Claus Christensen
 ca 1755 - 1824

Christen Christensen
???? - 1762
Anna Mortensdatter
???? - ????

Claus Christensen
 ca 1755 - 1824
Johanne Jeppesdatter
ca 1771 - 1854
gift omkring 1800
5 børn døbt i Bøstrup, Svendborg Amt
Anders ClausenFødt 14. april 1801
Død 31. marts 1802
Kirsten ClausdatterFødt 6. februar 1803
Død 12. juli 1874 Bøstrup
Anders ClausenFødt 2. april 1806
Død 16. juli 1879 Bøstrup
Rasmus ClausenFødt 2. oktober 1808
Død: 3. august 1852 Tingsted (Maribo)
Marie Clausdatter Født 28. april 1814
Død 20. august 1873 Tranekær

Ved Lykkes oldemor Marie Clausdatters dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af  "Huusmand Claus Christensen og Hustrue Johanne Jeppesdatter af Svallebølle"

Claus Christensen var født omkring 1755, men der foreligger ikke kirkebøger hvor vi kan eftervise hans dåb

Den 5. november 1779 blev Claus gift med Kirsten Jacobsdatter datter af Jacob Hansen i Svallebølle. Ved deres vielse i Bøstrup står der i kirkebogen:

Dom: 16 p: Trin: trolovet karlen Claus Christensen og Pigen Kirsten Jacobsdatter. Forl:Mændene Peder Jørgensen af Bøstrup og Hans Lausens af Leybølle. Viet d: 5 November

Claus og Kirsten fik 7 børn i årene 1779 til 1798. Af disse 7 har vi kun kunnet følge de 5

Kirsten døde i juli 1799, 45 år gammel

Claus Christensen og Johanne Jeppesdatter blev antagelig gift i Stoense eller Snøde. Der er ikke kirkebog i Snøde før 1813 og i Stoense mangler der oplysninger i årene 1775 til 1813, så vi har ikke kunnet eftervise vielsen

Claus og Johanne fik 5 børn i perioden 1801 til 1814. Heraf døde den første som lille

Claus døde i september 1824. Ved hans begravelse i Bøstrup står der i kirkebogen:

Død: d 27 Septbr 1824, begravet: d 4 Octbr 1824 Claus Christensen, Huusmand i Svallebølle, alder: 70 Aar

Johanne døde i marts 1854, 85 år gammel

Lidt om  børnene fra 1. ægteskab:

Christen fra 1779 blev konfirmeret i 1794. I 1817 blev han far til en datter født uden for ægteskab og i 1819 blev han gift med barnets mor Anna Rasmusdatter. Anna døde i fattighuset i Svallebølle i februar 1827, 31 år gammel og Christen, der var røgter på Nedergård, døde godt 1 år senere, 48½ år gammel. Parret efterlod sig 3 børn i alderen 11, 6 og 1 1/4 år gammel på fattiggården i Svallebølle. De 2 døtre kom i pleje hos Christens bror Hans og sønnen hos Christens søster Anne Margrethe, hvor han død 2½ år gammel

Anne Margrethe fra 1782 blev den 22. oktober 1803 gift med Anders Christensen fra Tressebølle og 14 dage senere blev de forældre til deres første barn, der blev døbt i Bøstrup. Herefter flyttede parret til Skiften i Snøde sogn, hvor Anders var træskomand, og de fik yderligere 6 børn. Anders døde i november 1837, 64 år gammel. I folketællingerne 1845 og 1850 sad Anne Margrethe på aftægt hos sønnen Christen, der nok havde overtaget forældrenes hus. I folketællingen 1860 boede Anne Margrethe, hendes ugifte datter Christiane og hendes søn Anders Peder sammen i et hus i Snøde. Christiane må have været en tur på Agersø for der blev Anders Peder født 12. januar 1843 som søn af "ugift Fruentimmer Christiane Andersdatter". Anne Margrethe døde i april 1866, 84 år gammel, som almisselem af Skiften   

