Niels Mathiasen
ca 1791 - 1843

Mathias Hansen
ca 1765 - 1828
Karen Nielsdatter
ca 1763 - 1831
Hans Larsen
ca 1723 - 1797
Anna Mathiasdatter
ca 1725 - ????
Niels -

Niels Mathiasen
ca 1791 - 1843
Karen Nielsdatter
1780 - 1851
Vielse: er ikke eftervist
2 børn døbt i Tullebølle, Svendborg Amt
Birgitte Nielsdatter Født 28. januar 1817
Død 14. maj 1896 Snøde
Hans NielsenFødt 29. august 1818
Død 20. juni 1843 Tullebølle

Ved Lykkes oldefar Hans Nielsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af indsidder Niels Mathiasen og hustru Karen Nielsdatter 

Niels Mathiasen født ca. 1791, formentlig i Tullebølle men ingen kirkebog før 1813, så vi har ikke kunnet eftervise hans dåb

Den 4. januar 1812 blev Niels og Karen trolovede i Lindelse. I kirkebogen står der:
Lørdagen d: 4 Jan: anmeldte Jeg til Ægteskab ungkarl Niels Mathiasen af Frelsvig og begjærdte Ægteskabs Tillysning med Pigen: Karen Niels Datter af Vindebye. Som Forlovere, at Intet vides dette Ægteskab til hinder underskriver: Kristen Nielsen Boemand og Hans Jakob Rasmussen begge af Illebølle
med paaholdt Pen

NB mod dette Ægteskab skeete forbud

Niels og Karen fik 2 børn i årene 1817 og 1818

Niels døde i maj 1843. Ved hans begravelse i Tullebølle står der i kirkebogen:

Død: 27. Maj, begravet: 2. Juni, Niels Mathiasen, Hmd af Frellesvig, alder: 52 Aar

Karen døde i december 1851. I kirkebogen står der, at hun var 73 år gammel. Selv om alderen differerer med 2 år i forhold til hendes fødsel, mener vi, at det var hende, der blev begravet

Lidt om børnene:

Birgitte fra 1817 blev hjemmedøbt ved sin fødsel den 28. januar og hendes dåb blev bekræftet i Tullebølle kirke den 23. februar. Hun blev konfirmeret i 1831. 

Vi ved, at hun tjente på Nedergaard i Bøstrup sogn i foråret 1839, for det er beskrevet ved hendes 1. uægte søns dåb i februar 1840, og det var da også mejeriforpagter Hauptmann på Nedergaard, der blev udlagt til barnets far. Ved folketællingen i 1840 var Birgitte og hendes uægte søn Karl hjemme hos forældrene i Frellesvig. 

Den næste beskrivelse vi har fundet om Birgitte er på afgangslisten i Tullebølle kirkebog i 1842, hvor hun står som afgået til Tressebølle den 1. november. Det måtte vi undersøge nærmere og ganske rigtig, ved folketællingen i 1845 fandt vi hende som 29 årig ugift husholderske hos enkemand og gårdmand i Tressebølle Niels Madsen, 50 år gammel. I denne folketælling havde hun 2 uægte sønner. Det måtte også undersøges nærmere! 

Den sidste søn Mads viste sig at være barn af gårdmanden, hun var husholderske hos. Nu gætter vi, men mon ikke Birgittes ansættelse som husholderske har indholdt sætningen "barn ingen hindring"  og så gik det hende, som så mange andre i hendes situation, at hun fik andre opgaver end at holde huset,  og det resulterede i uægte barn nummer 2. 

Foruden Birgitte, gårdmanden og Birgittes 2 uægte sønner var der på gården 1 tjenestekarl, 1 tjenestepige, 1 aftægtsenke med 2 ugifte døtre samt deres tilsammen 3 uægte børn 

I februar 1848 døde Birgittes førstefødte søn Karl kun 8 år gammel

Om det endte lykkeligt for Birgitte ved vi ikke, men i sommeren 1849 var hun gravid igen og nu giftede gårdmanden sig med tjenestepigen Birgitte Nielsdatter i Tressebølle. I september fødte hun datteren Anne Marie. Men de stoppede ikke her for allerede i september 1850, fik de datteren Caroline 

Sidst i juli 1862 døde gårdmand Niels Madsen Tressebølle, 66 år gammel, og 2 år senere forekommer Birgitte på afgangsliste til Longelse men vi tvivler på, at hun kom til Longelse, for hun står ikke på ankomstlisten i kirkebogen i Longelse, og i januar 1865 fandt vi et giftermål mellem enken efter gårdmand Mads Nielsen og gårdmand og enkemand i Tressebølle Jakob Sørensen. Ved folketællingen i 1880 sad Birgitte og Jakob på aftægt hos Johan Nielsen og Marie Kirstine Sørensen i Tressebølle. 
Birgitte døde i maj 1896, 78 år gammel og Jakob Sørensen døde knapt 1 år senere i april 1897, 88 år gammel

Hans fra 1818 er Lykkes oldefar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Niels Mathiasen var Lykkes tipoldefar 

Niels var tømmermand, jordløs husmand og boede i Frellesvig

I folketællingen 1801 var Niels sammen med 2 mindre søskende hos deres forældre i Frellesvig

Næste gang vi støder på Niels er i kirkebogen i Lindelse, hvor han blev trolovet med Karen Nielsdatter fra Vindeby

I kirkebogen er der ikke indført noget om vielsen, men et NB med teksten "mod dette Ægteskab skete forbud"

Hvad dette har bevirket ved vi ikke, men 5 år senere var de blevet viet og fik datteren Birgitte

Tullebølle kirke hvor begge børn blev døbt

Ved folketællingen i 1834 var børnene flyttet hjemmefra og Niels og Karen boede alene i huset i Frellesvig

I 1838 ved vi, at begge børn har tjent på godset Nedergaard i Bøstrup sogn

Pilen viser hvor Nedergård  ligger 

Der skete mange ting på Nedergård i årene 1838 og 1839. I foråret 1839 mødte Birgitte mejeriforpagter Hauptmann og Hans havde mødt Marie Clausdatter i foråret 1838, og det kom der følgende ud af:

Birgittes uægte søn Karl født 18. januar 1840 og

Hans udlagt som far til Maries uægte søn Claus født den 31. januar 1839

Claus var Lykkes farfar og har sin egen side

Her Claus mange år senere

Kirken i Snøde hvor datteren Birgitte blev begravet på kirkegården

- Sidens top - Forsiden