Bendt Pedersen
1717-1768

Peder Jensen
???? - 1741
Bodil Larsdatter
1676 - 1741
Jens - Lars Larsen
ca 1637 - 1692

Johanne
ca 1648 - 1717

Bendt Pedersen
1717 - 1768
Kirsten Hansdatter
ca 1705 - 1743
gift 7. juni 1738 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
2 børn døbt i Slangerup, Frederiksborg Amt
Karen Bendtsdatter Døbt 26 mar 1739 Jørlunde
Begravet 28. maj 1752 Jørlunde
Bodel Bendtsdatter Født 18. oktober 1741 Slangerup
Død 30. juni 1742 Slangerup
Peder Bendtsen Døbt 16 jun 1743 Slangerup
Død 8. september 1815 Ølstykke

Bendt Pedersen blev døbt i Snostrup kirke i 1717. Nedenfor viser vi hvad, der blev indført i kirkebogen ved hans dåb.

Dmca 3. post Pasch (18/4) Peder Jensen af Ll Rørbeck en Søn Bendt. Præstekonen bar barnet.
Faddere: Jens Hansen af Bonderup, Oluf Andresen af Gundsømagle, Andris Olsen af Ll Rørbeck, Malene Jens Thygesens, Ole Jensens trolovede fæstemø

I 1738 blev Bendt, 21 år gammel, gift med Kirsten, der var 33 år gammel, i Jørlunde. 
Giftermålet fremgår af  kopien, fra kirkebogen i Jørlunde, som ses nedenfor

Torsdagen d. 11 Aprilis blev holdt en christelig Trolovelse imellem Bent Pedersen fra Højerup som  haver fæsted den afdøde Hans Hansens gaard i Hagerup, og Enken Kirsten Hansdatter paa samme gaard, o.s.v. 
Forlovere: Hans Nielsen og Peder Christensen begge fra Hørup.
Copulerede fredagen d. 7. Juny

Bendts kone Kirsten døde i forbindelse med sønnen Peders fødsel i juni 1743, og Bendt blev som 26-årig atter trolovet i juli og gift i Jørlunde i oktober samme år med Johanne Pedersdatter, der var 23 år gammel

Fredagen d 5 July bleve trolovede enkemand Bent Pedersen i Høyerup i Slangerup Sogn med Peder Andersens daatter Johanne Pedersdaatter i Sundbylille, og ? ? til Skiftet efter hans afdøde hustru o.s.v.. Copulerede d 18 october. 

Bendt og Johanne fik 6 børn i perioden 1744-1759. Heraf opnår kun Kirsten fra 1749 at blive gift. De 5 andre døde små eller helt ung

I 1768 døde Bendt, 51 år gammel, og blev begravet på Slangerup kirkegård

D. 15 Jun: blev Bent Pedersen i Hørup 51 Aar gl. begraven.

Efter Bendts død blev Johanne trolovet med Niels Olsen i november samme år og gift med ham i januar 1769. Hun døde 51 år gammel i november 1774Bendt Pedersen fandt vi ved ved sønnen Peders dåb i 1743. Bendt var tip-tip-tipoldefar til Helga.

Han var gift 2 gange, og den 1. gang med Hans Hansens enke Kirsten Hansdatter på Hofgården i Hagerup.

Ægteparret blev imidlertid ikke i Hagerup, men flyttede efter kort tid til Hørup. 

   Slangerup Kirke:
Kirken opførtes 1588 (samme år som Frederik II døde og Christian IV blev konge). Kirken er opført under renæssancen,
men bærer flere gotiske stiltræk. - Også dengang syntes man åbenbart, at et gudshus gerne måtte have et ærværdigt, gammeldags præg


Selv om Bendt var født i Lille Rørbæk 7 km derfra, levede han det meste af sit liv i Hørup

Vi formoder, at Bendt var gårdmand, fordi han fæstede Hofgården i Hagerup ved sit 1. giftermål. Da de flyttede til Hørup, flyttede de formodentlig til Vejlegården
I 1769 var der  i Slangerup landsogn 319 personer og i 1787 var der 365.
Fra folketællingen i 1787 har vi optalt Hørup landsby og der var 116 personer fordelt på 24 hustande, heraf var 40 personer under 18 år.

Hvordan Bendt  har været klædt, når han gik til gilde, ved vi ikke, men her er et billede af en gammel mandsdragt fra Nordsjælland
 
Der var kun 2 børn efter Bendt, der nåede at vokse op og blive gift.

Han opnåede kun at overvære at sønnen Peder, der var tip-tipoldefar til Helga blev  gift i 1766.

Datteren Kirsten fra hans andet ægteskab blev først gift i 1769, 1 år efter hans død
- Sidens top - Forsiden