Hans Fredrichsen Bøgvad
1773 - 1855

Friderich Nielsen Bøgvad
ca 1741 - 1820
Maria Nielsdatter
1748 - ????
Niels  - Niels -

Hans Fredrichsen Bøgvad
1773 - 1855
Maren Jacobsdatter
1779 - 1800
gift 13. februar 1795 i Bøstrup, Svendborg Amt
2 børn døbt i Snøde, Svendborg Amt
Carl Friderich Hansen BøgvadFødt omk. 1796
Død 5. januar 1857 Græshave, Maribo
Jacob Hansen Bøgvad Født omk. 1797
Død 23. januar 1861 Tranekær

I folketællingen 1801 har vi fundet Lykkes tipoldefar Jacob Hansen Bøgvad registreret som søn af Hans Friderichsen Bøgvad

Hans Freddichsen Bøgvad blev født i august 1773. Ved hans dåb i Haslev den 8. august står der i kirkebogen:

Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Madme Maria Lisbeth Bøgvad Skovriderens Kieriste i Røde Huus bar barnet – Faddere Peder Simonsen i Troelstrup, Jacob Andersen, Jørgen Nielsen, Karen Peder Nielsens og Catharina Rasmus Smeds, alle i Hasle

Den 13. februar 1795 blev Hans gift med Maren Jacobsdatter fra Lejbølle. Ved ders vielse i Bøstrup står der i kirkebogen:

D: 13. Febr Ægteviet Hans Friderich Bøgvad og Maren Jacobsdatter i Leÿbølle efter anskaffet Kongebrev, Forløsningsmændene Jørgen Clausen og Hans Lausen ibid

Hans og Maren fik 2 børn født i 1796 og 1797

Vi har fundet et skifte efter Maren, dateret den 14. oktober 1800

Efter Marens død blev Hans gift med Anne Marie Godtfriedsdatter

Vi har fundet 3 børn fra dette ægteskab i perioden 1805 til 1807

Anne Marie døde i 1808. Skiftet efter hende er dateret 2. juli 1808. I skiftete er hendes 3 børn, hendes mand Hans og hendes far selvejer Gotfred Nielsen i Hov 

Tredie gang Hans blev gift var den 15. oktober 1808. Ved vielsen i Rudkøbing står der i kirkebogen:

Enkemand og Skovbetient Hans Friderich Bøgvad og Jomfru Else Kirstine Havndrup.
Forlovere: Mads Havndrup og Jacob Alb Ørsted

Vi har ikke kunnet finde børn efter dette ægteskab

Else Kirstine døde i januar 1826, 59 år gammel

Hans døde i april 1855. Ved hans begravelse i Tranekær står der i kirkebogen:

Død: 9 April, begravet: 14 April, Hans Frederik Bøgvad, Forhenværende Skovrider ved Grevskabet, alder: 81 3/4

Lidt om børnene fra 1. ægteskab:

Carl Friderich Hansen fra 1796 var 'avlskarl hos Hr. KrigsRaad og Birked Vadsted i Leÿbølle' da han i oktober 1816 blev gift med Ane Marie Nielsdatter der tjente hos hans morfar Jacob Erichsen i Lejbølle. Ved folketællingen i 1834 var Friderich forpagter på Søgård i Magleby på Sydlangeland. Seks år senere, ved folketællingen i 1940,  fandt vi Friderich med familie på gården Christinefeldt i Græshave på Lolland. Friderich og Ane Marie blev på Christinefeld indtil de døde -han i januar 1857, 61 år gammel og hun i marts 1859, 67 år gammel 

Jacob Hansen fra 1797 var Lykkes tipoldefar og har sin egen side

Lidt om børnene fra 2. ægteskab:

Niels Godfredsen fra 1805 var 27 år gammel og gårdfæster i Nordenbro, da han i maj 1833 blev gift med Mads Hansens enke, den 36-årige Birthe Jacobsdatter. Ved folketællingerne i 1845 og 1850 var Niels gårdmand og sogneforstander i Nordenbro. i 1856 flyttede Niels og Birthe til Skebjerg, hvor de levede som aftægtsfolk hos datteren Martine og hendes mand gårdejer Hans Henrik Larsen. Niels døde i september 1874, 70 år gammel og Birthe døde i december 1882, 86 år gammel 

Marie Frederikke fra 1806 var ugift husholderske på Sædegården Vestergård i Kædeby ved folketællingen i 1834. Ved folketællingen 1840 var hun ugift husholderske på Hovedgården Faarevejle i Skrøbelev. I 1845 var hun ugift husjomfru hos skovrider Schnedler i Kragholm. To år senere blev hun gift med skovridderens søn den 9 år yngre ungkarl Carl Christian Schnedler. Carl Christian ovrtog stillingen som skovrider i Kragholm efter sin far. Marie Frederikke døde i februar 1866, 60 år gammel. Carl Christian blev gift igen i marts 1870. Herefter har vi ikke fulgt ham.

Kirstine Marie fra 1807 blev i april 1832 gift med maleren i Tranekær Christian Riber Feldt. Ægteparret forblev i Tranekær, hvor de ved folketællingen i 1850 foruden 9 børn  havde Kirstine Maries far og 2 tjenestefolk boende. Kirstine Marie døde af kronisk bronkitis i februar 1875, 67 år gammel og Christian døde godt 2 år senere i juni 1877, 77 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Hans Fredrichsen Bøgvad var Lykkes tip-tipoldefar

Hans blev født i Haslev på Sjælland og døde i Tranekær på Langeland

Ved folketællingen i 1801 stod der at Hans havde været skytte. Han var dog ikke født i 'Skytten's stjernetegn men i 'Løvens' tegn

Ved et skifte i 1821efter sin far var Hans skovrider ved Tranekær Slot

Ved folketællingerne i 1834 og 1840 var Hans jagtbetjent i Tranekær

Forloveren ved Hans's tredje ægteskab Jacob Alb. Ørsted var nok købmand Jacob Albert Ørsted (1780 - 1829) i Rudkøbing

Ørsted, dansk slægt med navn efter Ørsted på Djursland, hvor stamfaderen, Søren Olufsen (1582-1636), var præst. Hans sønnesøn, provst Søren Ørsted (1666-1736), var far til skuespilleren Christopher Ørsted (1721-87) og til sognepræst i Slagelse Christian Ørsted (1695-1761). Dennes søn apoteker i Rudkøbing Søren Christian Ørsted (1750-1822) var far til fysikeren H.C. Ørsted, politikeren A.S. Ørsted, der var gift med Adam Oehlenschlägers søster Sophie (1782-1818), og købmand i Rudkøbing Jacob Albert Ørsted (1780-1828); sidstnævnte blev far til botanikeren Anders Sandøe Ørsted. Direktør i Bruxelles Hans Chr. Ørsted (1876-1962) var sønnesøn af fysikeren H.C. Ørsted.

- Sidens top - Forsiden