Jacob fra 1785 blev konfirmeret i 1800 og i 1801 var han tjenestedreng hos Hans Rasmussen i Lille Snøde. Vi ved at Jacob var "Tjenestekarl og Soldat ved Forstærknings Bataillonen" da han døde hjemme hos sin far i Svallebølle den 21. december 1819, 34½ år gammel

Laus fra 1788 var enkemand på Nedergård og fadder ved halvsøsteren Maries dåb i 1814. Ifølge faderens arveskifte i september 1824 var Laus husmand på Hov, så vi kiggede i kirkebogen i Stoense for at se, om vi kunne finde spor efter ham, og det kunne vi, for den 2 maj 1820 fik han en datter, der blev døbt Maren. Barnets moder hed Maren Pedersdatter, og den lille Maren blev ikke registreret som "uægte", så Laus er blevet gift med Maren Pedersdatter engang  i mellem 1814 og 1820. Laus og Maren fik også 2 sønner, Peder i 1822 og Klaus i 1825. Den 2. oktober 1831 døde husmand på Hov, Laus Clausen, 43 år gammel. Maren giftede sig ikke senere, men ernærede sig ved håndarbejde indtil hun døde som almisselem på Hov i maj 1860

Peder fra 1791 har vi fundet konfirmeret i 1806 og som tjenestekarl i Tranekær ved faderens skifte i 1824. Ligesom for broderen Laus vil prøve at finde ud af noget mere om Peder i lægdsrullen

Hans fra 1795 blev konfirmeret i 1809 og i juni 1820 blev han gift med sin stedmoders fars 4. kones uægte datter Hilleborg Christensdatter. Ved giftermålet var Hans tjenestekarl hos forpagter Lundsgaard på Egeløkke og Hilleborg var tjenestepige hos Christian Madsen i Næstebølle. Hans og Hilleborg fik ingen børn, men tog 4 børn i pleje, heraf den afdøde broder Christens 2 døtre fra fattighuset i Svallebølle. Hilleborg døde i maj 1847, 47½ år gammel. I maj 1848 blev Hans gift med Anne Marie Larsen, der var datter af Lars Hansen i Clausebølle. Anne Marie medbragte en uægte datter Karen fra 1833 i ægteskabet. Hans døde 1. maj 1868, 74 år gammel og Anne Marie døde i februar 1882, 78 år gammel

Johannes fra 1798 blev konfirmeret i 1812. Johannes var 29 år gammel og tjente på Nedergaard da han i februar 1827 blev gift med bryggerske på Lejbøllegaard, den 25-årige Johanne Andersdatter. Johanne var datter af Anders Jacobsen i Hou. Johannes og Johanne fik 2 sønner, Claus i 1827 og Christian i 1830. I 1834 boede de i Strandhuset i Næstebølle og mon ikke de er forblevet der. Johannes døde i oktober 1867, 70 år gammel. Efter Jonannes var død sad Johanne på aftægt hos sønnen Claus indtil hun døde i maj 1891, 90 år gammel   

Lidt om børnene fra 2. ægteskab:

Kirsten fra 1803 blev i oktober 1823 gift med den jævnaldrende tjenestekarl  fra Paaøe i Lindelse sogn, Niels Pedersen. Kirsten ned kom den 26. juni 1823 med en søn der blev døbt Peder, men på det tidspunkt var hun trolovet med Niels, så Peder blev betragtet som ægtefødt barn. Kirsten og Niels fik også en datter Hanne Kirstine i 1840. Hanne Kirstine blev i 1874 gift med den 21½ år ældre Hans Jacobsen (Bøgvad) som var Lykkes oldefar. Efter Kirstens fars død kom hendes mor Johanne til at bo hos dem. Niels døde i maj 1870, 67 år gammel og Kirsten døde i juli 1874, 71 år gammel 

