Hans Andersen
1763 - 1828

Anders Hansen Skrædder
1725 - 1813
Ingeborg Christensdatter
1733 - 1811
Hans Rasmussen
???? - 1752
Karen Nielsdatter
1699 - 1740
Christen Lassen
ca 1692 - 1763
Ane Rasmusdatter
ca 1687 - 1749
Hans Andersen
1763 - 1828
Anne Marie Hansdatter
ca 1789 - 1828
Vielse: er ikke eftervist
5 børn døbt i Tranekær , Svendborg Amt
Maren Hansdatter Født 7. november 1808
Død 22. december 1848 Tranekær
Inger Kirstine Hansdatter Født 23. juli 1813
Død 30. maj 1868 Tranekær
Niels Hansen Født 24. september 1815
Død: er ikke eftervist
Godfred Hansen Født 2. november 1819
Død 31. marts 1820
Godfred Hansen Født 9. marts 1823
Død: er ikke eftervist

Ved Lykkes oldemor Inger Kirstines konfirmation i 1828 i Tranekær står der i kirkebogen at hun var datter af husmand Hans Andersen af Bameskou.
Samme år som datteren blev konfirmeret blev Hans Andersen, husmand på Bammeskov under Strandby, begravet

Ved hans begravelse den 2. oktober 1828 i Tranekær står der i kirkebogen:

Død: - 28.- (1828 28 Septbr), begravet: 2. October, Hans Andersen, Huusmand paa Bameskou under Strandbye, alder: 68

Hans kone Anne Marie døde knapt 14 dage senere i oktober 1828, 39 år gammel

Ved hjælp af nogle arveskifter og folketællinger har vi fundet Hans Andersen døbt i Simmerbølle (se forklaring under hans far)

I kirkebogen i Simmerbølle står der ved hans dåb i januar 1763:
Dom: 2de p: Epiph: blef Anders Skræders Søn døbt kaldet Hans, Oluf Degns H af Svendstrup bar ham, testes vare Morten jÿde, Peder jÿde, Rasmus Strand, Anna Lisbet og Kirsten Strands

Vi kan med sikkerhed sige at Hans Andersen  ved datteren Marens konfirmation i 1823, var husmand og boede i Bammeskov, og i Tranekær findes der en særlig kirkebog for perioden 1796-1808, hvori der er blevet registreret hvem der var til alters og hvem der blev konfirmeret. Den 1. november 1808 fandt vi Hans Andersen og fæstemø fra Perregården til alters. Vi gætter på, at det kan være 'vores' Hans Andersen sammen med Anne Marie Hansdatter. Deres datter Maren blev født den 7. november samme år.

I kirkebogen i Tranekær står der:

I årene 1809, 1810 og 1811 foreligger der ingen kirkebøger fra Tranekær

I den særlige kirkebog 1812-1818 om registrering af altergang m.m. har vi fundet Hans Andersen og hustru fra Botofte til alters den 13. december 1812. I perioden frem til maj 1818, har vi flere steder fundet Hans Andersen og hustru i Botofte registreret til alters. Den 3. maj 1818 er husmand Hans Andersen og
hustru Marie Hansdatter registreret umidelbart før husmand Hans Godfredsens enke Christine Hansdatter, så mon ikke Hans og Marie har været til alters sammen med svigermor?

I kirkebogen i Tranekær i 1818 står der under Botofte:

Hmd: Hans Andersen og Hustrue Marie Hansdatter
Christine Hansdatter Hmd: Hans Godfredsens Enke

Vi har fundet 5 børn født i årene 1808 til 1823 efter Hans Andersen. Af disse 5 døde det ene barn kun 5 måneder gammel

Lidt om børnene der voksede op:

Maren fra 1808 blev konfirmeret i 1823 og der er anført i kirkebogen, at hun blev født den 7. november 1808, og at hun fik karakteren meget god både i henseende til kundskab og opførsel. Den 1. august 1829 blev Maren gift med den 25-årige ungkarl Jens Henrik Hansen, der var husfæster på Bammeskov under Strandby. I folketællingerne 1834 og 1840 boede de i Bammeskov under Strandby og havde tilsyneladende ingen levende børn. I februar 1840 døde Jens Henrik Hansen, 36 år gammel. Maren blev i slutningen af maj 1840 gift med den 26 år gammel Christian Rasmussen, der var husfæster på Bammeskov. Christian Rasmussen var et uægte barn af Johanne Kaysdatter af Botofte og jæger Rasmus Johansen af Langelandske Jægerkorps. Maren og Christian fik 2 børn inden Maren døde i december 1848, 40 år gammel. Christian blev senere gift og drog til Vemmelev

