Niels Iversen
1668 - 1744


Iver Kierudsen
???? - 1686

Karen Hechsdatter
ca. 1637 - 1715
Niels Iversen
1668 - 1744
Augusta Margrethe Wardinghausen
1680 - 1743
Vielse: før kirkebog
9 børn døbt i Lindelse, Svendborg Amt
Iver Nielsen Født: ca. 1701
Begravet: 6. august 1760 Lindelse
Maria Dorthe Nielsdatter Født: ca. 1702
Begravet: 30. marts 1756 Lindelse
Elisabeth Margrethe NielsdatterFødt: ca. 1706
Begravet: 16. juli 1794 Rudkøbing
Hans Christopher Nielsen Døbt: 29. august 1708
Begravet: 20. juni 1726 Lindelse
Karen Nielsdatter
Døbt: 18. maj 1710
Begravet: 11. maj 1739 Lindelse
Friderich Nielsen Wardinghausen
Døbt: 3. august 1712
Begravet: ikke eftervist
Peder Hansen Nielsen
Døbt: 3. oktober 1714
Begravet: ikke eftervist
Jochum Christian Nielsen
Døbt: 25. september 1718
Begravet: 15. april 1722
Nicolai NielsenDøbt: 4. februar 1721
Begravet: 30. juli 1734

Lykkes tip-tip-tipoldemor Karen Nielsdatter blev døbt i 1710 står der i kirkebogen, at hun var datter af Niels Iversen i Illebølle

Ved Niels Iversens begravelse er det oplyst, at han var fødet den 20. august 1668 i Illebølle

Af Augusta Margrethe Wardinghausens arveskifte dateret den 29. juli 1743 fremgår det, at den jordegen bonde Niels Iversen i Illebølle var hendes 2. husbond, men Augusta Margrethe og Niels blev gift før der foreligger kirkebog, så det kan vi ikke komme nærmere, bortset fra, at der i skiftet også er nævnt 6 børn og 3 børnebørn efter hende

Niels og Augusta Margrethe fik 9 børn i årene 1701 til 1721, heraf døde de 2 som mindreårige. De 7 børn der voksede op, skriver vi lidt om nederst på siden

Niels Iversen døde i maj 1744. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Lindelse:
Torsdagen d: 21 Dito Blef begraben Nels Ifvers: Illebølle
hvor hand var fød 1668 d: 20 Janu:, og døde nu
hastig efter 76 aar og 4 maaneders lefned

Lidt om de 7 børn der voksede op

Iver fra 1701 blev efter Kongebrev i juni 1730 gift med salige Niels Rasmussens enke Johanne Christensdatter, som var datter af Christen Jørgensen af Herslev. Johanne døde i maj 1745, 38½ år gammel. Den 7. oktober samme år blev Iver gift med Anna Pedersdatter, som var datter af Peder Christensen i Fodslætte. Anna blev knapt 39 år gammel begravet i juni 1760. To måneder senere døde Iver, 58 år 4 måneder gammel. Ifølge arveskiftet efter Iver efterlod han sig 3 børn  af 2. ægteskab og 1 barn af 1. ægteskab   

Maria Dorthe fra 1702 blev i oktober 1720, efter trolovelse i maj, gift med enkemanden Peder Michelsen i Vindeby. Peder Michelsens første kone Kirsten Christensdatter var 29½ år gammel sammen med sit dødfødte barn blevet begravet i januar 1720. Peder Michelsen blev begravet i november 1755, 73 år gammel. Knapt ½ år senere døde blev Maria Dorthe begravet 53½ år gammel. Af Peder Michelsens arveskifte fremgår det, at 7 børn efter dem leved

Elisabeth Margrethe fra 1706 blev i februar 1727 gift med enkemanden Hans Michelsen i Rudkøbing. Hans var bror til søsteren Maria Dorthes mand Peder. Hans Michelsen havde tidligere været gift 2 gange, første gang med Karen Rasmusdatter, som var datter af Lykkes 5 x tipoldemor Maren Jeppesdatter. Godt 2 år senere blev Hans Michelsen i Rudkøbing begravet, 45 år 2 måneder 16 dage gammel. Hans var født i Herslev. 6. oktober 1729 blev salig Hans Michelsens efterlevende enke Elsebeth Nielsdatter efter kongelig majestæts bevilling af 25. juli viet til Hans Pedersen Friis. Vi formoder, at Hans Pedersen Friis er død i 1762 idet der af et arveskifte fra 1788 efter forpagter på Blegholm i Tullebølle sogn, Niels Juel Rathlef, fremgår, at Elisabet var blever gift med ham  og at han var salig Hans Pedersen Friis enke med et testamente af 1762. Vi kan konstatere, at Elisabeth ikke forblev i Tullebølle sogn efter forpagter Rathlefs død, men tog bopæl i Rudkøbing hvor hun blev begravet i juli 1792 

Hans Christopher fra 1708 var hjemme i Illebølle, da han døde 18 år gammel 

Karen fra 1710 var Lykkes tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Friderich fra 1712 var ved moderens død i 1743 degn i Hammel i Jylland. Herefter har vi ikke fulgt ham yderligere. Dog ved vi at der i folketællingen 1787 levede en familien Wardinhausen i Gjern ved Hammel i yderste fattigdom, noget tyder på at det var efterkommere efter Friderich

Peder fra 1714 blev i juni 1740 gift med Gertrud Mogensdatter salig Rasmus Hansens enke af Illebølle og fæstede i december samme år gården. Peder afstod gården i Illebølle til Rasmus Mortensen i marts 1754. Efter at have afstået gården i Illebølle kom han til Vindeby hvor vi formoder, at han døde i 1763

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Niels Iversen var Lykkes tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Illebølle

Lindelse kirke

Fra et arveskifte i 1686 ved vi, at han var søn af Iver Kierutsen i Illebølle og Karen Hecksdatter

Af skiftet fremgår det at der var 7 levende børn ved faderens død, nemlig:

Hans der var 26 år. Hans tror vi blev begravet 69 år gammel i 1731

Kierud der var 25 år

Niels der var 19 år

Johanne der var gift med Jacob Hansen i Lindelse. Hun blev begravet i 1726, 78 år gammel

Ane der var gift med Laurits Rasmussen i Hennetved

Karen der muligvis var enke

Sidsel som i 1751, 75 år gammel blev begravet som Ove Clausens hustru af Qvindbjerg 

eksempel på arveskifte

Af arveskiftet efter Iver fremgår det også, at hustruen Karen Hecksdatter havde 2 brødre, nemlig:

Sivert i Gundersgaarden og Christen i Herslev

Niels Iversens døtre Maria Dorthe og Elisabeth Margrethe blev gift med brødrene Peder og Hans Michelsen

Peder og Hans var sønner af Michel Hansen og Sinde Pedersdatter i Herslev


- Sidens top - Forsiden