Maren Jacobsdatter
1779 - 1800

Jacob Erichsen
1746 - 1825
Mette Jeppesdatter
ca 1752 - 1832
Erich Rasmussen 1715 - 1770 Maren Jacobsdatter
1721 - 1776
Jeppe Christensen
ca 1719 - før 1787
Elisabeth Madsdatter
ca 1724 - 1806

Hans Fredrichsen Bøgvad
1773 - 1855
Maren Jacobsdatter
1779 - 1800
gift 13. februar 1795 i Bøstrup, Svendborg Amt
2 børn døbt i Snøde, Svendborg Amt
Carl Friderich Hansen Bøgvad Født omk. 1796
Død 5. januar 1857 Græshave, Maribo
Jacob Hansen Bøgvad Født omk. 1797
Død 23. januar 1861 Tranekær

Den 13. februar 1795 blev Lykkes tip-tipoldeforældre Maren og Hans gift. Ved deres vielse i Bøstrup står der i kirkebogen:

D: 13. Febr Ægteviet Hans Friderich Bøgvad og Maren Jacobsdatter i Leÿbølle efter anskaffet Kongebrev, Forløsningsmændene Jørgen Clausen og Hans Lausen ibid

Maren og Hans fik 2 sønner den ene født i 1796 og den anden i 1797. Disse 2 sønner skriver vi lidt om på Hans Fredrichsen Bøgvads side

Vi har ikke kunnet finde Marens begravelse beskrevet i kirkebogen men der er udfærdiget et skifte efter hende dateret den 14. oktober 1800. I skiftet er nævnt de 2 sønner, hendes mand Hans samt hendes far selvejer Jacob Erichsen i Lejbølle

Hans, der blev gift 2 gange mere, døde i april 1855, 81 3/4 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Maren Jacobsdatter var Lykkes tip-tipoldemor

i folketællingen 1801 var den ene af Marens 2 sønner hos hendes forældre  og den anden hos sin far der var enkemand

Maren og Hans blev viet efter anskaffet Kongebrev

Set på 'ordnet.dk':
Konge-brev
spec. om bevilling til at indgaa ægteskab (jf. Kopulationsbrev); dels †: dispensation for nærbeslægtede (ChrFlensb.​DM.III.94. Leth. (1800). VSO.); dels (og især): bevilling til at indgaa ægteskab uden foregaaende kirkelig lysning ell. til at lade sig vie i hjemmet; vielsesbrev. Jeg gaaer nu lige hen at løse Kongebrev og hente Præst! Rahb.​(Skuesp. XII.379). MunchPet.​BR.238. ORung.​Nov.​I. 200. jf. (spøg.): At drikke Duus . . det kan skee strax, uden Kirkelysning, uden Kongebrev.

- Sidens top - Forsiden