Mads Sørensen
???? - 1713

Søren -

Mads Sørensen
???? - 1713
Anna Olufsdatter
ca 1647 - 1718
Mads og Anna blev gift før der foreligger kirkebog
7 børn der formentlig blev født i Simmerbølle, Svendborg Amt
Dorte Madsdatter Født ca. 1676
Begravet: 23. februar 1742 Bøstrup
Inger Madsdatter Født ca. 1679
Begravet: 28. juni 1718 Bøstrup
Karen MadsdatterFødt ca. 1682
Begravet: 7. november 1710 Humble
Bodil MadsdatterFødt ca. 1687
Død: er ikke eftervist
Søren MadsenFødt ca. 1691
Død: er ikke eftervist
Michel Madsen Født ca. 1694
Død: er ikke eftervist
Maren MadsdatterFødt: er ikke eftervist
Død: er ikke eftervist

Lykkes tip-tip-tip-tip-tipoldemor Dorte Madsdatters forældre og søskende kender vi fra et arveskifte efter Mads Sørensen i Lollesgaard, Simmerbølle dateret  den 12. april 1713

I skiftet er nævnt: hans kone Anna Olufsdatter, deres 7 børn samt 2 børnebørn

Lidt om de 7 børn der alle er født før der foreligger kirkebog

Dorte fra 1676 er Lykkes 5 x tipoldemor og har sin egen side

Inger fra fra 1679 var ved sin fars skifte gift med Jørgen Hansen i Lejbølle. Jørgen var søn af gårdmand Hans Jørgensen og Margrethe Heicksdatter i Lejbølle. Inger døde i juni 1718 og blev begravet den 28. juni sammen med deres 1 dag gamle døde spædbarn. Den 27. februar 1719 giftede Jørgen sig med Kirsten Pedersdatter. Dette ægteskab varede godt 9 år, og i arveskiftet efter Kirsten forekommer en datter - Mette Jørgensdatter - på 3 år. Den 26. oktober 1727 blev Jørgen gift for 3. gang. Kvinden han blev gift med hed også Mette Jørgensdatter. Jørgen døde i november 1756, 80 år 7 måneder og 2 uger gammel. Hans 3. kone Mette har vi ikke fulgt videre 

Karen fra 1682 var død i 1710, men i hendes fars skifte i 1713 stod der, at hun havde været gift med Christen Rasmussen i Humble. Christen Rasmussen, der var fra Lollesgaard, havde den 11. januar 1706 fæstet  en gård i Humble efter Mikkel Jørgensen.. Den 7. november 1710 blev Karen begravet 3 uger før hun fyldte 28 år. I skiftet efter hende er der foruden Christen nævnt deres 2 børn, Rasmus på 2 år og Karen på 4 år. Den 5. februar 1711 blev Christen gift igen. Hans 2. kone hed også Karen Madsdatter. Den 1. maj 1719 blev Christen selvejer. Hans 2. kone der blev 48 år gammel blev begravet den 26. april 1731. Den 11. november 1731 blev Christen gift med Kirsten Christensdatter. Herefter har vi ikke kunnet følge denne familie 

Bodil fra 1687 var 26 år gammel og hjemme ved faderen skifte i 1713. Herefter har vi ikke kunnet følge hende 

Søren fra 1691 fæstede i 1710 gården efter sin far. Det sidste, vi har kunnet finde om Søren, er, at han var hjemme ved faderen skifte i 1713

Michel fra 1694 var 19 år gammel og hjemme ved faderens skifte i 1713. Den 30. april 1715 blev Michel gift med Anna Pedersdatter fra Gl. Skrøbelev. Vi formoder, at Michel har overtaget gården efter sin bror Søren, for den 1. maj 1719 blev han selvejergårdmand i Simmerbølle. Vi har kunnet følge Michel indtil  april 1722, hvor han fik døbt en søn i Simmerbølle kirke 

Maren er nævnt i faderens skifte i 1713 som gift med Hans Kroger i Simmerbølle, men det er også alt vi har kunnet finde om hende og hendes mand

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Mads Sørensen var Lykkes tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar og boede på Lollesgaarden i Simmerbølle

Set på "Historisk Atlas"

Simmerbølle er nævnt første gang 1231 i formen Jn Sygmundebole. Forleddet er en form af mandsnavnet Sigmund. Efterleddet er '-bølle', der betyder enkeltgård eller helgård.

Opdyrkningsprocenten i Simmerbølle sogn var i 1688 48%. Simmerbølle havde da trevangsbrug i et dyrkningsfællesskab med udflytterbyen Kulepile. I 1688 takseredes Simmerbølle til 55 tdr. htk. 

Byen domineredes i senmiddelalder af gejstligt gods. Foruden præstegården var der 2 kirkegårde i byen, medens stiftet og Skt. Knuds Kloster i Odense havde hver 1 gård. Kronen havde i 1231 6 mark sølv jord i Simmerbølle muligvis identisk med Lollesgård, der i 1510 lå under kronlenet Tranekær. I 1604 erhvervede kronen endnu 1 gård ved mageskifte, og inklusive det gejstlige gods var kronen i 1664 i besiddelse af hele byen på nær 2 gårde, der tilhørte Nedergård og Fårevejle (der i øvrigt allerede havde 1 gård her i 1472).

Ved kronens afhændelse af Tranekær i 1672 medfulgte 5 gårde og 2 huse i Simmerbølle. Hundrede Ir efter var Tranekærs andel reduceret til 3 gårde (inkl. Lollesgård pi 12 tdr. htk.) og 4 huse. De øvrige 5 gårde fordeltes på Fårevejle (2), Biskopstorp (2) og Stensgård (1). Endnu i 1844 var langt størsteparten af byen i fæste men i 1903 var overgangen til selveje næsten fuldført.

- Sidens top - Forsiden