Hans Godfredsen
???? - 1735

Godfred
???? - ????
-
Hans Godfredsen
???? - 1735
Dorthe Pedersdatter
???? - ????
Vielse: er ikke eftervist
3 børn formodentlig døbt i Tranekær , Svendborg Amt
Ane Hansdatter Født omk. 1723
Død: er ikke eftervist
Godfred Hansen Født omk. 1726
Død: før 30. august 1769 Tranekær
Maren Hansdatter Født omk. 1728
Død: er ikke eftervist

I Grevskabet Langelands fæstprotokol fandt vi, at Niels Hansen i juli 1735 havde overtaget fæstet på en gård i Botofte efter Hans Godfredsens enke og det viste sig at der i arveskifterne også var et skifte efter Hans Godfredsen fra juni 1735, hvoraf det fremgår at enken havde navnet Dorthe Pedersdatter og at de havde 3 børn, hvoraf den ene var Hans på 9 år, som er identificeret som Lykkes tip-tipoldefar

Da der ikke foreligger kirkebøger for Tranekær før 1814 kan vi ikke eftervise hverken dåb, vielse eller begravelse for Hans Godfredsen i kirkebøgerne og da han døde før folketællingen 1787, er der ad den vej heller ingen oplysninger.

Dorthe Pedersdatter ved vi meget lidt om, men det vi ved står på hendes side

Lidt om de 3 børn:

Ane fra 1723 har vi ikke kunnet følge

Godfred fra 1726 var Lykkes tip-tipoldefar og har sin egen side

Maren fra 1728 har vi heller ikke kunnet følge, dog forekommer der i folketællingen 1787 en enke på 58 år i Tranekær, hvor hun sidder som inderste, men om det er 'vores' Maren er ikke sikkert

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Hans Godfredsen var Lykkes tip-tip-tipoldefar og boede i Botofte, Tranekær sogn

Af Grevskabet Langelands fæsteprotokol fremgår det, at en person med navn Hans Godfredsen fra Korsebølle fæstede et sted i Botofte i marts 1722 efter Christen Nielsen Kusk

Vi antager, at det må være 'vores' Hans. Det passer jo ganske godt med datteren Anes fødsel omkring 1723

Efter Hans Godfredsens død overtog Niels Hansen fæstet af stedet i Botofte og blev gift med enken Dorthe Pedersdatter

Niels Hansen døde i 1741 og efterlod sig enken Dorthe Pedersdatter og de 3 stedbørn- Sidens top - Forsiden