Søren Olsen
1716 - 1777

Oluf Pedersen
1686 - 1758
Karen Christensdatter
ca 1675 - 1756
Peder Joensen
ca 1658 - 1719
Bodil
ca 1654 - 1726
Christen
-

Søren Olsen
1716 - 1777
Anne Olsdatter
1719 - 1797
gift 22. april 1742 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
16 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Christen Sørensen Døbt 5. august 1742
Død: er ikke eftervist 
Bodil Sørensdatter Døbt 8. oktober 1743
Død 4. april 1822 Ølstykke
Kirsten Sørensdatter Døbt 11. oktober 1744
Død 24. december 1824 Ølstykke
Ole Sørensen Døbt 7. august 1746
Død: er ikke eftervist 
Anne Sørensdatter Døbt 16. juli 1747
Død: er ikke eftervist
Dødfødt Begravet 16. juli 1747
Ole Sørensen Døbt 14. september 1749
Død 27. april 1837 Ølstykke
Ane Sørensdatter Døbt 12. september 1751
Begravet 16. september 1764
Lars Sørensen Døbt 29. juli 1753
Død 6. juli 1830 Stenløse
Peder Sørensen Døbt 6. januar 1755
Begravet 16. februar 1755
Margrethe Sørensdatter Døbt 26. december 1755
Begravet 8. januar 1809 Ølstykke
Karen Sørensdatter Døbt 23. oktober 1757
Død 5. december 1824 Ølstykke
Dorthe Sørensdatter Døbt 24. maj 1759
Død: er ikke eftervist
Peder Sørensen Døbt 28. september 1760
Begravet 16. september 1764
Jens Sørensen Døbt 18. april 1762
Begravet 24. maj 1767
Niels Sørensen Døbt 17. november 1765
Død 13. maj 1851 Ølstykke

Den 23. oktober 1757 blev Helgas tip-tipoldemor Karen Sørensdatter døbt og ved hendes dåb fremgik det, at hendes far hed Søren Olsen.

Ved nærmere gennemgang af kirkebogen i Ølstykke viste det sig, at Søren Olsen og hans kone Anne Olsdatter, fik i alt 16 børn sammen, og de blev dermed dem, der har fået flest børn i Helgas gren af slægten 

Søren Olsen blev født i juni 1716, og ved hans dåb den 21. juni blev der skrevet følgende i kirkebogen i Ølstykke:

Dmca 2 post Trinit, blev Søren, Oluf Pedersens Søn af Udleire døbt; Præstekonen bar ham; Faddere: Tyege Bojesen, Peder Jørgensen, Anders Jensen, Karen Olufsdatter og Margrethe Jensdatter

I 1742 blev Søren og Anne Olsdatter, Oluf Larsens datter i Udlejre, gift den 22. april. I kirkebogen i Ølstykke står der:
  Dmca Cantate bleve Søren Olsen og Anne Olsdatter af Udlejre copulerede

Det første af de 16 børn kom til verden allerede omkring månedskiftet juli/august  i 1742, samme år som de blev gift 22. april og det sidste kom til verden i november 1765

Søren Olsen døde 1777, 61 år gammel, og her er hvad der er skevet i Ølstykke kirkebog:

D 2. Maj blev Gaardmd Søren Olsen af Udleyre begraven. 61 Aar

Lidt om Søren og Annes 16 børn:

der var 5, der døde som børn, heraf var den ene dødfødt og resten døde inden de blev 14 år gamle

Christen fra 1742 blev, 27 år gammel, gift med Magrethe Larsdatter, der var jævnaldrende med ham. Christen var husmand og han og Magrethe bosatte sig i Ølstykke, hvor hun døde i december 1800, 58 år gammel. Det sidste spor vi har efter Christen, er at han var enkemand i Ølstykke i folketællingen 1801, og at hans datter og svigersøn boede hos ham. Vi har eftersøgt ham begravet i Ølstykke, men har ikke kunnet finde ham 

Bodil fra 1743 blev i november 1767, 24 år gammel, gift med Niels Pedersen, 34 år gammel. Niels var husmand i Svestrup og døde i januar 1818, 85 år gammel. Bodil døde, 80½ år gammel, i april 1822 

Kirsten fra 1744 var gift 2 gange. Første gang hun blev gift var i maj 1769, 25 år gammel. Hun blev gift med husmand Ole Poulsen fra Udlejre, der da var 39 år gammel. Ole døde 61 år gammel i august 1790 og Kirsten blev gift igen i januar 1791, 47 år gammel, med Jens Christensen, der var 28 år gammel. Jens var fra Svestrup. Kirsten døde juleaften 1824, 80 år og 7 uger gammel, og Jens levede herefter som enkemand indtil han døde først i januar 1849 som almisselem i Udlejre, 87 år gammel  

