Marius Ingeman Hansen
1872 - 1943

Claus Hansen
1839  - 1923
Ane Marie Hansen
1842  - 1924
Hans Nielsen
1818 - 1843
Marie Clausdatter 1814 - 1873 Hans Jacobsen (Bøgvad)
1819 - 1895
Inger Kirstine Hansdatter
1813 - 1868

Marius Ingeman Hansen
1872 - 1943
Thilda Sofie Svensdotter
1871 - 1955
gift 26. april 1896 i Tullebølle, Svendborg Amt
9 børn døbt Tullebølle, Svendborg Amt
Henrik Hansen Født 22. september 1896
Død: efter 1970 Magleby
BarnFødt 3. maj 1898
Død: 3. maj 1898
Marie HansenFødt 3. maj 1898
Død: 21. juni 1982 Nykøbing Sj.
Christian HansenFødt 29. april 1901
Død: 1961 i USA 
Erik Fritjof HansenFødt 13. februar 1904
Død: januar 1969 i USA
Inger Wilhelmine HansenFødt 16. maj 1906
Død: efter 1980 i København
Vilhelm Marius Ingemann HansenFødt 7. august 1908
Død: 17. juni 1981 Rudkøbing
Lykke Mathilde HansenFødt 4. juli 1911
Død 14. marts 2000 Nykøbing Sj.
Klara Rasmine HansenFødt 29. december 1916
Død 25. februar 1993 Tullebølle

Lykkes far Marius Ingeman Hansen blev født den 28. august 1872. Ved hans dåb i Bøstrup står der i kirkebogen:

Født: d. 28 August, Marius Ingeman Hansn, døbt: 1872 d. 17. Novbr. I Kirken
Forældre: Indsidder Huusm Claus Hansen og Hstr Ane Marie Hansen i Helletoft /: 30 Aar/
Faddere: Pigen Mariane Hansen i Helletoft, Hm Hans Jacobsen Hstr Marie Clausen i Botofte, Hm H. Jacobsen ibid, Ungk. Rasmus Hansen ibid

Den 26. april 1896 blev Marius gift med Thilda Svendsdotter. Ved deres vielse i Tullebølle står der i kirkebogen:

Marius Ingemann Hansen født i Helletofte i Bøstrup Sogn 1872 d. 28. August. Tjenestekarl paa Blegholm. Søn af Husmand Klaus Hansen og Hustru Anne Marie Hansen i Helletoft. 23 Aar
Pige Thilda Sofie Svendsdatter født i Blekinge i Sverige 1871 d. 27 Marts tjenende paa Blegholm. 25 Aar.
Forlovere: Klaus Hansen Husmand i Helletoft. Peder Kristensen Husmand i Frellesvig
Gift: 1876 d. 26. April i Tullebølle Sogn

Marius og Thilda fik 9 børn i årene 1896 til 1916. Af disse 9 var det ene barn dødfødt

Marius døde i juli 1942. Ved hans begravelse i Tullebølle står der i kirkebogen:

Død: 1942 30 Juli Bjerreby Tullebølle Sogn Langelands Nørre Svendborg Amt
Begravet: 1942 4 August Tullebølle Sogns Kirkegaard Langelands Nørre Herred
Marius Ingemann Hansen, Forhenværende Gaardejer, Rentier, Bjerreby Tullebølle Sogn, født 28. August 1872 i Helletofte Bøstrup Sogn Svendborg Amt. Søn af Husmand Claus Hansen og Hustru Ane Marie Hansen. Afdøde var gift med Thilda Sophia Svendsdatter, der efterlevede ham.
Alder: 69 Aar 1872 28 August

Thilda døde i juli 1955, 84 år gammel

Lidt om børnene:

Henrik fra 1896 var hjemme, da han i oktober 1910 blev konfirmeret men ved folketællingen 1911 var han ikke i hjemmet. I maj 1923 blev han i Magleby gift med Bernhardine Paamand. I ægteskab kom der 2 sønner Niels fra1926 og Carl fra 1928. Der var også noget med en datter, som var bosat på Fyn. Henrik og  'Dina'  havde et lille landbrug på Nordenbro Vesteregn på Sydlangeland. De døde engang efter 1970.

Marie fra 1898 var hjemme, da hun i april 1912 blev konfirmet, men ved folketællingen 1916 var hun ikke i hjemmet. Marie rejste på et tidspunkt til Nykøbing Sjælland, hvor hun blev plejerske på Sindsygehospitalet. I august 1927 fødte hun datteren Esther Solvei og blev i oktober sammen år gift med Peter Martin Nielsen. De blev borgerligt viet. I april 1934 fik de sønnen Børge Eli. Peter Martin var plejer på Sindsygehospitalet og Marie havde arbejde som kogekone. Peter Martin Nielsen døde 5. august 1981 og Marie døde 21. juni 1982

Christian fra 1901 var hjemme, da han i april 1915 blev konfirmeret, men ved folketællingen 1916 var han tjenestekarl ved landbruget på et sted i Lykkeby hos Kristian Hansen Sørensen. Ved folketællingen 1921 var han hjemme hos forældrene som forkarl. Christian emigrerede til USA,  hvortil han nok kom i april 1924. Formentlig i 1927 blev han gift med sin kusine Ellen Hansen, som var datter af Marius broder Christian, som også var emigreret til USA. I 1930 var parret bosat i Queens New York. Christian var hjemme i Danmark engang på besøg hos forældrene i Lykkeby engang i trediverne. Christian døde i 1961. 

