Hans Godfredsen
ca 1757 - før 1814

Godfred Hansen
ca 1726 - 1769
Maren Jørgensdatter
ca 1726 - 1818
Hans Godfredsen
???? - 1735
Dorthe Pedersdatter
???? - ????  
Jørgen -
Hans Godfredsen
ca 1757 - før 1814
Kirstine Hansdatter
ca 1764 - 1842
Vielse: er ikke eftervist
9 børn døbt i Tranekær , Svendborg Amt
Karen Hansdatter Født omk. 1782
Død: er ikke eftervist
Godfred Hansen Født omk. 1785
Død: 17. december 1818 Tranekær
Anne Marie Hansdatter Født omk. 1789
Død 9. oktober 1828 Tranekær
Christen Hansen Født omk. 1795
Død: 3. april 1826 Tranekær
Frederik Hansen Født omk. 1796
Død: er ikke eftervist
Hans Jacob Hansen Født 26. november 1798
Død: er ikke eftervist
Rasmus Hansen Født 6. februar 1801
Død 12. januar 1867 Bøstrup
Dorthea HansdatterFødt 23. august 1806
Død 27. juli 1886 Bøstrup
Giertrud Kirstine Hansdatter Født 9. april 1809
Død: 28. oktober 1888 Tranekær

Ved folketællingen i 1801 var Lykkes tipoldemor Anne Marie Hansdatter registreret som barn af Hans Godfredsen og Kirstine Hansdatter

Hans Godfredsen var født omkring 1757. Det ved vi for i folketællingen 1801 var han 44 år gammel

Hans Godfredsen var gift med Kirstine Hansdatter, der var ca 7 år yngre end ham, og de er formodentlig gift omkring 1781, hvor der ikke er kirkebog i Tranekær

Vi har fundet 9 børn efter Hans Godfredsen i årene 1782 til 1809

Lidt om børnene:

Karen fra 1782 ved vi kun, at hun som 5-årig var hos forældre i Boftofte. Ved folketællingen i 1801 var der hos bygmester Berggren i Tranekær en 19-årig ugift tjenestepige ved navn Karen Hansdatter. Hun kan være Hans Godfredsens datter, men herefter har vi ingen spor efter Karen  

Godfred fra 1785 ved kun, at han som 2-årig var hos forældrene i Botofte. Ved folketællingen i 1801 var der hos bonde og gårdbeboer Jens Jacobsen i Botofte en 16-årig ugift tjenestedreng ved navn Godfred Hansen. Han kan være Hans Godfredsens søn, men herefter har vi ingen sikre spor efter Godfred. Vi formoder dog, at han var fadder til søsteren Anne Maries søn Niels i 1815. Vi har fundet Godfred i lægdsrullen, hvor han er beskrevet som ugift og tjenstgørende ved "Jydske Skarpskytter" i 1806, 62½ tomme høj. Godfred døde som tjenestekarl på Tranekær Slots Ladegård i december 1818, 33 år gammel

Anne Marie fra 1789 er Lykkes tipoldemor og har sin egen side

Christen fra var hos forældrene i Botofte ved folketællingen 1801. Vi har fundet ham i lægdsrullen, hvor der står, at han var 63 tommer tøj og trak "Frilod" i 1818. Christen døde som husfæster i Botofte og tjenestekarl på Ladegården, 31 år gammel

Frederik fra 1796 har vi ikke kunnet følge længere end til folketællingen 1801, hvor han er hos forældrene i Botofte. Vi formoder dog, at han var fadder til søsteren Anne Maries sønner Niels i 1815 og Godfred i 1819

Hans Jacob fra 1798 blev i 1814 konfirmeret med karakteren 'temmelig god' i kundskab og 'meget god' i opførsel. I 1834 forekommer han i folketællingen som ugift tjenestekarl på Slottets Ladegård i Tranekær. I oktober 1838 blev ungkarl Hans Jacob Hansen tjenestekarl på Slottets Ladegård, 39 år gammel, gift med pigen den 29-årige Anne Marie Hansdatter, som var hos faderen husmand Hans Nielsen i Botofte. Den 1. november 1838 forekommer Hans Jacob og hustuen på afgangslisten i Tranekær til Lolland. I folketællingen 1840 har vi fundet husmand og daglejer Hans Jacob Hansen og hustru Anne Marie i et hus i Troelseby i Søllested på Lolland. De havde en datter Kirstine på 4 år, der var døbt som uægte i Tranekær i maj 1836. I folketællingen i 1845 forekommer familien i et hus i Skovlænge by på Lolland. her boede de også i 1850 og herefter har vi tabt sporet af dem 

