Karen Hechsdatter
ca. 1637 - 1715


Hech
???? - ????

Ukendt
ca. 1613 - 1689
Iver Kierudsen
???? - 1686
Karen Hechsdatter
ca. 1637 - 1715
Vielse: før kirkebog
7 børn døbt i Lindelse, Svendborg Amt
Hans Iversen Født: ca. 1662
Begravet: 16. marts 1731 Lindelse
Karen IversdatterFødt: ca. 1663
Begravet: 15. juni 1731 Lindelse
Kierud Iversen Født: ca. 1664
Begravet: 17. juli 1732 Lindelse
Niels Iversen Født: 20. januar 1668
Begravet: 21. maj 1744 Lindelse
Johanne Iversdatter Født: er ikke eftervist
Død: er ikke eftervist
Ane Iversdatter
Født: er ikke eftervist
Død: er ikke eftervist
Sidsel Iversdatter
Født: ca. 1676
Begravet:12. august 1751 Lindelse

I arveskiftet efter Lykkes tip-tip-tip-tipoldefar Iver Kierudsen står der, at hans hustru og mor til hans børn hed Karen Hechsdatter

Desuden står der i samme skifte, at Karen havde to brødre nemlig Sivert Hechsen i Gundersgaard og Christen Hechsen i Hersløv

Disse to brødre havde ifølge andre skifter en tredie bror ved navn Johannes Hechsen. Denne Johannes var gift med Dorthe Madsdatter, der efter at Johannes var død, blev gift med Rasmus Erichsen. Dorthe og Rasmus var Lykkes tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre.

Tilbage til Karen Hechsen. Karen døde i december 1715. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Lindelse:
Løfverdagen d: 7 Dec blev begrafen Karen Heichsdatter Sl: Iver Kierudsen H: af Illebølle var fød på Lundsgaar i Fÿn, og døde her effter 78 aar og 9 maaneders lefned

Karens 7 børn har vi skrevet lidt om på Iver Kierudsens side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - GrundKaren Hechsdatter var Lykkes tip-tip-tip-tip-
tipoldemor og boede i Illebølle

Lindelse kirke

I bogen "Slægten Guldborg og Guldborggaards Historie" står der om Karen:
"Han (Iver Kierudsen) var gift med Karen Heichsen fra Gundesgaard, hun var af en formuende Slægt, der var kommen fra Lundsgaard paa Fyn. De var, som Navnene viser, sikkert begge af sønderjysk Slægt. Iver Kierudsen var Grev Ahlefeldts Foged og en meget anset og dygtig Mand. Han døde 1684, og saa vidt man kan se, var han ifølge Skifteprotokollen Langelands rigeste Selvejer efter Svenskekrigen, han havde 7 Børn"- Sidens top - Forsiden