Erik Fritjof fra 1904 var hjemme, da han i april 1918 blev konfirmeret. Det var han også ved folketællingen i 1921, hvor det er anført, at han var landbrugsarbejder men havde ingen fast plads. Erik emigrerede til USA, hvortil han nok kom i 1922. Formentlig i 1927 blev Erik gift med Elizabeth. I 1930 boede de Manhattan New York og hans beskæftigelse var tømrer. De fik 3 døtre Alice, Anita og Lillian. Senere flyttede de til Bronx New York, hvor Erik døde i januar 1969. Erik var på besøg i Danmark i 1953 da Klaras yngste barn Else blev døbt og igen i 1967, da hun blev konfirmeret

Inger Wilhelmine fra 1906 var hjemme i Lykkeby, da hun i oktober 1920 blev konfirmeret. Det var hun også ved folketællingen i 1921, hvor det er anført, at hun udførte husgerning i hjemmet. Inger rejste til København, hun kan ikke eftervises i politiets registerblade, så det er nok efter 1923. Hun blev gift med Johannes Thomsen og fik 4 døtre (Gunda, Evelyn, Joan og Enni) og 1 søn (Johannes). Hun blev skilt fra Johannes og boede i en lang årrække i Fiolstræde 15 København K. Inger døde engang efter 1980.

Vilhelm Marius Ingemann fra 1908 var hjemme i Lykkeby, da han i oktober 1922 blev konfirmeret. Vilhelm var hjemme i Lykkeby ved folketællingerne i 1925 og 1930. Ved folketælling i 1930 opholdt Ellen Rasmussen sig også i hjemmet i Lykkeby. Vilhelm og Ellen blev gift i november 1930 og fik 2 sønner Kaj og Svend Aage. I 1935 kom han til Rudkøbing, hvor han arbejdede på flere større arbejdspladser inden han blev ansat på slagteriet i Rudkbøbing, hvor han var i mere end 20 år. Omkring 1971 blev han ramt af sygdom og måtte holde op med at arbejde. Vilhelm og Ellen boede i mange år på adressen Nørrebro 180 Rudkøbing. Ellen døde i november 1978 og Vilhelm i juni 1981. Den sidste tid var han på Skrøbelev Plejehjem. 

Lykke Mathilde fra 1911 var Svends mor og har sin egen side

Klara Rasmine fra 1916 var hjemme i Lykkeby, da hun i april 1931 blev konfirmeret. I april 1940 blev Klara gift med Poul Rasmussen Christensen. De bosatte sig i Skebjerg. Senere flytte de til et sted i Illebølle. De fik børnene Erna, Verner og Else. Ved en storm i 1967 blev Klaras og Pouls sted i Illebølle en del beskadiget og Poul kom også en del til skade og blev noget handikappet. De flyttede senere til et hus i Lindelse. Poul døde i maj 1984 og Klara i februar 1993. Den sidste tid var hun på Tullebølle Plejehjem. 

Som barn tilbragte jeg (Svend) mange somre en uges ferie eller mere hos 'Moster Klara' i Illebølle, og her havde jeg sammen med hendes børn nogle fornøjelige dage med leg og lidt hjælp (eller hvad vi nu skal kalde det ) i bedriften. Gode minder. Klara huskede også min  fødselsdag sålænge jeg boede hjemme, og der kom hvert år et brev med lykønskning.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Marius Hansen var 
Lykkes far og har nok været hjemme hos forældrene til han i oktober 1886 blev konfirmeret

I kirkebogen er der ved hans konfirmation anført at opførselen var meget god medens det lod noget tilbage at ønske med hensyn til kundskaber

Ved folketællingen i 1890 var han 17 år gammel  tyende hos Henrik Georg Holm, som  var gårdfæster i Lejbølle

Marius Hansen som soldat

I april 1896 da han blev gift med Thilda var de begge tjenestefolk på Blegholm, hvor de også var da sønnen Henrik blev født i september 1896. Marius var fodermester på Blegholm ved sønnens dåb

I 1898 var de flyttet til Lidsmose da datteren Marie blev født. Her bode de på matr, nr. 2g
(adressen Blegholmvej 6 Tullebølle)

Stedet i Lidsmose, det er familien og Marius med skovlen

Ved folketællingen i 1901 er der anført at Marius var husmand og postkusk, i 1906 som vognmand, i 1911 som husmand og fragtmand medens der i 1916 alene er anført husmand

På et tidspunkt efter datteren Klaras fødsel i 1916 fyttede familien til Lykkeby, matr. nr. 1 b benævnt Kasmosegård (adressen Lykkeby Strandvej 4)

Kasmosegård

Ved folketællingen i 1921 er hans erhverv anført som landmand og gårdejer, hvilket også var tilfældet i 1925 og 1930

Efter at have solgt stedet i Lykkeby boede de en overgang hos datteren Klara i Skebjerg men flyttede til et hus i Bjerreby i maj 1942

Marius Hansen

Marius døde 30. juli 1942 Omtale i avisen

Her er de 7 søskende fra venstre Erik, Vilhelm, Inger, Marie, Henrik og siddende Lykke og Klara. Billedet er taget i november 1967, da Erik var på besøg i Danmark

Klara og Pouls sted i Illebølle, hvor jeg var på sommerferie

og så var der sommerudflugt i hestevogn til skov og strand

- Sidens top - Forsiden