Jacob Hansen Bøgvad
ca 1797 - 1861

Hans Fredrichsen Bøgvad
1773 - 1855
Maren Jacobsdatter
1779 - ca 1800
Friderich Nielsen Bøgvad
ca 1741 - 1820
Maria Nielsdatter
1748 - ????
Jacob Erichsen
1746 - 1825
Mette Jeppesdatter
ca 1752 - 1832

Jacob Hansen Bøgvad
ca 1797 - 1861
Claudine Pedersdatter
ca 1795 - 1872
Jacob og Claudine blev ikke gift og levede ikke sammen
2 børn døbt i Bøstrup, Svendborg Amt
Hans Jacobsen Født 15. januar 1819
Død 8. juli 1895 Tranekær
Rasmus Jacobsen Født 15. januar 1819
Død 9. august 1900 Simmerbølle

Ved Lykkes oldefar Hans Jacobsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af "Tienstekarl Jacob Bøgvad i Leibølle og Tienstepigen Claudine Pedersdatter Fæbæk"

Vi har ikke kunnet finde Jacob Bøgvad døbt, fordi der ikke foreligger kirkebog i mange sogne på Langeland før fra 1813, men vi har fundet ham i folketællingen i "Stoense, Hou Østerhuse" i 1801, hvor han var 4 år gammel og boede sammen med sin far enkemand Hans Fredrichsen Bøgvad

I året 1818 har han truffet Lykkes tipoldemor Claudine Pedersdatter med hvem han fik tvillingerne Hans og Rasmus i januar 1819. Jacob og Claudine blev ikke gift

Den 12. december 1819 blev Jacob gift. Ved vielsen i Bøstrup står der i kirkebogen:

Jacob Hansen Bøgvad 23 Aar Ungkarl og Gaardmand i Ennebølle
Charlotte Juliane Hansen 32 Aar GaardEnke efter afdøde Sagfører Christian Nyborg i Ennebølle
Forlovere: SelvEjer Gaardmændene Erik Jacobsen og Jeppe Jacobsen i Leybølle
Vielsesdato: d: 12. December 1819

Jacob og Charlotte Juliane fik 4 børn i årene 1820 til 1827

I januar 1861 døde Jacob. Ved hans begravelse i Stoense står der i kirkebogen:

Død: 1861 d. 23. Jan:, begravet: d. 1. Febuar, Jacob Bøgvad, Aft=Hmd paa Hou, alder: 64

Charlotte Juliane døde i januar 1878, 87 år gammel

Lidt om slegfredbørnene:

Hans fra 1819 var Lykkes oldefar og har sin egen side

Rasmus fra 1819 blev konfirmeret i 1833 med karakteren god i både kundskab og opførsel. Ved folketællingen i 1834 var han tjenestedreng på en gård i Frellesvig hos gårdejer Jakob Pedersen. Ved tællingen i 1840 var han tjenestekarl  på Biskopstorpe i Simmerbølle. i 1844 var han fadder til broderens datter Caroline og tjente i Clausebølle. Ved folketællingen i 1845 var han stadig i Clausebølle og tjente hos gårdmand Niels Hansen. I september 1848 blev Rasmus, der nu var i Skebjerg gift i Tullebølle med tjenestepigen Anne Kirstine Larsen i Lykkeby. Ved folketællingerne i 1850 og 1860 boede ægteparret i et hus under Biskopstorpe hvor Rasmus var skovfoged. Ved tællingerne 1870, 1880 var Rasmus jordbruger og 1890 var han husejer og boede ved de 3 tællinger i et hus i Kassebølle. Rasmus kone døde i maj 1882, 63 år gammel og Rasmus døde hos sin datter i august 1900, 81 år gammel  

Lidt om børnene fra Jacobs ægteskab:

Christian Nyborg fra 1820 var hos forældrene ved folketællingerne i 1834, 1840 og 1845. I september 1847 blev ungkarl og bådfører på Hou Kristian Nyborg Jakobsen i Snøde gift med Anne Lisbeth Rasmusdatter, bådsmand Carl Frederik Frederiksens steddatter på Hou. Ved folketællingen i 1850 boede Kristian i et hus i Ennebølle, Snøde sogn og der var kommet 2 børn i ægteskabet. Kristian var husmand og Skipper. Ved Folketællingen i 1860 boede de fortsat i Ennebølle og Kristian var registreret som husmand og bådfører og de havde 5 hjemmeboende børn. Ved folketællingerne i 1870, 1880 og 1890 var han boelsmand på Hou. Christians kone døde sidst i december 1896 og blev begravet på Hou kirkegård, 73 år gammel og Christian døde 1½ måned senere i februar 1897, 76 år gammel, og blev ligeledes begravet på Hou kirkegård 

