Kirsten Hansdatter
ca 1705 - 1743

Hans Nielsen
???? - ????
-
Niels - -
-

Bendt Pedersen
1717 - 1768
Kirsten Hansdatter
ca 1705 - 1743
gift 7. juni 1738 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
2 børn døbt i Slangerup, Frederiksborg Amt
Karen Bendtsdatter Døbt 26 mar 1739 Jørlunde
Begravet 28. maj 1752
Bodel Bendtsdatter Født 18. oktober 1741 Slangerup
Død 30. juni 1742 Slangerup
Peder Bendtsen Døbt 16 jun 1743 Slangerup
Død 8. september 1815 Ølstykke

Vi har ikke kunnet finde Kirsten Hansdatter døbt, men da hun blev begravet i 1738 blev det oplyst, at hun var 38 år gammel, så ved almindelig hovedregning må hun være født ca 1705.

Kirsten blev gift 1. gang med fæstebonden Hans Hansen på Hofgården i Hagerup, Jørlunde sogn. Vi har ikke kunnet finde vielsen beskrevet, men de er muligvis blevet gift i Slangerup, hvor der ikke eksisterer kirkebog før 1725.

Med Hans Hansen fik Kirsten 6 børn, der alle blev døbt i Jørlunde kirke:
Karen fra august 1727 der døde samme år i oktober
Hans fra oktober 1728 der døde omkring juletid samme år
Maren fra oktober 1730 som vi ikke har kunnet følge yderligere
Hans fra september 1732. Han døde sikkert inden juni 1734, hvor det næste barn blev døbt Hans. Det var sjældent, at der blev døbt to børn med samme navn i en familie, men det skete
Hans fra juni 1734 døde i august 1737, 3 år gammel
Sidsel fra september 1737 har vi ikke funnet følge yderligere

Hans Hansen døde i Jørlunde i 1738, citat fra kirkebogen:
"Onsdagen d. 12 Martii blev Hans Hansen boemand i Hagerup begraven. 50 aar 2 maaned. gl."

En måned senere fandt vi  Kirsten, 33 år gammel,  trolovet til Bendt Pedersen, der var 21 år gammel, i kirkebogen fra Jørlunde

Torsdagen d. 11 Aprilis blev holdt en christelig Trolovelse imellem Bent Pedersen fra Højerup som
Haver fæsted den afdøde Hans Hansens gaard i Hagerup, og Enken Kirsten Hansdatter paa samme gaard, o.s.v. – Forlovere: Hans Nielsen og Peder Christensen begge fra Hørup.
Copulerede fredagen d. 7. Juny

Kirsten og Bendt fik 3 børn sammen i perioden 1739-1743. Af disse tre var der kun Peder der blev voksen og blev gift. Han blev tip-tipoldefar til Helga.

Af kirkebogen i Slangerup kan vi se, at Kirsten døde kort efter Peders fødsel. Vi tror, at Bendt Pedersen ikke har hørt til de dårligst stillede i sognet, for der er blevet betalt for både klokkeringning og sang i forbindelse med begravelsen 


Løverdagen d. 22. Juny døde Bendt Pedersens kone fra Hørup udi i hendes alder 38 gammel og blev begraven paa Kirkegaarden og blev ringet med alle Klocker og Sang.

Efter hendes død blev Bendt Pedersen  i juli samme år trolovet til Johanne Pedersdatter , som han så blev gift med i oktoberBogen "Hjørlunde Sogns Historie" beskriver, at Kirsten Hansdatter var datter af Hans Nielsen Hørup, men det har ikke kunnet eftervises i kirkebogen, da den først foreligger fra 1725

Kirsten har tilsyneladende  tilbragt sin tid i Hagerup og Hørup

Hun blev født i Hørup og flyttede til Hagerup ved giftermålet med Hans Hansen

De 6 børn hun fik med Hans Hansen blev alle født i Hagerup og døbt i Jørlunde kirke

Mon ikke børnene er døbt ved denne døbefond?


Det første barn i hendes ægteskab med Bendt Pedersen blev født i Hagerup og døbt i Jørlunde kirke, medens de to sidste blev født i Hørup og døbt i Slangerup kirke

Kirsten og Bendt er muligvis flyttet til Hørup i forbindelse med, at Bendts far døde i januar 1741 

Afstanden de skulle flytte  sig fra Hagerup til  Hørup er 3 km


- Sidens top - Forsiden