Niels Hansen
ca 1655 - 1717

Hans

-

Niels Hansen
ca 1655 - 1717
Ellen Iversdatter
ca 1664 - 1749
Niels og Ellen blev gift før der foreligger kirkebog
12 børn døbt i Skrøbelev, Svendborg Amt
Hans Nielsen Født: ca 1684
Begravet: 15. juni 1765 Skrøbelev
Kirsten Nielsdatter Døbt: 30. januar 1687
Begravet: 17. januar 1735 Skrøbelev
Maren Nielsdatter  Døbt: 29. september 1689
Begravet: 29. september 1689
Karen Nielsdatter Døbt: 19. oktober 1690
Død: før 25. september 1754 Lindelse
Anders NielsenDøbt: 19. april 1693
Begravet: 5. november 1693
Ellen NielsdatterDøbt: 7. november 1694
Begravet: 9. marts 1719 Humble
Giertrud Nielsdatter
Døbt: 28. februar 1697
Begravet: 9. februar 1698
Anders Nielsen
Døbt: 15. februar 1699
Begravet: 7. april 1769 Skrøbelev
Elsebeth Nieldatter
Døbt: 21. marts 1702
Begravet: 4. februar 1722 Skrøbelev
Giertrud Nielsdatter
Døbt: 21. marts 1702
Begravet: 14. juni 1702
Giertrud NielsdatterDøbt: 10. juni 1704
Begravet: 26. januar 1706
Rasmus Nielsen
Døbt: 3. august 1707
Begravet: 10. juni 1751 Lindelse

Ved Lykkes tip-tip-tipoldefar Rasmus Nielsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Neels Hansen i Skrøbelev

Vi ved ikke hvornår omkring Niels Hansen blev født, for i kirkebog kan alderen ved hans begravelse tydes med sikkerhed

Vi ved heller ikke hvornår Niels blev gift med Ellen Iversdatter, for det skete før der foreligger kirkebog

Niels og Ellen fik 12 børn i årene 1684 til 1707. Heraf voksede de 7 op og disse 7 skriver vi lidt om nedenfor

Niels døde i marts 1717. Ved hans begravelse i Skrøbelev står der i kirkebogen:

D: 12 Martÿ Er begrafven Niels Hans: Smed i Skrøbeløf fød i Lÿchebÿ. Var 61 (71??) Aar og 7 Maaneder gl: 

Niels enke Ellen Iversdatter blev gift igen i juli 1718. Hun døde 85 år gammel i 1749

Lidt om de 7 børn der voksede op:

Hans fra 1684 blev i oktober 1712 gift med Kirsten Hansdatter, der også født og opvokset i Skrøbelev. I juni 1765 døde Hans 81 år 4 måneder 2 uger og 4 dage gammel. Ved sin død boede han i Henninge. Kirsten døde godt 2 år senere i september 1767, 77 år 2 måneder og nogle dage gammel

Kirsten fra 1687 blev gift med Hans Nielsen den 1. august 1710. Hans var også født og opvokset i Skrøbelev. Kirsten og Hans bosatte sig i Torpe og fik 6 børn før Hans Nielsen Pelle af Torpe døde i marts 1730 og blev begravet 52 år 1 måned 2 uger og 3 dage gammel. I juli samme år blev Kirsten gift med Claus Pedersen som længe havde tjent i Rudkjøbings Præstegaard. 4½ år senere døde Kirsten 48 år gammel. Hendes anden mand Claus Pedersen Pelle, der var født i Clausebølle i Tullebølle sogn døde i januar 1780, 76 år nogle uger og nogle dage gammel

Karen fra 1690 blev i juni 1718 gift med Morten Erichsen født i Krageholm, hvor parret bosatte sig. Karen døde i 1754. I arveskiftet efter hende er indskrevet 6 børn. Vi har ikke kunnet eftervise hendes begravelse. Morten Erichsen blev i juni 1755 fundet druknet i et vandsted ved Illebølle. Han blev begravet i Lindelse 71 år gammel

Ellen fra 1694 blev i marts 1717 gift med Christen Madsen af Ristinge. Parret bosatte sig i Ristinge. I februar 1718 fik Ellen en dødfødt søn og 1 måned senere blev Ellen begravet i Humble, 24 år 4 måneder mindre 9 dage gammel. Christen giftede sig i juni 1719 med Malene Hansdatter. Christen Madsen døde i juli 1751
 
Anders fra 1699 blev i april 1729 gift med Giertrud Pedersdatter fra Gl. Skrøbelev. I april 1747 døde Giertrud, 42 år gammel. Ved hendes død er der nævnt 7 børn i arveskiftet. I november 1747 blev Anders gift med Johanne Rasmusdatter. Anders døde i april 1769 og blev begravet i Skrøbelev 70 år nogle uger og nogle dage gammel. Johanne blev senere gift med Mads Tønnesen. Mads døde i 1788 og Johanne overlevede ham. Vi har ikke kunnet eftervise Johannes begravelse 

Elsebeth fra 1702 døde i januar 1722 og blev begravet 4. februar, 19 år og 11 måneder gammel 

Rasmus fra 1707 var Lykkes tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Niels Hansen var Lykkes tip-tip-tip-tipoldefar og var smed i Skrøbelev

Ved Niels Hansens begravelse står der, at han var født i Løkkeby der hører under Tullebølle sogn, men der er ingen kirkebog i Tullebølle før 1814

Tullebølle kirke hvor Niels Hansen formodentlig blev døbt

Vi kan ikke med sikkerhed vide, hvornår Niels blev født, for alderen ved hans begravelse kan læses som både 61 år og 71 år

Træsnit med smedemotiv

Vi ved ikke hvor Niels og Ellen blev gift men vi ved, at Niels blev begravet fra Skrøbelev kirke


Skrøbelev kirke

Børnene Karen og Rasmus kom til Lindelse sogn og datteren Ellen til Humble sogn

De øvrige børn forblev i Skrøbelev

Tre gange fik Niels og Ellen en datter døbt Giertrud, men alle tre døde som små

Vi må derfor formode, at Giertrud er navnet på en person af betydning for familien 

Kirken i Humble hvorfra datteren Ellen blev begravet næsten 24½ år gammel

- Sidens top - Forsiden