Maren fra 1822 var hos forældrene ved folketællingen i 1834. I tællingen 1840 var hun væverske hos husmandsenke og væverske Sidsel Nielsdatter i Stoense. Ved folketællingen 1845 var hun igen hos forældrene. Sidst i september 1848 fødte Maren en uægte søn, hvis far var ungkarl Ole Hansen, tjenestekarl i Uglebjerg. Ved folketællingen i 1850 var hun hos forældrene i Bastemose, Hou, sammen med den uægte søn Niels Peder, barnets far var i krigstjeneste. I oktober 1853 blev Maren gift med ungkarl og husmand Ole Hansen på 26 år og hermed blev familien samlet. Familien slog sig ned i Bastemose på Hou, hvor de var ved folketællingerne 1860 til 1890. Maren døde i maj 1904, 81 år gammel og Ole døde december 1910, 83 år gammel

Jørgine Katrine fra 1824 var hos forældrene i folketællingerne 1834 til 1850. I oktober 1849 blev Jørgine Katrine gift med Mads Jensen Hansen, tjenestekarl i Uglebjerg på Hou. I 1850 var Jørgine Katrines mand i krigstjeneste. I folketællingen 1860 var Mads stenhugger og husmand, i 1880 var han husejer og arbejdsmand i agerbruget og i 1890 var han 'kun' husejer. Ved folketællingen var der i husstanden foruden Jørgine Katrine og Mads en plejesøn Jakob Jensen Jespersen, der ved nærmere undersøgelse viste sig at være deres datter Charlotte Kirstines uægte barn. Mads døde i maj 1898, 79 år gammel og Jørgine Katrine døde i september 1902, 78 år gammel. De boede i Bastemose på Hou og blev begravet på Hou kirkegård  

Mette Katrine fra 1827 har vi fundet hos forældrene i Bastemose i folketællingerne 1834-1845 og 1860. Ved folketællingen i 1850 er hun registreret som tjenestepige hos gårdmand Niels Hansen på en gård i Bøstrup by. I december 1860 blev Mette Katrine gift med ungkarl og husmand Niels Christian Bertelsen på Hou. Ægteparret bosatte sig i Bastemose på Hou. Niels Christian Bertelsen døde i april 1899, 68 år gammel og Mette Katrine døde i januar 1907, 79 år gammel. De blev begge begravet på Hou kirkegård

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Jacob Hansen Bøgvad var husmand og daglejer og boede fra omkring år 1837 i Bastemose, Hou

Jacob var Lykkes tipoldefar

Stoense kirke hvor Jacob blev begravet

Ved folketællingen i 1801 fandt vi Jacob sammen med sin far enkemanden Hans Fredrichsen Bøgvad og 5 tjenestefolk i Hou Østerhuse, Stoense sogn

I januar 1819 blev Jacob udlagt som far til tjenestepigen Claudine Pedersdatters uægte tvillingesønner

I december 1819 samme år som tvillingerne blev født giftede Jacob sig med sagfører Christian Nyborgs enke Charlotte Juliane Madsdatter 

Charlotte Juliane var " Mads Hansen Langes og Anne Marie Christiansdatters Pigebarn" født i Rudkøbing oktober 1790

Charlotte Juliane medbragte en søn ved navn Frederik Ambrocius Nyborg i ægteskabet med Jacob

Frederik Ambrocius endte som daglejer i Lejbølle, Bøstrup sogn. Han døde i oktober 1888, 75 år gammel

Da Jacob i 1819 blev gift med sagførerenken Charlotte Juliane var han gårdmand i Ennebølle

De første 3 børn i ægteskabet blev født medens Jacob var gårdmand i Emmerbølle

Det fjerde barn, Mette Kathrine, blev født i Bastemose som datter af husmand Jacob Bøgvad 

I folketællingen 1834 var familien bosat i Uglebjerg, men herefter har vi kun fundet dem i Bastemose

- Sidens top - Forsiden