hans har vi ikke kunnet finde noget arveskifte efter

Sønnen Hans og hans kone Margrethes ægteskab var barnløst, men parret var ikke uden børn i huset, for ved ægteskabets indgåelse medbragte hun 4 egne børn samt 6 stedbørn 

- Sidens top - Forsiden