Karen Nielsdatter
1780 - 1851

Niels Rasmussen
1732 - 1793
Anne Kirstine Hansdatter
ca 1754 - 1827
Rasmus Nielsen
1707 - 1751
Karen Nielsdatter
1710 - 1739
Hans -

Niels Mathiasen
ca 1791 - 1843
Karen Nielsdatter
1780 - 1851
Vielse: er ikke eftervist
2 børn døbt i Tullebølle, Svendborg Amt
Birgitte Nielsdatter Født 28. januar 1817
Død 14. maj 1896 Snøde
Hans Nielsen Født 29. august 1818
Død 20. juni 1843 Tullebølle

Ved Lykkes oldefar Hans Nielsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af indsidder Niels Mathiasen og hustru Karen Nielsdatter 

Karen blev født i februar 1780. Ved hendes dåb i Lindelse står der i kirkebogen:

Onsdag: d: 1 Marty var døbt Niels Rasmussens Datter Karen i Bornemoese, baaren af Rasmus Lauritzens Datt: Elisabeth i Herslev. Fadderne Hans Smed, Hans Pedersens Søn og Stedsøn i Qvindebierg(?) og begge Jørgens Kaads Ectedøttre i Herslev

Den 4. januar 1812 blev Karen trolovet med Niels Mathiasen fra Frellesvig. I kirkebogen i Lindelse står der:
Lørdagen d: 4 Jan: anmeldte Jeg til Ægteskab ungkarl Niels Mathiasen af Frelsvig og begjærdte Ægteskabs Tillysning med Pigen: Karen Niels Datter af Vindebye. Som Forlovere, at Intet vides dette Ægteskab til hinder underskriver: Kristen Nielsen Boemand og Hans Jakob Rasmussen begge af Illebølle 
med paaholdt Pen
NB mod dette Ægteskab skete forbud

Karen og Niels fik 2 børn i årene 1817 og 1818. Disse 2 børn har vi skrevet lidt om på Niels Mathiasens side

Niels døde i maj 1843, 52 år gammel

Vi ved ikke med sikkerhed hvornår Karen døde, men der er en mulighed for at vi har fundet hendes begravelse i kirkebogen i Tullebølle i december 1851, der står:

Død: 1851 28. December, begravet: 1852 d. 3. Januar, Karen Nielsen, Indsidderske hos Hmd Hans Pedersen Bødker i Frellesvig, alder: 73 Aar

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Karen Nielsen var Lykkes 
tipoldemor og boede i Frellesvig

Ved folketællingen i 1787 var Karen hos sine forældre i Vindeby sammen med en ældre broder og en yngre søster

Vi kan ikke med sikkerhed identificere hende ved folketællingen i 1801, hvor der forekommer 3 mulige tjenestepiger ved navn Karen Nielsdatter på Langeland 

Næste gang vi støder på Karen er i kirkebogen i Lindelse, hvor hun blev trolovet med Niels mathiasen fra Frellesvig

I kirkebogen er der ikke indført noget om vielsen, men et NB med teksten "mod dette Ægteskab skete forbud"

Hvad dette har bevirket ved vi ikke, men 5 år senere var de blevet viet og fik datteren Birgitte

Ved folketællingen i 1834 var børnene ikke hjemme længere og Karen og Niels sad alene i et hus uden jord i Frellesvig og Niels var tømmermand og ejer af huset

Ved folketællingen i 1840 boede Karen og Niels stadig i huset i Frellesvig og hos dem boede deres datter Birgitte med hendes uægte søn Karl på 1 år

Ved folketællingen i 1845 sad Karen som enke i et hus i Frellesvig by og ernærede sig ved håndarbejde

Ved folketællingen i 1850 var Karen indsidder i et hus i Frellesvig

- Sidens top - Forsiden