Christen Hansen
før 1686 - 1720

Hans Christensen
ca 1649 - 1689
Maren Jeppesdatter
ca 1656 - 1731
Christen Hansen
før 1686 - før 1729
Anne Hansdatter
???? - ????
Gift 11. oktober 1702 i Humble
6 børn døbt i Tullebølle, Svendborg Amt
Hans Christensen  Født omkring 1705
Død er ikke eftervist
Marcus Christensen Født omkring 1709
Død i juli 1737, se nedefor
Karen ChristensdatterFødt omkring 1711
Død før 4. april 1777 Longelse
Rasmus ChristensenFødt omkring 1715
Begravet 2. mats 1763 Skrøbelev
Jeppe ChristensenFødt omkring 1719
Død før 1787
Sophie ChristensdatterFødt: er ikke eftervist
Død før 1787

I et arveskifte dateret 1. juli 1729 efter sognefoged og kirkeværge Hans Hansen i Skrøbelev er nævnt, at han havde en da afdød broder i Stengade Christen Hansen. Da Christen var død ved sin broders arveskiftet blev hans 6 børn nævnt i arveskiftet. Blandt børnene var den 10-årige søn Jeppe nævnt. Denne Jeppe blev gift med Elisabeth Madsdatter og i Elisabeths skifte i 1806 er nævnt deres datter Mette Jeppesdatter gift med Jacob Erichsen i Lejbølle.

Af disse arveskifter kan udledes et Christen Hansen var Lykkes
tip-tip-tip-tipoldefar.

Det er ikke meget vi ved om Christens kone Anne Hansdatter, men vi er overbeviste om, at Christen Hansen  fra Stengade i oktober 1702 blev gift med Anne Hansdatter i Humble, men vi kan ikke med sikkerhed vide om Anne Hansdatter er moder til  de 6 børn.

I et skifte 2. maj 1756 fremgår det af skifteprotokolen fra byfogeden i Rudkøbing, at Michel Hansen Bonsen sad i uskiftet bo efter sin kone Anne Hansdatter. Anne Hansdatters moder Maren Rasmusdatter, som også var død var halvsøster til Christen Hansen i Stengade, som var død i 1720. Men Christen Hansens 6 børn, hvoraf de 5 levede i 1756, er nævnt som arvinger og det fremgår af skiftet hvor de 6 børn havde ophold. Sønnen Marcus var død og hans 3 børn er nævnt som arvinger.

Lidt om Christens 6 børn:

Hans fra 1705 tjente i maj 1756 Anders Rasmussen i Stengade i Tullebølle sogn. Herefter har vi ikke kunne følge ham.

Marcus fra 1709 er i skiftet maj 1756 noteret som død og havde boet i Pusseløkke i Skrøbelev sogn og efterladt 3 børn. Marcus blev i juli 1729 gift med enken Karen Pedersdatter af Pusseløkke. Karen Pedersdatter blev begravet i marts 1737 og Marcus er sandsynligvis død i juli samme år. I kirkebogen i Skrøbelev er der den 10. juli indført at Marcus Christensen blev begravet, men alt er blevet overstreget, så et eller andet ud over det normale har nok fundet sted.

Karen fra 1711 blev gift med Laurs Madsen i Spodsbjerg. I et arveskifte efter Laurs dateret 13. juli 1768 er nævnt at han tidligere havde været gift med Ane Hansdatter, der var død omkring 1730 og som før Laurs havde været gift med en ved navn Anders. Karen og Laurs havde fået 3 børn sammen nemlig sønnerne Christen og Mads samt datteren Ane Dorthe, der var død før sin far. Karen døde knapt 9 år senere og i arveskiftete efter hende står, at sønnen Mads var sognefoged i Lindelse og sønnen Christen boede i Spodsbjerg og var gift med sin kusine, Jeppe Christensens datter af Skebjerg (Ane Jeppesdatter)

Rasmus fra 1715 var i maj 1756 møller i Heinninge i Skrøbelev sogn. Rasmus blev i maj 1754 gift med Thomas Møllers enke fra Henninge Anne Christensdatter. Rasmus blev begravet den 2. marts 1763 og i kirkebogen er anført, at han var født i Steengade i Tullebølle sogn og at han var død knapt 50 år gammel. Rasmus Christensens enke blev begravet i oktober 1766 knapt 78 år gammel.

Jeppe fra 1719 var i maj 1756 gårdmand i Skebjerg og var Lykkes tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Sophie fra ???? blev gift med Niels Madsen fra Klavsebølle. Niels døde i 1732, og gården i Klavsebølle blev den 4. november 1732 fæstet af Jørgen Michelsen der også blev gift med Sophie. Jørgen var halvbror til Elisabeth Madsdatter, der var gift med Sophies bror Jeppe. I skiftet efter Jørgen dateret 4. januar 1760 er nævnt 4 børn i alderen 26 til 17. Sophie må være død før 1787, for vi har ikke kunnet finde hende i folketællingen dette år

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Anne Hansdatters Rapporter: Person - Familie - Aner - EfterkommereChristen Hansen var Lykkes tip-tip-tip-tipoldefar og var gårdmand i Stengade

Tullebølle  kirke
Tullebølle kirke

På grund af ildebrand i præstegården i Tullebølle er alle kirkebøger før 1813 gået til, så vi kender Christen Hansen fra skiftet efter hans bror Hans Hansen i juli 1729.  

Motiv fra Tullebølle kirke

Det har været lettere for os  at følge Christens forældre og søskende for de boede i Skrøbelev hvor Christen nok også blev født

Skrøbelev kirke, hvor der findes kirkebog fra 1686

Tranekær og Tullebølle sognes begravelseslister 1718-1720   

De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Tranekær 9. maj 1875.

Ikke desto mindre findes der begravelseslister for årene 1718-1720.  

Det skyldes, at staten (kongen) for at finansiere krigen mod Sverige havde lagt skat på egekister.  

På rigsarkivet findes præsternes indberetninger for disse år.  Nogle af dem findes i flere ikke helt enslydende eksemplarer

Disse begravelslister hjalp os til finde Christen begravet i Tullebølle den 22. maj 1720

- Sidens top - Forsiden