Hech
???? - ????


-

-
Hech
???? - ????
Karen
ca. 1613 - 1689
Vielse: før kirkebog
5 børn formentlig født på Fyn
Karen Hechsdatter Født: ca. 1637
Begravet: 7. december 1715 Lindelse
Sivert Hechsen Født: ca. 1639
Begravet: 9. august 1698 Bøstrup
Christen Hechsen Født: 23. august 1641
Begravet: 30. oktober 1727 Lindelse
Margrethe HechsdatterFødt: ca. 1647
Begravet: 2. april 1715 Bøstrup
Johannes Hechsen Født: ca. 1654
Begravet: 21. april 1713 Bøstrup

Af forskellige arveskifter fremgår det, at Karen, Sivert, Christen, Johannes og Margrete var søskende

Der er ingen tvivl om, at deres far hed Hech og deres moder har formodentlig heddet Karen.

Vi kan ikke eftervise hvad børnenes mor hed, men hun blev begravet i Bøstrup i juni 1689. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen:
D 14 Junÿ Siwert Hechsens Moder æt: 76

Hech er altså død inden juni 1689 og vi har hverken kunnet finde ham begravet eller kunnet eftervise et arveskifte efter ham

Det er ikke så meget vi ved om børnene, men her er det, vi har fundet

Karen fra 1637 var Lykkes tip-tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Sivert fra 1639 har måske overtaget Gundesgaarden i Bøstrup efter sin far, men det er ikke sikkert. Af en jordebog fremgår det, at Sivert overtog Gundesgaarden i 1662. I skiftet efter Sivert står der, at han var sognefoged og kirkeværge. Af skiftet fremgår det også, at Sivert havde været gift 2 gange. 1. gang med Anne Stefensdatter, som døde i juni 1690, 62 år gammel. Siverts 2. kone hed Helena Boisdatter. Sivert og Anne havde fået døtrene Karen og Margrethe. Sivert døde i august 1698, 59 år gammel. Helena Boisdatter blev gift med Morten Rasmussen i juni 1699 

Christen fra 1641 boede i Hersløv. Han var først gift med Margrethe Lauridsdatter fra Bassegaard i Tryggelev. Hun døde i april 1708, 60 år gammel og efterlod foruden Christen, deres søn Laurids på 17 år. I juni 1709 blev Christen gift med Birthe Sofie Ogesdatter, som døde i november 1720, 57½ år gammel. Christen døde i oktober 1727, godt 86 år gammel 

Margrethe fra 1647 blev gift 3 gange. Hendes første mand, Hans Jørgensen i Lejbølle, døde i januar 1697, 44 år gammel, og efterlod Margrethe med 3 levende børn. Den 30. juni samme år blev Margrethe gift med Mads Nielsen. Mads må nok være død inden 3. juni 1701 hvor Margrethe blev trolovet med Hans Jørgensen, som må have været smed da Margrete blev begravet den 2. april 1715 som Hans Smeds kone i Leibølle, 68 år gammel 

Johannes fra 1654 boede i Lejbølle. Han havde været gift med Bodil Rasmusdatter, som døde 42 år gammel i december 1695, og efterlod sig foruden enkemanden 4 børn. Efter Bodils død blev Johannes gift med Dorthe Madtzdatter fra Simmerbølle. Hun var Lykkes tip-tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side. Johannes døde i april 1713, 59 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hech var Lykkes tip-tip-tip-tip-tip-
tipoldefar og boede på Langeland

Med Ruth Jensen og Mona Christensen begge Tullebølle som kilde har vi følgende:

at faderen til de 5 søskende hed Heich Carstensen og var født omkring 1610 på Lundsgaard i Bjerge Herred på Fyn

at han kom til Langeland måske efter Svenskekrigen efter 1660

at han var forpagter på Hjortholm i Fodslette

og måske Gundersgården i Bøstrup

endvidere står der i Mona Christensens noter:

Anne Stephansdatter giftede sig ca. 1662 med Sigvart Hechsen
(senere blev navnet altid skrevet med "i" - altså Heichsen - som er det korrekte, det første er vist Langelændernes talemåde).

Sigvart Heichsen var født 1639 på Lundsgaard eller Rørbæk på Fyn, hvor hans far Hech Carstensen, antagelig var hollænder (dvs. mejeridrift).
Moderen Karen var antagelig en Sigvartsdatter eller Christensdatter, enten af præste-, storbonde- eller hollænderslægt.
Hun var født ca. 1613 og blev begravet den 14. juni 1689 i Bøstrup Kirke.

Navnet Hech (Heich) lyder tysk. Karen og Heich flyttede til Langeland, måske efter svenskekrigen, idet Østfyn var hårdere ramt end Langeland.
Fra omkring 1674 til ca. 1783 var de forpagter på Hjortholm, hvor de nævnes at bo i Hagenby.
De kan findes i skattemandtal i 1675.
De boede i 1688 i gård nr. 1 hartkorn 5.1.0.0.


- Sidens top - Forsiden