Anders fra 1806 var ved folketællingen i februar 1834 tjenestekarl hos Nicolaus Ortmann på gården Christiansæde i Lejbølle og blev i maj samme år gift med den 8 år ældre mejerske på Egeløkke, Karen Ottesdatter. Deres søn Otto blev født 2 år før de blev gift. De bosatte sig i Helletofte hvor de fik yderligere 2 børn. Karen døde i januar 1874, 75 år gammel og Anders døde i juli 1879, 73 år gammel

Rasmus fra 1808 var i 1834 tjenestekarl hos Hans Christiansen Pryds i Svallebølle og 6 år senere var han stadig tjenestekarl men nu hos mølleren Henrik Valentin Kaas i Svallebølle og det var han også i 1845. Men i december 1844 fik Rasmus en søn uden for ægteskab med tjenestepigen Stine Rasmussen. I september 1846 tog Rasmus til Lolland, men han må have set noget til Stine inden da, for i maj 1847 blev deres datter Marte født i Bøstrup. Det kunne jo ikke blive ved at gå, så i august 1847 blev Rasmus og Stine gift i Bøstrup. Rasmus må være flyttet fra Lolland til Falster for efter brylluppet drog Stine og de 2 børn til Falster, hvor vi har fundet familien i Tingsted by i 1850, men det blev en kort fornøjelse for i august 1852 døde Rasmus, 43 år gammel. Fire måneder senere giftede Stine sig med ungkarl Hans Arildsen. Stine døde i oktober 1895, 77 år gammel og Hans Arildsen døde i marts 1897, 79 år gammel 

Marie fra 1814 var Lykkes oldemor og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Claus Christensen var Lykkes tipoldefar

Claus var husmand og boede i Svallebølle

Vi formoder at Claus blev født i Stoense

Der er delvis kirkebog i Stoense fra 1757 til 1775, men den indeholder ikke konfirmationer, så vi kan ikke eftervise vores formodning

Claus og Kirsten blev gift 5. november 1779 og deres førstefødte blev døbt en måned senere den 5. december 1779 i Bøstrup kirke

Den 9. juli 1784 fæstede Claus hus efter Knud Hansen i Svallebølle

Ved Kirstens arveskifte dateret 6. august 1799 tjente sønnerne Christen på 20 i Bøstrup Præstegård, Jacob på 14 i Snøde og datteren Ane Margrethe på 16 samme sted som Jacob i Snøde, medens Lars på 11, Peder på 8, Hans på 4 og Johannes på 1 var hjemme

Bøstrup kirke

Efter Kirstens død i 1799 sad Claus tilbage med 4 mindreårige børn, der behøvede en mor 

Claus blev gift med Johanne Jeppesdatter og hvis det er sket hjemme hos hendes forældre er det sket i Snøde

Snøde kirke

Folketællingen i februar 1801 viser, at Claus og Johanne boede i et hus i Svallebølle by og hans 4 mindreårige børn hos sig

Claus og Johanne fik deres første barn i april 1801 men dette barn døde 3/4 år gammelt

Eksempel på et husmandssted

Claus Christensens førstefødte har nok ikke haft et let liv

Efter sit giftermål i 1819 måtte Christen, hans kone og barn født uden for ægteskab flytte ind på fattiggården i Svallebølle også benævnt Svallebølle Hospital

De nåede dog ikke at bo der mere end 7 og 8 år før de døde og efterlod 3 mindreårige børn på stedet

De 2 ældste kom senere til Christens bror Hans og den mindste til hans søster Anne Margrethe  

Eksempel på et fattighus

Claus Christensens datter Kirsten fik en datter i 1840 som blev døbt Hanne Kirstine

Hanne Kirstine blev efter sin moster Maries død i august 1873 gift med hendes efterlevende mand den godt 21 år ældre Hans Jacobsen (Bøgvad), som var far til Lykkes farmor Anne Marie Hansen

Moster Marie var født i 1814 og var mor til Lykkes farfar Claus Hansen

- Sidens top - Forsiden