Mathias Hansen
ca 1765 - 1828

Hans Larsen
ca 1723 - 1797
Anna Mathiasdatter
ca 1725 - ????

Mathias Hansen
ca 1765 - 1828
Karen Nielsdatter
ca 1763 - 1831
Vielse: er ikke eftervist
4 børn døbt i Tullebølle, Svendborg Amt
Niels Mathiasen Født omk. 1791
Død 27. maj 1843 Tullebølle
Hans MathiasenFødt omk. 1794
Død 22. september 1870 Tranekær
Hilleborg MathiasdatterFødt omk. 1796
Død 11. oktober 1842 Longelse
Lars Mathiasen Født 22. oktober 1807
Død 20. oktober 1833 Tullebølle

I folketællingen 1801 er Lykkes tipoldefar Niels Mathiasen registreret som søn af Mathias Hansen og Karen Nielsdatter

Ifølge folketællingen  må Mathias være født omkring år 1765. Da der ikke foreligger kirkebøger har vi ikke kunnet eftervise hverken hans dåb eller hans giftermål med Karen

Vi har fundet 4 børn efter Mathias og Karen i årene 1791 til 1807. De 3 børn Niels, Hans og Hilleborg fandt vi i folketællingen 1801. Lars fandt vi i Tullebølle kirkebog i 1822, hvor hans konfirmation er beskrevet 

I en fæsteprotokol for Grevskabet Langeland er der anført, at Mathias Hansen den 8. maj 1794  fæstede det hus i Frellesvig, som Anders Bertelsen havde i fæste før ham

Vi har fundet et skifte efter Mathias Hansen, hvor der står, at han døde 14. oktober 1828

Karen døde i september 1831, 68 år gammel

Lidt om børnene:

Niels fra 1791 var Lykkes tipoldefar og har sin egen side

Hans fra 1794 blev husmand i Bameskov og nåede at blive gift 3 gange. I maj 1821 blev Hans gift med den jævnaldrende Anne Hansdatter fra Stengade., hvor hendes forældre Hans Nielsen og Johanne Sørensdatter var husmandsfolk. Anne døde 6 år senere i maj 1827 kun 33 år gammel. Anne efterlod sig 3 døtre hvoraf den ældste var 6 år og den yngste var 3/4 år gammel. Den juli samme år blev Hans gift  igen. Denne gang med Inger Marie Olsdatter på 37 år. Inger Marie var ved vielsen tjenestepige på Bameskov. Dette ægteskab varede kun godt 1 år, for Inger Marie døde i forbindelse med en barnefødsel i august 1828 blot 38 år gammel. Barnet der kostede Inger Marie livet døde i november samme år. Tredje gang Hans blev gift var i januar 1829. Bruden var den 25 årige Dorthe Pedersdatter, datter af gårdmand Peder Hansen i Botofte. Hans og Dorthe fik 9 børn sammen. Hans døde 77 år gammel i september 1870. Dorthe boede til sidst hos sin søn Ramus i Bameskov, hvor han var gårdfæster. I maj 1888 døde Dorthe 82½ år gammel og blev begravet på Tranekær kirkegård 

Hilleborg fra 1796 blev i august 1824 i Longelse kirke som 28 årig væverpige i Pederstrup gift med den 29 årige tjenestekarl Peder Nielsen  på Møllegaard. Ægteparret bosatte sig på Sandet i Longelse, hvor Peder var selvejerhusmand. Hilleborg og Peder fik 5 børn. Den 28. december 1835 døde Peder, da kaldet Peder Nielsen Hare, 41 år gammel. I kirkebogen står der, at han var søn af  Niels Hansen i Bøstrup. Hilleborg sad enke på Sandet indtil hun døde i oktober 1842, kun 45 år gammel. De 2 mindste børn kom ud i pleje i Longelse sogn

