Karen Rasmusdatter
ca 1689 - 1737

Rasmus Madsen
1642-1703
Maren Pedersdatter
ca 1663-1730
Mads - Peder Christensen
???? - 1689
Inger Rasmusdatter
???? - ????

Jacob Rasmussen Brun
ca 1684 - 1730
Karen Rasmusdatter
ca 1689 - 1737
Vielse: 22. oktober 1714 i Humble, Svendborg Amt
5 børn døbt i Humble, Svendborg Amt
Maren Jacobsdatter Døbt 4. februar 1717
Begravet 6. februar 1719
Rasmus Jacobsen Døbt 30. juli 1719
Begravet 17. september 1719
Maren Jacobsdatter Døbt 21. december 1721
Begravet 23. august 1776 Bøstrup
Jørgen Jacobsen Døbt 11. juni 1726
Begravet 27. september 1726
Anna Jacobsdatter Døbt 18. januar 1728
Død: er ikke eftervist

I 1714 blev Lykkes 5 x tipoldefar Jacob Brun trolovet og gift med Karen Rasmusdatter.

Ved sin begravelse i juni 1737 var Karen 48 år gammel, så hun blev nok født i 1689, 3 år før der foreligger kirkebog i Humble

Karen blev som skrevet trolovet med Jacob Brun. Det skete i juli 1714 og i kirkebogen i Humble står der:
Den 23. Julÿ trol: Jacob Brun i Helsned og Karen Rasmusd:
Forlover Fæstemøens Stiffader Jørgen Drost i Hesselberg

Ved deres vielse 3 måneder senere står der i samme kirkebog:
Den 22. octobr: copul: Jacob Brun i Helsned og Karen Rasmusd:  

Karen og Jacob fik 5 børn, hvoraf de 3 døde som små. De 2 døtre der voksede op, har vi skrevet lidt om på Jacob Bruns side

Jacob Rasmussen Brun døde i november 1730 kun 46 år gammel

Fire måneder senere i marts 1731 blev Karen trolovet med Mads Madsen. I kirkebogen i Humble står der:
Den 16. Martÿ trol: Mads Mads og Karen Rasmusd: Sl: Jacob Bruns Enke i Hesselberg. Forlovere Peder Mads og Hans Godfreds ibid

Ved deres vielse tre måneder senere står der i samme kirkebog:
Den 25. Junÿ copul: Mads Mads og Karen Rasmusd: i Hesselberg

Karen og Mads fik datteren Inger i 1732. 

Inger blev i november 1757 gift med enkemand og rebslagermester Jørgen Pedersen i Rudkøbing. Inger og hendes mand døde med en måneds mellemrum i 1763. I skiftet efter Jørgen Pedersen nævnes deres 3 fælles børn i alderen 3 til 1½ år samt "konens svoger Erick Rasmussen i Lejbølle"  

Karen og Mads  fik 6 år sammen før hun døde i juni 1737. Ved begravelsen i Humble står der i kirkebogen:
Den 8. Junÿ begr: Mads Mads Bruns Kone i Hesselberg, Karen Rasmusd, gl: - 48 aar

Enkemanden Mads Madsen Brun var blevet gift igen, da han døde "48 aar mindre 17 uger" i marts 1749

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Karen Rasmusdatter var Lykkes tip-tip-tip-tip-tipoldemor og boede i en periode i Helsned og derefter i Hesselbjerg på Sydlangeland

Da Karen levede var Frederik den 4. konge i Danmark

Frederik den 4.

Set på hjemmesiden 'Danske konger':

"Frederik indgik i 1695 det sædvanlige royale pligtægteskab med Louise af Mecklenburg, og lod sig yderligere vie til venstre hånd med Elisabeth Helene von Vieregg i 1703. Elisabeth døde i barselsseng året efter.
På flugt fra pesten i København, opholdt kongen og hele hoffet sig i 1711 på Koldinghus. Her mødte han den 18-årige Anna Sofie Reventlow, som han forelskede sig i. Moderen anede uråd, og spærrede Anna Sofie inde på slægtsgården Clausholm – men året efter bortførte kongen Anna Sofie, som han ægtede samme dag til sin ledige venste hånd. Den højre var stadig optaget af dronning Louise, og først dagen efter hendes begravelse i 1721, kunne han ved en offentlig vielse gøre Anna Sofie til dronning."

Anna Sofie Reventlow


- Sidens top - Forsiden