Jeppe Pedersen
1750 - 1829


Peder Jeppesen
ca 1710 - 1784

Birte Andersdatter
ca 1711 - 1788
Jeppe Pedersen
ca 1654 - 1731
Ellen Kierutzdatter
???? - 1749
Anders
???? - ????
-
Jeppe Pedersen
1750 - 1829
Marie Jensdatter
1740 - 1797
gift 15. juni 1769 i Stoensen, Svendborg Amt
4 børn døbt i Stoense, Svendborg Amt
3 børn døbt i Snøde, Svendborg Amt
Jens Jeppesen Født omkring 1770 Stoense
Død 1. maj 1845 Snøde
Johanne Jeppesdatter Født omkring 1771 Stoense
Død 14. marts 1854 Bøstrup
Giertrud JeppesdatterDøbt 24. januar 1773 Stoense
Begravet 7. februar 1773 Stoense
Lars JeppesenDøbt 11. september 1774 Stoense
Død: er ikke eftervist
Giertrud Jeppesdatter Født omkring 1779 Snøde
Død 9. december 1852 Tullebølle
Anne Jeppesdatter Født omkring 1780 Snøde
Død: før 1805 Snøde
Birthe Kirstine Jeppesdatter Født omkring 1782 Snøde
Død 5. oktober 1871 Stoense

I folketællingen 1787 står Lykkes tipoldemor Johanne Jeppesdatter anført som datter af Jeppe Pedersen og Marie Jensdatter i Snøde

Jeppe Pedersen blev født i august 1750. Ved hans dåb den 16. august står der i kirkebogen i Bøstrup:
Dom: 12 p: Trinit: døbt Peder Jeppesens Barn i Emmerbølle nafel: Jeppe. Jørgen Nielsens Hustrue ibid: bB Fadderne vare Hans Skrædder?? Ibid, Jakob Anders ibid, Niels Frandsens 1: Karl Frands og Pige Anna ibid:

Jeppe Pedersen blev gift den 15. juni 1769 gift med Maria Jensdatter. Ved deres vielse i Stoense står der i kirkebogen:

3te ? Jeppe Pedersen og Maria Jensdatter Mads? Christophersens? Enke?

Jeppe og Maria fik 7 børn i årene 1770 til 1782, heraf døde det ene barn kun 14 dage gammel

I folketællingen 1801 forekommer 2 børn på henholdsvis 3 og 2 år efter Jeppe Pedersen og hans anden kone Giertrud Jørgensdatter. Vi ved at Jeppe og Giertrud blev gift i marts 1798 og at Maria døde i 1797, da der foreligger et arveskifte efter hende dateret den 9. august 1797

Jeppe Pedersen og Giertrud Jørgensdatter blev gift i Skrøbelev den 30. marts 1798. Ved deres vielse står der i kirkebogen:
Ifølge Kongelig Bevilling af 13 Febr d:a: blev Velagtede Enkemand Jeppe Pedersen Gaardmand i Store Snøde viet til den dÿdige Pige Giertrud Jørgensdatter fra gl: Schrøbeløv d 30 Marts (og mere)

Jeppe og Giertrud fik 3 børn i perioden 1799 til 1802

Giertrud døde i 1805. Der foreligger et arveskifte efter hende dateret den 4. december 1805

Efter Giertruds død blev Jeppe gift med Ane Marie Jacobsdatter formodentlig i 1806 og de fik 3 børn i årene 1807 til 1812

Ane Marie døde i 1813, og der foreligger et arveskifte efter hende dateret den 20. august 1813, hvor hendes 3 børn er nævnt, og hvor der også står anført, at hendes far var gårdmand Jacob Olsen i Snøde

Efter Ane Maries død blev Jeppe gift med Ane Kirstine Hansdatter. Hvornår Ane Marie døde ved vi ikke, men Jeppe og Ane Kirstine fik datteren Ane Marie i oktober 1813. Barnet blev formentlig opkaldt efter Jeppes afdøde kone

