Erich Rasmussen
1715 - 1770

Rasmus Erichsen
ca 1673 - 1742
Dorthe Madsdatter
ca 1676 - 1742
Erich - Mads -

Erich Rasmussen
1715 - 1770
Maren Jacobsdatter
1721 - 1776
Vielse: 22. juni 1742 Humble, Svendborg Amt
12 børn døbt i Bøstrup, Svendborg Amt
Rasmus Erichsen Døbt 3. marts 1743
Død: er ikke eftervist
Karen Erichsdatter Døbt 22. marts 1744
Begravet 4. september 1798 Tryggelev
Jacob ErichsenDøbt 30. maj 1746
Død 11. februar 1825 Bøstrup
Dorthe ErichsdatterDøbt 20. oktober 1748
Begravet 15. juli 1762
Madtz ErichsenDøbt 24. januar 1751
Død: er ikke eftervist
Niels ErichsenDøbt 19. november 1752
Død: er ikke eftervist
Anna Maria ErichsdatterDøbt 5. marts 1755
Begravet 25. maj 1755
Jørgen ErichsenDøbt 14. maj 1757
Begravet 5. juni 1757
DødfødtBegravet 9. april 1758
Jørgen Erichsen Døbt 30. maj 1759
Begravet 4. juni 1759
Anna Maria Erichsdatter Døbt 30. april 1761
Begravet 11. maj 1761
Anna Maria Erichsdatter Døbt 20. juni 1762
Begravet 25. juli 1762

Ved Lykkes tip-tip-tipoldefar Jakob Erichsens dåb står der i kirkebogen, at han var barn af Erich Rasmussen i Lejbølle

Erich Rasmussen blev døbt i Bøstrup kirke i 1715. ved hans dåb den 28. juli  står der i kirkebogen:
Dom: 6 Trinit: Rasmus Erichsens barn i Leib: Erich. Fad: Hans Jørgensens Hustru i Helletoft(?), ? ?pige Margrete ? i Stengade og Søn Hans ibid, LangelandsKarl Niels Lausen, Deinens Datter-Datter Else Jacobsdatter

Erik Rasmusen blev gift med Maren Jacobsdatter i juni 1742. Ved deres vielse i Humble står der i kirkebogen:
Den 22. Juny copul: Erich Rasmussen i Leÿebøl og Maren Jacobsdatter Mads Bruuns Stifdatter i Hesselberg

Vi har fundet 12 børn efter Erich og Maren i årene 1743 til 1762. Af disse 12 børn var det ene barn dødfødt, og 6 af de andre døde før konfirmationsalderen

Erich døde sidst i april 1770. Ved hans begravelse i Bøstrup står der i kirkebogen:

 
D: 3 Maÿ begravet Erik Rasmussen af Leÿb ætat 55 Aar mindst 7 Uger

I august 1776 døde hans enke. Ved Maren Jacobsdatters begravelse i Bøstrup står der i kirkebogen:

D: 23 august begravet Erich Rasmussen Enke af Leÿb: ætat: 57 Aar

Lidt om de 5 børn der voksede op:

Rasmus fra 1743 er på et tidspunkt blevet gift med Abel Madsdatter, der var 8 år ældre end ham. I folketællingen i 1787 var Rasmus registreret som "Bonde og Gaardbeboer"  og boede sammen med Abel og sin bror Mads og hans kone i Lykkeby. Der var ingen børn men 4 tjenestefolk i husstanden. Vi formoder, at Rasmus døde før folketællinhgen i 1801, for Abel Madsdatter var her gift med Rasmus  Mathiesen, der var jævnaldrende med hende

Karen fra 1744 blev i august 1768 efter kongebrev gift med Jacob Madsen. Ægteparret bosatte sig formodentlig i Tryggelev for i 1787 har vi fundet dem i folketællingen i Tryggelev, hvor Jacob Madsen er registreret som bonde, gårdbeboer og kirkeværge. Foruden Karen og Jacob var der i husstanden 4 børn og 4 tjenestefolk. I juni 1796 blev Jacob, 63 år gammel, begravet i Tryggelev og Karen, der døde i Kinderballe 55 år gammel, blev begravet i september 1798 i Tryggelev  

Jacob fra 1746 var Lykkes tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Madtz fra 1751 var ved folketællingen i 1787 sammen med sin kone den 16 år yngre Anna Rasmusdatter hos hans bror Rasmus i Lykkeby, Tullebølle sogn. Ved folketællingen i 1801 har vi fundet dem sammen med en 12-årig søn i Nørre Longelse, hvor Madtz er registreret som "Huusbonde Ejendommens Møller". Herefter har vi ikke kunnet følge familien 

Niels fra 1752 har vi ikke kunnet følge

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Erich Rasmussen var Lykkes tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Lejbølle på Langeland

Lejbølle er nævnt første gang i 1231. Forleddet er en kort navnedannelse til et navn på Lek. Efterleddet er '-bølle', der betyder enkeltgård eller helgård

Frederik den 5. regerede Danmark dengang Erich levede i Lejbølle

Frederik den 5.

Set på Kongehusets hjemmeside:
"Frederik 5. (31.3.1723-14.1.1766), konge af Danmark og Norge 1746-66. Kongens regeringstid var – i lighed med faderens – en fredsperiode. Økonomisk var det tillige en fremgangstid, hvilket bl.a. gav sig udtryk i udvidelse af København med Frederiksstaden med de fire Amalienborg-palæer som centrum. Gennem hele regeringen støttede kongen sig til dygtige ministre som overhofmarskal A.G. Moltke og udenrigsminister J.H.E. Bernstorff, der med sikker sans for statens tarv varetog de daglige regeringsforretninger."

Meget tyder på, at Erich var bonde i Lejbølle

Landsbyen blev udskiftet i 1792, 22 år efter Erichs død

Den gård Erich nok har haft var en af de 8 gårde der blev udflyttet

Hvis det er som vi tror, så har Erichs søn Jacob arvet gården, som så var gård nr. 15, og som blev udflyttet til en lod nord for Lejbølle


- Sidens top - Forsiden