Niels Rasmussen
1732 - 1793  

Rasmus Nielsen
1707 - 1751
Karen Nielsdatter
1710 - 1739
Niels Hansen
ca 1655 - 1717
Ellen Iversdatter
ca 1664 - 1749
Niels Iversen
1668 - 1744
Augusta Margrethe Wardinhausen
1680 - 1743
Niels Rasmussen
1732 - 1793
Anne Kirstine Hansdatter
ca 1752 - 1827
gift før 1777, men er ikke eftervist
6 børn døbt i Lindelse, Svendborg Amt
Hans Nielsen Døbt 23. marts 1777
Død: er ikke eftervist
Karen NielsdatterDøbt 1. marts 1780
Død: før 1860, men er ikke eftervist
Anne NielsdatterDøbt 1. september 1782
Død: er ikke eftervist
Birte NielsdatterDøbt 9. juni 1786
Død: før 1. juli 1787
Marie NielsdatterDøbt 24. februar 1788
Død: er ikke eftervist
Rasmus Nielsen Døbt 20. maj 1792
Død: er ikke eftervist

Ved folketællingen i 1787 er Lykkes tipoldemor Karen Nielsdatter registreret som datter af husmand Niels Rasmussen og hustru Stine Hansdatter

Efter alder ved begravelsen henholdsvis folketælling 1787 må Niels Rasmussen være født i perioden 1730-1733. Vi har fundet en Niels Rasmussen døbt i Lindelse kirkebog den 18. maj 1732. Det er ikke usandsynligt at det er ”vores” Niels
Dom: Rogat: d: 18. Dito Døbte jeg Rasmus Nielsens Barn i Vindebÿ kaldet Nels. Nels …??sens Hustru i Illebølle bar dett til Daaben. Fadderne vare: Lauritz Hans:, Peder Hans:, …??søe, Matz Pers:, Kirsten Hansd: & Nels Peders: alle af Illebølle og min Datter Caren

Ægteskab mellem Niels Rasmussen og  Anne Kirstine Hansdatter er ikke eftervist i kirkebøger. Der mangler kirkebøger i flere sogne  indtil 1814

Niels og Anne Kirstine fik 6 børn i perioden 1777 til 1792

Niels døde i januar 1793. Ved hans begravelse i Lindelse står der i kirkebogen:

Den 13de Januar kaste Jord paa Huusmand Niels Rasmussen Barnemose af Windebÿe, 63 Aar gammel

Anne Kirstine døde i marts 1827, 75 år gammel

Lidt om børnene:

Hans fra 1777 er muligvis kommet til Rudkøbing som daglejer, men det skal vi undersøge nærmere

Karen fra 1780 var Lykkes tipoldemor og har sin egen side

Anne fra 1782 blev i 1814 som tjenestepige hos gårdmand Rasmus Nielsen i Illebølle gift med ungkarlen Hans Hansen. De bosatte sig i Vindeby i Lindelse sogn, hvor de ejede et hus uden jord til, og hvor Hans var daglejer. Anne og Hans fik en søn Niels omkring 1819 og en datter Caroline Hansine omkring 1824. Anne døde til jul 1853, 72 år gammel. 
Datteren Caroline overtog huset i Vindeby, hvor hun ved folketællingen i 1860 sad som husmandsenke og ernærede sig ved håndarbejde sammen med hendes 2 sønner og sin far på 68 år. Hans Hansen døde i 1870, 77 år gammel

Marie fra 1788 blev konfirmeret i påsken 1802. I december 1814, hvor hun var tjenestepige hos gårdmand Erik Hansen i Illebølle, nedkom Marie med en uægte søn, der blev døbt Niels Kristian. Som fader blev udlagt tjenestekarl Peder Rasmussen i Fæbæk. Niels Kristian er det eneste barn, vi har fundet efter Marie. Til Sankt Hans 1827 blev Marie gift med gårdmand og enkemand Rasmus Hansen Larsen i Østerby, Fuglsbølle, hvor hun opholdt sig ved giftermålet.  Rasmus Hansen Larsen holdt kun i 4 år, for han døde i juni 1831, 50 år gammel.
I november samme år giftede Marie sig med ungkarlen Rasmus Gotfredsen, der opholdt sig i Østerby. De forblev på gården i Østerby, hvor Marie døde i juli måned 1868, 80 år gammel. Rasmus Gotfredsen døde i januar 1876, 84 år gammel.
Maries uægte søn Niels Kristian  blev gift med den 11 år ældre Bodil Marie Rasmusdatter, og de bosatte sig i Torpe i Skrøbelev sogn, hvor han ernærede sig som husmand, indtil Bodil Marie døde i juli 1881. Herefter har vi ikke kunnet følge Niels Kristian

Rasmus fra 1792 tror vi blev gårdmand i Askemose, Longelse sogn, men det skal vi undersøge nærmere

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Niels Rasmussen var Lykkes tip-tipoldefar

Niels var husmand i Barnemose ved Vindeby i Lindelse sogn

Niels Rasmussen var 20 år ældre end Anne Kirstine, så han kan have været enkemand, da han blev gift med hende

Det at han har været enkemand har vi muligvis fået bekræftet på hjemmesiden "historie.sydfyn.dk", hvor vi har fundet et skifte dateret  27. maj 1786 efter Dorthe Hansdatter i Pederstrup

Hendes datter Karen Jørgensdatter, der var død, havde været gift med Niels Rasmussen i Barnemose

Efter dette ægteskab var der i 1786 fire levende døtre: Karen på 20 år, Marie Dorthe på 18 år, Johanne på 16 år og Auguste Margrethe på 12 år. Alle døtrene var ude at tjene i 1786 

Ved folketællingen i 1787 sad Niels og Anne Kirstine med deres 3 ældste børn i et hus i Vindeby

Godt et halvt år efter den yngste søn blev født døde Niels, og Anne Kirstine forblev enke

Lindelse kirke

Niels har ikke besøgt Lindelse kro, for den blev først opført 1798 over for kirken, hvor han jo nok er kommet

Kort fra 1780 der viser, hvor Barnemose ligger

- Sidens top - Forsiden