Jeppes fjerde og sidste kone Ane Kirstine døde i maj 1827, 56 år gammel

Jeppe Pedersen, der overlevede alle 4 koner, døde i juli 1829. Ved hans begravelse i Snøde står der i kirkebogen:

Død: 1829 den 23. Juli, 1829 begravet: 27. Juli, Jeppe Pedersen, Aftægtsmand i Snøde, alder: 79 

Lidt om de 6 børn der voksede op fra 1. ægteskab:

Jens fra 1770 var ved moderend død i 1797 fæstehusmand på "Præstegodset" på Hov i Snøde Sogn. Ved folketællingen i 1801 var han "husmand med jord" på Hov i Snøde sogn og gift med den 15 år ældre Lisbeth Hansdatter. Ægteparret havde Lisbeths 43-årige ugifte søster Sidsel boende hos sig. I 1828 døde Lisbeth, 78 år gammel. Ved faderens død året efter var Jens aftægtsmand i Uglebjerg, hvor han blev boende til sin død.Ved folketællingen i 1834 var Jens anført som enkemand, aftægtsmand og "Capitalist" og havde sin ugifte halvsøster Gjertrud boende hos sig. I folketællingen 1840 boede den ugifte halvsøster Gjertrud stadig hos ham, nu med sin søn Rasmus på 2 år. Jens døde den 1. maj 1845 i en alder af 75 år

Johanne fra 1771 var Lykkes tipoldemor og har sin egen side

Lars fra 1774 boede hjemme ved moderens død i 1797. Han tog til Lolland og blev husmand i Købelev, hvor han fik 3 børn. Ved faderend død i 1829 fremgår det af arveskiftet, at Lars var død og efterlod sig 2 sønner og 1 datter

Giertrud fra 1779 tjente ved moderens død i 1797 i Lejbølle. Da hendes stedmoder døde i 1805 var hun gift med husmand Jens Christian Andreasen i Clausebølle. Ved Jens Christians død i oktober 1814, 57 år gammel, sad hun til bage med sine 4 børn i alderen 10 år til 16 uger, den yngste, som var født efter faderens død,  døde dog 28. oktober 1815. Ti år senere blev Giertrud gift igen. Denne gang med enkemanden Søren Hansen, der var lejer af et hus i Løkkeby. I folketællingen 1834 boede ægteparret i Clausebølle, hvor Søren ernærede sig som daglejer. Søren døde i 1847 og Giertrude døde i december 1852, 76 år gammel, som aftægtskone hos husmand Peder Hansen i Tullebølle.

Anne fra 1780 tjente i Snøde ved moderens død i 1797. Ved folketællingen i 1801 var Anne blevet gift med den 31 år ældre enkemand og bonde Ole Persen  i Snøde og var blevet stedmoder til 5 børn. Anne døde nok i barselsseng, for vi har fundet et arveskifte efter hende dateret den 15. januar 1803, hvori der er nævnt en 8 uger gammel datter. Ole der var blevet gift igen, døde i december 1819, 72 år gammel

Birthe Kirstine fra 1782 var hjemme ved moderens død i 1797. Ved folketællingen i 1801 tjente hun på Nedergård. Birthe Kirstine blev gift med enkemand og  gårdmand i Stoense Hans Philip Madsen omkring 1810-1811. Hans Philip døde i okrober 1831, 52 år gammel. Birthe Kirstine forblev enke og døde 88½ år gammel i oktober 1871

Lidt om børnene fra 2. ægteskab:

Marie Katrine fra 1799 var kun 16 år gammel da hun i oktober 1815 med den 33-årige husmand Hans Pedersen i Ennebølle. Parret bosatte sig i Ennebølle, hvor Hans døde i december 1857, 76 år gammel og Marie Katrine døde i januar 1871, 72 år gammel 