Inger Kirstine fra 1813 var Lykkes oldemor og har sin egen side

Niels fra 1815 havde ved sin dåb blandt faddere morbrødrene Godfred og Frederik. Niels blev konfirmeret i 1830 og i perioden indtil 1850 har vi fundet ham som tjenestekarl på forskellige gårde. I oktober 1855 blev han som ungkarl i Helletofte gift med den 33-årige Maren Cathrine Hansdatter der også var i Helletofte. Ved folketællingen i 1860 havde de 2 hjemmeboende børn og 1 plejebarn. Vi ved fra folketællingen 1890, at de fortsat boede i Helletofte, men i maj 1898 hvor Maren Cathrine døde som husmandskone, 74 år gammel, var de flyttet til Snøde Udflyttere. Niels døde som aftægtshusmand i juni 1900, 84 år gammel og de blev begge begravet på Snøde kirkegård 

Godfred fra 1823 var kun 5 år gammel, da forældrene døde, og ved folketællingen i 1834 er han registreret som plejebarn hos sin moster Gjertrud Christine, gift med examinatus juris Peter Anton Funch i Botofte i Tranekær sogn. På samme tid var Godfreds mormor Christine Hansen i husstanden i Botofte. Godfred blev konfirmeret i 1837 i Tranekær. Ved folketællingen i 1845 var Godfred ugift tjenestekarl hos forpagter Andersen i Tranekær og i 1850 var stadig ugift tjenestekarl men nu hos forpagter Fabricius i Tranekær. I oktober 1850 blev Godfred, der nu var på Korsebølle, gift med den 27-årige pige Hanne Frölich der tjente på Ladegården i Tranekær. Ved folketællingen i 1845 tjente Godfred og Hanne sammen hos forpagter Andersen i Tranekær. Ved folketællingen i 1860 var Godfred gartner og boede sammen med kone og 5 børn  i et hus i Sønderskov i Bøstrup sogn. Ved folketællingen i 1880 var familien flyttet til et hus i Emmerbølle, og der var 2 ugifte hjemmeboende børn. Ved folketællingen i 1890 var der foruden Godfred og Hanne de 3 ugifte døtre Augusta Frederikke på 37, Laurentine Charlotte på 34 og Mathilde Katrine på 30 år. Godfred døde i oktober 1895, 72 år gammel og Hanne døde i marts 1904, 77 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Hans Andersen var Lykkes tipoldefar og husmand på Bammeskov

Gammelt husmandssted

 Hvor Hans har opholdt sig og hvad han har beskæftiget sig med før 1808 ved vi ikke med sikkerhed, men vi mener at have fundet ham til alters sammen med sin fæstemø i Tranekær kirke 

Tranekær kirke

Måske var det Hans Andersen der i folketællingen 1787 som ugift tjenestekarl og national soldat tjente hos bonden og gårdbeboeren Morten Christensen Bjerg i Kassebølle by i Simmerbølle sogn

Ved folketællingen i 1801 kan vi ikke med sikkerhed eftervise ham, men i Langelands Søndre Herred forekommer 2 personer ved navn Hans Andersen, 1 i Humble sogn og 1 i Magleby sogn, men begge var gift og havde børn, så det er nok ikke nogen af dem, der blev gift med Lykkes tipoldemor

Vi har ikke kunnet eftervise giftermålet mellem Hans Andersen og Ane Marie Hansdatter, men i begyndelsen af november 1808 var de til alters som Hans Andersen og fæstemøe og den 7 samme måned blev derers datter Maren født, så de er nok blevet gift i november 1808, men vi kan ikke eftervise vielsen, for vielserne findes først beskrevet i kirkebogen der begynder i 1813

'Vores' Hans Andersen kunne godt have været enkemand ved sit giftermål med Anne Marie Hansdatter, for han var 29 år ældre end hende, men vi kan ikke eftervise et eventuelt giftermål, for der mangler kirkebøger i flere sogne på Langeland i denne periode og arveskiftet efter ham antyder ikke, at der har været flere ægteskaber

Hans Andersen har nok ikke været i Bammeskov under Strandby hele tiden

Vi ved med sikkerhed, at Hans Andersen satte træskoene i 1828

Her gætter vi: 
Efter at have tjent på Pæregården flyttede Hans og Anne Marie til Botofte og engang efter 3. maj 1818 til Bammeskov under Strandby

Her er hvad vi er sikre på:
I 1823 og fremefter boede de i Bammeskov under Strandby

Hans og hans søskende blev døbt i Simmerbølle kirke

Simmerbølle kirke

- Sidens top - Forsiden