Ole fra 1746 døde nok som lille. Søren og Anne fik også døbt en søn Ole i 1749, og selv om vi ikke har kunnet finde Ole fra 1746 begravet, må vi antage  at han var død, da det ikke var almindeligt at have to børn med samme navn i familien

Anne fra 1747 tror vi nok døde inden 1751, hvor forældrene fik døbt en datter Ane, og vi har ikke kunnet finde Anne fra 1747 konfirmeret i Ølstykke kirkebog, så meget tyder på, at hun døde før konfirmationsalderen

Ole fra 1749 var gift 2 gange. Første gang blev han i 1778, 29 år gammel, gift med  Elsebeth Pedersdatter, 19 år gammel, Elsebeth var hans svoger Peder Bendtsens steddatter. Elsebeth døde, 30 år gammel, i januar 1789. I maj 1789, 40 år gammel, blev han så gift igen, denne gang med sin første kones halvsøster, Peder Bendtsens datter Kirsten, der var 22 år gammel og hans søsters steddatter. Så der har være tætte bånd imellem gårdene Svanholm og Ørnebjerg i Udlejre. Kirsten døde i april 1828, 61 år gammel og Ole i april 1837, 87½ år gammel 

Lars fra 1753 blev i 1790, 37 år gammel, gift med enken Johanne Jørgensdatter, 33 år gammel, fra Stenløse. Lars og Johanne har kendt hinanden fra helt unge af, for Johanne tjente på Svanholmgård i Udlejre i folketællingen 1787 samtiding med at Lars boede på gården hos sin bror Ole. Lars flyttede ind på gården hos Johanne i Stenløse og blev gårdmand der efter hendes første mand. Johanne døde i november 1819, 62 år gammel og Lars døde, 77 år gammel, i juli 1830  

Margrethe fra 1755 var også gift 2 gange. Første gang blev hun gift i januar 1784, 29 år gammel,  med enkemand og husmand Niels Erichsen fra Svestrup, han var da 58 år gammel, altså dobbelt så gammel som hende. Niels døde i august 1789, 63 år gammel og Margrethe blev gift igen i februar 1790, denne gang med ungkarl Peder Christensen fra Svestrup, han var på det tidspunkt 24 år gammel og Margrethe var 35 år gammel. Margrethe døde i januar 1809, 53 år gammel og hendes mand blev gift igen med den 10 år yngre Benthe Jørgensdatter

Karen fra 1757 blev Helgas tip-tipoldemor og har sin egen side

Dorthe fra 1759 har vi ikke kunnet følge videre

Niels fra 1765 var igen en af Søren Olsens børn der opnåede at blive gift 2 gange. Første gang blev han, 32 år gammel, gift med enken Ane Nielsdatter, der var 68 år ved giftermålet, så noget tyder på at Niels har giftet sig til et husmandssted. Ane døde, 82 år gammel, i oktober 1811, og Niels blev gift igen, 46 år gammel, i november 1811 med Karen Christensdatter, der var 24 år gammel. I folketællingen 1834 er Niels registreret som husmand og væver. Niels døde i maj 1851, 85 år gammel, og Karen døde februar 1883 næsten 96 år gammel Søren Olsen, der var gårdmand på gården Svanholm i Udlejre, var Helgas tip-tip-tipoldefar

Krigsjordebogkort fra 1718 - Udlejre

Søren har formodentlig tilbragt det meste af sit liv på gård nr 2, der var gården Svanholm før udflytningen i 1787. Som det ses af kortet så var gård nr 2 bygget sammen med gård nr 3, der kom til at hedde Søholm efter 1787 

Den udflyttede gård Svanholm på matrikelkortet fra 1816, hvor gården ejedes af Sørens søn Ole

To af Sørens børn blev begravet den 16. september 1764, nemlig Anne, der var 13 år og Peder, der var 4 år gammel 

Nedenstående billede er fra 1800-årene, men stemningen har formodentlig været den samme i 1700-årene

En families farvel til et dødt barn  

I Søren Olsens levetid nåede der at være 4 regenter:

Frederik IV
Christian VI
Frederik V
Christian VII

Christian VI opførte bl.a. slottet Christiansborg. 
Udgifterne var store til Christiansborg over 10 mill. kr. eller lige så meget som alt jordegods på Sjælland dengang var værd.

Christiansborg slot i 1800-tallet

Søren opnåede kun at se 3 af sine børn gift  inden han døde.


Mon det er sønnen Ole, der står her

Sønnen Ole, der overtog Svanholm efter ham, blev først gift  3/4 år efter Sørens død


Svanholm i 1920

stald

- Sidens top - Forsiden