Rasmus fra 1801 blev i 1816 konfirmeret med karakteren 'god' i kundskab og 'meget god' i opførsel. I juni 1828 blev tjenestekarl på Nedergård Rasmus Hansen gift med tjenestepigen Anne Jørgensdatter der var hos sin far i Lejbølle. Anne var født i juli 1804 og datter af Jørgen Pedersen og Anne Kirstine Larsdatter i Helletofte. I folketællingen 1834 fandt vi gårdmand Rasmus Hansen og hans kone Anne Jørgensdatter på en gård i Bøstrup by samt en søn og en datter. I folketællingen 1840 boede de fortsat på gården i Bøstrup sammen med 3 børn og 2 tjenestefolk, hvilket også var tilfældet i 1860. I januar 1867 døde Rasmus Hansen som aftægtsgårdmand, 66 år gammel og i juli 1870 døde hans enke, 66 år gammel

Dorthea fra 1806 blev i 1821 konfirmeret med karakteren 'meget god' i såvel kundskab som opførsel. Dorthe blev i juli 1833 gift med den 24 år gamle ungkarl og smedesvend Christian Christensen af Bøstrup. Christian Christensen var født i juni 1809 som søn af smeden Kristen Frederichsen og hustru Lisbeth Pedersdatter af Svallebølle. Ved folketællingen 1834 fandt vi Dorthe Hansen i et hus i Botofte sammen med sønnen Frederik Christian Christiansen på 1 år, hendes mand var registreret som smedesvend i Svallebølle. I folketællingen 1840 var jordløs husmand og smed Christian Christensen og hans hustru Dorthea i smedien i Lejbølle by. De havde da 5 børn og en ugift smedesvend boende. I folketællingen 1845 var Christian registreret som selvejerhusmand og smed i Lejbølle, hvor han boede sammen med Dortha og 7 børn. Dorthea og Christian forblev i Lejbølle, hvor Dorthea Hansdatter døde i juli 1886, 79 år gammel og smeden døde i marts 1897, 87 år gammel

Giertrud Kirstine fra 1809 blev i 1823 konfirmeret med karakteren 'meget god' i såvel kundskab som opførsel. I 1831 blev hun som tjenestepige i Bøstrup gift med den 42-årige unkarl examinatus juris Peter Anton Funch. Samme dag blev deres søn Rasmus døbt. Peter Anton Funch opholdt sig ved folketællingen i 1801 som "fødebarn" hos sognedegnen i Snøde Michael Myhre. I 1834 boede Peter Anton Funch og Giertrud sammen med deres 2 børn Rasmus og Frederik samt Giertruds mor og hendes søsters søn Godfred i et hus i Botofte. Giertruds mand døde i januar 1840, 50 år gammel. I maj 1840 blev Giertrud gift med ungkarl Peder Eilersen Holm, 30½ år. Peder var født den 19. oktober 1809 og søn af  skovfoged Eiler P Holm af Klinte ved Pæregård. Ved folketællingen i 1845 boede Giertrud med mand og 3 børn fra hendes første ægteskab i et hus i Botofte. I august 1848 døde det yngste barn fra første ægteskab, Cicilie Marie, 8 3/4 år gammel. Ved folketællingerne i 1850 og 1855 boede Giertrud med familie fortsat i et hus i Botofte og der var kommet 2 børn i hendes andet ægteskab. Giertruds anden mand var graver ved Tranekær kirkegård. Giertrud døde i oktober 1888, 79 år gammel og hendes mand i januar 1895, 85 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Hans Godfredsen var Lykkes tip-tipoldefar og boede i Botofte, Tranekær sogn

I folketællingen 1787 var Hans Godfredsen husmand og national soldat og boede med kone og 2 børn i Botofte

I folketællingen 1801 var Hans Godfredsen husmand med jord og landeværnsmand og boede med kone og 4 børn i Botofte


Dansk landeværnsmand med gevær, uniformsjakke og hat fra hæren, men egne bukser og træsko

Der mangler kirkebog i Tranekær over begravelser indtil 1814, men en særlig kirkebog for altergang og konfirmationer eksisterer fra 1796 til 1808 og igen for året 1812,  og ud af det kan vi se, at Hans Godfredsen var død før 17/10 1813. Vi har set ham til alters senest 8/11 1812 og hans enke til alters 17/10 1813

Katalanske regimentssoldater

I august 1808 befandt der sig ca 9000 spanske soldater på Langeland i en ret kort periode

Fra Stengade Skov ved Langelands østkyst blev de den 22. august indskibet på engelske krigsskibe og sejlet til Spanien

Spanske soldater

Hvad kunne det ikke afstedkomme med 9000 spanske soldater på så lille et område?

Flere personer på Langeland fik senere tilnavnet "Spaniol", herunder Lykkes farfar Claus Spaniol


- Sidens top - Forsiden