Johanne Margrete fra 1800 blev i november 1830 gift med den 21 år ældre enkemand og  boelsmand på Hov Peder Hansen. Peder døde i juni 1846, 66 år gammel og 4 måneder senere giftede Johanne Margrete sig med den 12 år yngre ungkarl Niels Hansen fra Longelse. Johanne Margrete døde i marts 1866, 66 år gammel. Niels blev senere gift med Elsebeth Pedersdatter. De døde begge to i 1903 og blev begravede i Hov 

Karen fra 1802 fik i november 1822 en søn, som blev døbt Lars. En måned senere blev hun gift med barnet far Hans Hansen, som var tjenestekarl i Fæbæk og indsidder i Snøde. Parret bosatte sig i Ennebølle, hvor de fik en søn mere i 1825. Karen blev i maj 1829 gift med husmand og væver Ole Madsen, så Hans må være død inden da.I sommeren 1837 flyttede Karen og hendes familie til et hus i Haldagermegle by i Krummerup sogn på Sjælland. I slutningen af december 1866 døde Karen, 64 år gammel og Ole døde i februar 1876, 72 år gammel   

Lidt om barnet fra 3. ægteskab:

Giertrud Marie fra 1807 boede ved folketællingen i 1834 som væverske hos sin 38 år ældre halvbror enkemanden, aftægtsmand og "Capitalist" Jens Jeppesen i Uglebjerg. Hun havde omkring årsskiftet 1837-1838 være i nær kontakt med ungkarl Hans Madsen fra Skovhuse og dette møde resulterede i Rasmus født i september 1838. Giertrud Marie og Rasmus boede hos hendes halvbror Jens indtil hans død i maj 1845. I december 1847 blev Giertrud Marie gift med bådfører på Hov  Frederik Iversen. Det blev ikke noget langt ægteskab for Frederik døde allerede i maj 1849, 36 år gammel. Giertrud Marie døde i juni 1880, 72 år gammel

Peder fra 1810 havnede på Fejø, hvor han i november 1839 blev gift med enken Ellen Olsdatter med hvem han fik 4 børn. I oktober 1877 døde Ellen af mavekræft, knapt 70 år gammel. Fire år senere døde Peder som aftægtsmand på Fejø i juni 1881

Rasmus fra 1812 var ved folketællingen i 1834 tjenestekarl på en går i Lillesnøde. Det næste vi har fundet om ham er hans giftermål, hvor han som ungkarl og kælderkarl blev gift med Sophie Christiansdatter i Skt Olai kirke i Helsingør i april 1841. Parret bosatte sig i Helsingør, hvor de fik deres eneste  barn, datteren Maria, og hvor Sophie døde i september 1882, 68 år gammel og Rasmus døde i november 1887 som fattiglem, 76 år gammel

Lidt om barnet fra 4. ægteskab:

Ane Marie fra 1813 tjente ved folketællingen i 1834 på en gård i Lejbølle. I februar 1836 nedkom Ane Marie med sønnen Hans. Som far til barnet blev udlagt soldat Niels Hansen. I maj 1838 blev Ane Marie gift med Niels Hansen (mon ikke det var soldaten?). Ved folketællingen i 1840 var Ane Marie og Niels godt nok gift, men de boede hvert sit sted. Ane Marie og sønnen Hans boede hos Ane Maries halvsøster Hilleborg Christensdatter i Næstebølle medens Niels tjente på en gård i Helletofte. De boede dog ikke mere hver for sig, end at de fik yderligere to børn. Ved folketællingen i 1845 var de under samme tag i et hus i Lejbølle, hvor de blev til deres død. Niels døde i maj 1881, 68 år gammel og Ane Marie døde i januar 1895, 80 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Jeppe Pedersen var Lykkes tip-tipoldefar og boede i Snøde

