Kirsten Andreasdatter
1745 - 1786

Andreas Pedersen
ca 1697 - 1782
Karen Poulsdatter
???? - 1761
Peder - Poul -

Mogens Sørensen
1729 - 1777
Kirsten Andreasdatter
1745 - 1786
gift 17. januar 1762 i Stenløse, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Peder Mogensen Døbt 17. oktober 1762
Død 29. oktober 1822 Stenløse
Karen Mogensdatter Døbt 6. september 1764
Begravet 18. maj 1798 Stenløse
Lars Mogensen Døbt 8. november 1767
Begravet 6. december 1767
Søfren Mogensen Døbt 18. december 1768
Død: er ikke eftervist
Ellen Mogensdatter Døbt 10. februar 1771
Begravet 14. januar 1846 Stenløse
Johanne Mogensdatter Døbt 2. januar 1774
Begravet 21. juni 1809 Stenløse
Mette Mogensdatter Døbt 4. august 1776
Begravet 13. februar 1780

Da Helgas tip-tip-tipoldefar Mogens Sørensen blev gift i januar 1762, så vi at brudens navn var Kirsten Andreasdatter. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Trolovede 1761 d. 21. Decbr - viede: 1762 d. 17. Jan: Dom 2 Epiph
Moens Søfrensen, Søfren Isaachsens fra Ølstøcke, frie Karl og Kirsten Andreasdatter, Andreas Pers Datter i Søesum 

Kirsten var født i august 1745. Ved hendes dåb i Stenløse står der i kirkebogen:

D 22. Aug: Dom: 10 Kirsten, Andreas Pedersens Boemands i Søesum. Susc: Michel Nielsens hustru i Søesum. Faddere: Lars Povels:, Per Mads:, Peder Smid, Ødsle Jørgensdatter, Margrethe Andreasdatter

Lidt om fadderne:
Michel Nielsens hustru i Søsum: var Kirsten Povelsdatter og boede på Tranemosegård. Kirsten var barnets moster og søster til Helgas 4 x tipoldefar Peder Povelsen
Lars Povls: var barnets morbror og gårdmand på Stiesdal i Søsum og bror til Helgas 4 x tipoldefar Peder Povelsen
Per Mads: var sognefoged og gårdmand på Konehøjgård i Søsum
Peder Smid: var nok smeden i Søsum 
Ødsle Jørgensdatter var søster til Helgas 2 x tipoldefar Anders Jørgensen
Margrethe Andreasdatter var søster til Helgas 2 x tipoldemor Kirsten Andreasdatter fra 1731

Kirsten må have mistet sin mand Mogens Sørensen engang først på året 1777, for den 2. november 1777 blev hun gift med Hans Andreasen. Ved vielsen i Stenløse står der i kirkebogen:

Trolovede 11-8-1777
Hans Andreasen Ungkarl og Landsoldat i Wexøe og Enken Kirsten Andreasdatter afg: Mons Sørrensens Enke.
Forlovere: Andres Hans: og Povel Andreas

Forloverne var:
Andreas Hansen brudgommens far og gårdmand på Steenleengården i Veksø
Povel Andreasen gårdmand på Fluebjerggård i Søsum og gift med enkens afdøde mands Mogens Sørensens søster Anna Sørensdatter

Kirsten og Hans fik 3 børn, heraf døde de 2 som små. Det tredje barn Maren, født i 1783, blev i 1803 gift med den 29 år ældre Peder Michelsen . Hun døde i 1811 kun 28 år gammel.

Kirsten og Hans fik knapt 7 år sammen før han døde i oktober 1784 og Kirsten måtte til brudeskamlen for tredie gang.

I december 1785 blev Kirsten trolovet med Anders Mortensen. I kirkebogen i Stenløse står der:

Trolovede den 29 Dec – viede Dom Invoc 86
Ungkarl Anders Mortensen og Enken Kirsten Andreasd. i Søsum

Anders Mortensen var søn af Margrethe Andreasdatter en søster til Helgas 2 x tipoldemor Kirsten Andreasdatter fra 1731

I december 1786 fødte Kirsten et dødfødt barn, og denne fødsel overlevede hun ikke

Ved hendes dødfødte barns og hendes egen begravelse i Stenløse i december 1786 står der i kirkebogen:

Navn: 0, alder: 0, sted: Søs:, Grdmd Anders Mortensen …Die 3 Adv 
Navn: Kirsten, alder: 41 ¼, sted: Søs:, Grdmd Anders Mortensens Hustr med Præd: d: 29 Dec: 1786

Anders Mortensen blev i april 1787 gift med pigen Birthe Rasmusdatter fra Ølstykke. Birthe døde dog allerede i 1790, og Anders blev i november 1790 gift med pigen Kirsten Andersdatter. Kirsten var datter af Elsebeth Jørgensdatter en søster til Helgas  2 x tipoldefar Anders Jørgensen fra 1716.
Kirsten Andersdatter døde i maj 1809, 43 år gammel, og Anders Mortensen døde i juni 1823, 67 år gammel


Kirsten Andreasdatter var gårdkone på gården Sigersdal i Søsum og Helgas tip-tip-tipoldemor

Da Kirsten døde i december 1786 kun godt 41 år gammel, havde hun været gift 3 gange og født 11 børn, hvoraf kun 6 voksede op

De 5 børn var børn fra hendes første ægteskab og det 6. barn fra hendes andet ægteskab

De 5 børn har vi skrevet lidt om på Mogens Sørensens side

Datteren Mette fra 1776 døde som Hans Andreasens steddatter. Hans var Kirstens anden mand

I folketællingen 1787 var børnene Karen, Søren og Ellen hos Kirstens tredie mand og hans anden kone

I folketællingen 1787 var datteren Johanne i pleje hos Kirstens bror og hendes første mands søster Anna Sørensdatter på Fluebjerggård i Søsum

Johanne blev i marts 1794 gift med sin fætter Søren på Fluebjerggård

Hvem sagde arrangeret ægteskab?

- Sidens top - Forsiden