Mogens Sørensen
1729 - 1777

Søren Isaacsen
1696 - 1768
Kirsten
ca 1706 - 1777
Isaak Bredesen
ca 1660 - 1726
Birthe
ca 1665 - 1752
- -

Mogens Sørensen
1729 - 1777
Kirsten Andreasdatter
1745 - 1786
gift 17. januar 1762 i Stenløse, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Peder Mogensen  Døbt 17. oktober 1762
Død 29. oktober 1822 Stenløse
Karen Mogensdatter Døbt 6. september 1764
Begravet 18. maj 1798 Stenløse
Lars Mogensen Døbt 8. november 1767
Begravet 6. december 1767
Søfren Mogensen Døbt 18. december 1768
Død: er ikke eftervist
Ellen Mogensdatter Døbt 10. februar 1771
Begravet 14. januar 1846 Stenløse
Johanne Mogensdatter Døbt 2. januar 1774
Begravet 21. juni 1809 Stenløse
Mette Mogensdatter Døbt 4. august 1776
Begravet 13. februar 1780

Da Helgas tip-tipoldefar Peder Mogensen blev døbt stod der i kirkebogen i Stenløse: "Peder, Moens Sørensen Boemands i Søesum". Oversat til nudansk står der, at Peder var søn af bomand Mogens Sørensen i Søsum

Mogens Sørensen var født i januar 1729. Ved hans dåb den 30. januar i Ølstykke står der i kirkebogen:

Dmca 4. post Epiph: blef Mogens, Søren Isaaksens barn døbt. Præstekonen bar det. Faddere: Christen Isaaksen, Peder Skræder, Jørgen Jocumsen, Jørgen Larsen og Sidtze Bredes

Lidt om nogle af fadderne:
Christen Isaaksen var barnets farbror
Peder Skræder var gift med barnets faster Gundel Isaaksdatter
Sidtze Bredes hed Zidtzel Baltzarsdatter og var gift med barnets farbror Brede Isaaksen

Den 17. januar 1762 blev Mogens gift med Kirsten Andreasdatter. Ved deres giftermål i Stenløse står der i kirkebogen:

Trolovede 1761 d. 21. Decbr - viede: 1762 d. 17. Jan: Dom 2 Epiph
Moens Søfrensen, Søfren Isaachsens fra Ølstøcke, frie Karl og Kirsten Andreasdatter, Andreas Pers Datter i Søesum 

Mogens og Kirsten fik 7 børn i årene 1762 til 1776. Af disse døde de 2 som små

Vi har søgt efter Mogens Sørensens begravelse i Stenløse kirkebog, men har ikke kunnet finde den.

Mogens må være død først på året 1777, for den 11. august blev hans enke Kirsten Andreasdatter trolovet med Hans Andreasen, ungkarl og landsoldat i Veksø.

Kirsten døde ved juletid 1786, 41 1/4 år gammel

Lidt om de 5 børn der voksede op:

Peder fra 1762 var Helgas tip-tipoldefar og har sin egen side

Karen fra 1764 blev i oktober 1791 gift med ungkarl Jens Hansen. Forloverne ved vielsen var: Povel Andreasen brudens morbror, gårdmand på Fluebjerggård og gift med hendes faster og den anden forlover Peder Mogensen, gårdmand på Kabbelholm i Søsum og brudens bror. Karen og Jens bosatte sig på et husmandssted i Søsum, hvor Karen i maj 1798 døde i barselsseng og blev begravet sammen med en dødfødt datter. Karen blev knapt 34 år gammel. Jens blev i oktober 1798 gift med enken Maren Jensdatter og efter hendes død i juli 1822 blev han i oktober 1823 gift med den 36 år yngre Ane Nielsdatter. Vi har ikke fulgt Jens og Ane yderligere

Søfren fra 1768 blev i november 1797 gift med Lisbeth Larsdatter. Forloverne ved deres vielse var: Anders Nielsen hans svoger, gårdmand på Møbjerggård i Stenløse og gift med brudgommens søster Ellen og den anden forlover Lars Andersen brudens far, husmand i Stenlille. Søfren og Lisbeth bosatte sig på et husmandssted i Stenlille. Søren må være død inden 1840, for da har vi fundet Lisbeth som enke hos sin søn  i Skørpinge, Sorø amt. Lisbeth døde i Skørpinge i 1846, 65 år gammel.

Ellen fra 1771 blev i oktober 1793 gift med den 24 år ældre enke- og gårdmand Anders Nielsen fra Møbjerggård i Stenløse, hvor de bosatte sig efter giftermålet. Forloverne ved deres vielse var: for ham Niels Nielsen, hans far  og for hende Peder Mogensen, gårdmand på Kabbelholm i Søsum og hendes bror. Anders Nielsen døde i januar 1803, 55 år gammel. I oktober 1803 blev Ellen gift med sin fætter Peder Povelsen, der var søn af Ellens faster Anna Sørensdatter og Ellens morbror Povel Andreasen på Fluebjerggård i Søsum. Forloverne ved deres vielse var: Povel Andreasen, hans far og hendes morbror og Peder Mogensen, hendes bror der var gårdmand på Kabbelholm i Søsum. Peder døde i december 1843, 65 år gammel og Ellen godt 2 år senere i januar 1846, 77 år gammel

Johanne fra 1774 "bleve i Søsum med Kongel: Bevilling hiemme i huset, copulerede" med sin fætter Søren Povelsen i marts 1794. Forloverne ved deres vielse var: Povel Andreasen, hans far og hendes morbror og gårdmand på Fluebjerg i Søsum og Peder Mogensen, hendes bror og gårdmand på Kabbelholm i Søsum. Johanne og Søren bosatte sig på gården Fluebjerg som de videreførte efter at Sørens far var død i 1808. Ægteparret blev bedsteforældre til Jørgen Mogensen der senere overlod Ørnebjerggård til Helgas forældre. Johanne døde i juni 1809 kun 35 år gammel. I oktober 1809 blev Søren gift med en anden kusine, Ane Pedersdatter, der var datter af hans moster Margrethe Sørensdatter og Peder Joensen. Ane var ved giftermålet 20 år yngre end Søren. Søren døde i april 1835, 72 år gammel og Ane, der ikke giftede sig igen, døde i juni 1863, 83 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Mogens Sørensen var Helgas tip-tip-tipoldefar, underfoged og gårdmand på Sigersdalgård i Søsum

Det kan godt være at Mogens's far Søren Isaacsen har været husmand i Ølstykke, men hans efterkommere har i høj grad præget sammensætningen af  beboer i Søsum

Mogens's søster Anna var gårdkone på Fluebjerg

Mogens var på Sigersdal

Mogens's søn Peder var på Kabbelholm

Mogens's datter Karen boede på et husmandssted i Søsum

Mogens's datter Johanne var gårdkone på Fluebjerg efter sin faster Anna

Ved sit giftermål var Mogens en "fri karl"

Det fremgår ikke, hvorfor han var en fri karl, men han har måske været soldat, for i 1757 til 1761 var der indført en ordning, hvor man som lokkemad til karlene, hvis de lod sig frivilligt hverve for en 3-årig periode, skulle de for det første modtage håndpenge hvert år, og når de 3 år var gået, skulle de have deres "gode afsked og derefter være aldeles befriet for al prætention og tiltale såvel af proprietæren som af lægdet"   

Oplysning om Mogens Sørensen, skaffet af Ingelise Lundsteen:

1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun
Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har antagen hun tilforn tiente der, kom til Slaglund Præstegaard fødte i Dølgsmaal döeded Fosteret; blev Ære være Gud omvendt

- Sidens top - Forsiden