I en kortere årrække 1769-1776  har Jeppe nok boet i Skattebølle 

I skifter under Nedergård Gods er der et skifte efter Jens Andersen i Skattebølle dateret 17. april 1769, hvori der er anført, at Jens Andersens datter Marie Jensdatter på 29 år er trolovet med Jeppe Pedersen. På dette tidspunkt er Jeppe knapt 19 år gammel. Det fremgår af Nedergårds fæsteprotokol, at Jeppe den 30. april 1769 fæster en gård i Skattebølle som Jens Andersen havde til han døde

Jeppe fik altså både gården og datteren, men viet blev de dog først i juni 1769 i Stoense kirke

Stoense kirke

Det er ikke klart hvornår Jeppe og Marie tog fra Skattebølle til Snøde. Jeppes 4 første børn er alle indført som døbt i Stoense kirkebog og det skete før 1776. Der foreligger ikke kirkebog for Stoense fra 1776-1813 og i Snøde foreligger der ikke kirkebog før 1813. Men for alle Jeppes børn efter 1775 og som lever ved
folketællingen 1845, er der anført, at de stammer fra Snøde. Matrikelkort for Skattebølle foreligger først fra 1811 og for Snøde fra 1805. Jeppe Pedersens navn fremgår af matrikelkortet fra 1805 for Snøde. Ser vi i
Nedergårds fæsteprotokol har Jeppe Pedersen og Hans Jensen ”byttet” fæster i 1804

Men ifølge  folketællingerne i 1787 og 1801 opholdt Jeppe og Marie og deres børn sig i Snøde. Så vi må antage Jeppe og Marie er taget fra Skattebølle til Snøde en gang mellem januar 1776 og inden datteren Giertrud blev født engang i 1777

Snøde kirke

Jeppe forblev nok det meste af sit liv i sognene Bøstrup, Stoense og især Snøde på Langeland. Han døde den 23. juli 1829 79 år gammel som aftægtsmand i Snøde, men inden det kom så vidt havde Jeppe gjort sit til befolkningstilvæksten på Langeland gennem sine 4 ægteskaber

Jens blev nok opkaldet efter sin morfar der døde i 1769

Når Jens i folketællingen 1834 bliver anført som capitalist, skal det forstås at han levede at sine midler og de behøver ikke at have været så store

For tiden ved vi meget lidt om Lars, men vi vil forsøge om vi kan finde ud af lidt mere gennem lægdsrullen

Efter Giertruds mand død i 1814 kom tvillingerne i pleje

Hans kom til Ole Jørgensen i Lidsmose
Marthe kom til Hans Madsen i Lidsmose

Efter Anne tidlige død giftede Ole Persen sig med Ane Christensdatter, med hvem han fik 3 børn.
Det barn der nok kostede Anne voksede ikke op

Birthe Kirstine og Hans Philip fik 9 børn sammen og Hans Philip havde 1 barn fra første ægteskab

Marie Katrine og Hans fik 10 børn. Det sidste barn blev født i 1841. Hendes mand Hans var søn af husmand og skrædder Peder Nielsen i Snøde 

Johanne Margrete og Peder Hansen fik 3 børn og Peder havde 3 børn med sig da de blev gift

Karen fik 2 børn med sin første mand og 5 børn med sin anden mand.
Hendes 2 sidste børn blev født i Krummerup sogn, Sorø Amt

Giertrud Marie fik kun sønnen Rasmus, men han boede ugift sammen med sin mor indtil hun døde i 1880

Peder blev gårdmand i Østerby på Fejø, hvor han overtog gården ved giftermålet med enken efter Jens Jørgen Jørgensen. Foruden gården i Østerby overtog Peder også 3 børn 

Rasmus var den der kom længst hjemmefra og han har nok ikke været den mest heldige af Jeppes børn, for han døde som fattiglem

Da Ane Marie blev gift med Niels Hansen, var hun tjenestepige på Egeløkke og Niels var tjenestekarl i Bøstrup

- Sidens top - Forsiden