Lars fra 1807 var 25 år gammel, da han i januar 1832 blev gift med den 26 årige Lisbeth Hansdatter, der var et uægte barn født i Bøstrup sogn. Ved vielsen var de begge af Frellesvig, hvor de også bosatte sig som husmandsfolk. Ægteskabet varede knapt 2 år, for Lars døde 26 år gammel i oktober 1833. Lars og Lisbeth nåede at få sønnen Christen sammen. I juni 1834 blev Lisbet gift igen. Denne gang med den 31 årige Niels Jørgensen, søn af husmand Jørgen Nielsen Sandet i Longelse . De fik tilsyneladende ikke børn. I januar 1847 døde Niels Jørgensen  og Lisbeth giftede sig i maj samme år med Carl Frederik Pedersen, søn af husmand Peder Christensen og Dorthe Clausdatter i Simmerbølle. Lisbeth døde i maj 1877 og Carl Frederik døde i juni 1892

Lidt om Mathias Hansens forældre og hans søster:

Da der ikke foreligger kirkebøger kan vi kun holde os til folketællinger,  arveskifter og fæsteprotokoller. På dette grundlag formoder vi, at have fundet Mathias Hansens forældre og hans søster 

I 1797 foreligger der et skifte efter husmand i Frellesvig Hans Larsen. Af det fremgår det, at hans hustru var død og at hans arvinger var Mathias Hansen, husmand i Frellesvig og Marie Hansdatter gift med glarmester Mads Hansen i Korsebølle Skovhave.

For at finde ud af hvad Hans Larsens kone hed søgte vi i folketællingen 1787 og fandt ud af, at hendes navn var Anna Mathiasdatter. Ud fra deres alder i denne folketælling var Hans Larsen født omkring 1723 og Anna Mathiasdatter omkring 1725

Søsteren Marie har været omkring 11 år ældre end Mathias, for ifølge folketællinger og alder ved begravelse, så blev Marie født omkring år 1754.

Ved folketællingen i 1787 var Marie 33 år, ugift og tjenestepige på Tranekær Slot og hendes kommende mand Mads Hansen var 31 år og tjenestekarl på Slottes Ladegård. 

Ved folketællingen i 1801 var Marie og Mads blevet gift og var bosat i Ryddeplette, Aasø i Tranekær sogn og havde døtrene Anne Dorthea på 5 år og Johanne Kirstine på 3 år. Marie døde i oktober 1831, 77 år gammel. Mads døde i august 1841 hos datteren Anne Dorthea i Korsebølle Kohave

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Mathias Hansen var Lykkes tip-tipoldefar og boede i Frellesvig

Mathias var husmand og tømmermand

På samme tid boede der en anden Mathias Hansen i Frellesvig. Denne Mathias var hjulmand

Hjulmand Mathias Hansen var søn af husmand og hjulmager Hans Wincentz i Lejbølle

Hjulmand Mathias Hansen fæstede i oktober 1807 et hus i Frellesvig efter sin svigerfader Christopher Jacobsen

I november 1820 døde hans kone Ane Christophersdatter og Mathias flyttede fra huset i Frellesvig, som da blev fæstet af  Niels Godtfredsen

Eksempel på et originalt   arveskifte

Vi har fundet mange af vores oplysninger i arveskifter på internettet

Kirken i Tullebølle, det sogn hvor familien boede

Sønnerne Niels, Hans og Lars bosatte sig i Frellesvig

Datteren Hilleborg har nok tjent forskellige steder på Langeland. Selv om hun kom fra Tullebølle blev hun gift i Longelse. Hendes far kom fra Frellesvig for at være forlover ved vielsen i 1824

Ved folketællingen i 1834 er der en datter Caroline  Katrine på 12 år. 

Caroline Katrine blev født 2. januar 1823 og døbt i Tranekær kirke, som uægte datter af Hilleborg Mathiasdatter af Bammeskov under Tranekær og soldat Peder Hansen ved Kronens Regiment. Blandt fadderne var Hilleborgs far og hendes brødre Niels og Hans.

Caroline Katrine blev kun 13 1/4 år gammel. Hun døde og blev begravet i Longelse i maj 1836

Tranekær kirke

- Sidens top - Forsiden