Anne Michelsdatter
ca 1718 - 1787

Michel Pedersen
ca 1691 - 1768
Bodil Larsdatter
ca 1691 - 1745
Peder - Lars Larsen
1664 - 1739
Anna Rasmusdatter 1663 - 1703

Niels Olsen
ca 1700 - 1769
Anne Michelsdatter
ca 1718 - 1787
gift 19. oktober 1738 i Stenløse, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Anders Nielsen Døbt 13. september 1739
Begravet 26. september 1739
Ole Nielsen Døbt 25. september 1740
Begravet 1. maj 1781 Stenløse
Karen Nielsdatter Døbt 7. marts 1743
Død 1. juni 1816 Stenløse
Bodel Nielsdatter Døbt 27. december 1745
Død 25. juni 1821 Jørlunde
Anders Nielsen Døbt 4. april 1748
Begravet 2. marts 1749
Kirsten Nielsdatter Døbt 1. januar 1752
Død 20. januar 1814 Farum
Elsebeth Nielsdatter Døbt 28. maj 1758
Begravet 30. december 1796 Stenløse

Da vi havde fundet Helgas tip-tipoldemor, Karen Nielsdatter fra 1743 skulle vi se, om vi kunne finde ud af hvem der var hendes forældre

Hendes far, Niels Olsen, havde vi fundet i forbindelse med barnedåben men vi manglede at finde hendes mor

Da vi hovedsaglig 'arbejder med bønder' er vi så heldige, at der findes en lille bog "Vigsø Sogns Historie" udgivet i 1884, der omhandler gådene i Veksø, og hvem der boede på dem. I denne bog har vi fundet nedenstående:
Niels Olsen, født 1700, fæsted d. 28. Febr.1727 Gaarden efter Faderen og gav i Indfæstning 6 Rd. 4 Mk., og d. 19. Oktbr. 1738 ægtede han Anne Michelsdatter. Naboen Michel Petersens Datter paa Brøndstedgaard. Da han havde Gaarden over 11 Aar inden han giftede sig, saa har vel hans Moder røgtet Konegjerningen paa Gaarden i denne Tid

I dette afsnit så vi, at Niels blev gift med Anne Michelsdatter, og vi fandt da også deres vielse i kirkebogen i Stenløse i oktober 1738:

Trolovede 23. Jun: Viede Dom 20 Tr: d.19. Oct
Niels Olsen, Ole Jensens Søn i Wexøe, værendes hos sin fader og har Gaarden i fæste og Anne Michelsdatter, Michel Persen Boemands sammesteds 

Anne og Niels fik 7 børn i årene 1739 til 1758. Af disse 7 døde de 2 som små.
De 5 der voksede op har vi skrevet lidt om på Niels Olsens side

Niels døde i april 1769, 69 år gammel

Anne forblev enke til sin død i april 1787. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Navn: Ane, alder: 69, sted: Vexøe, Niels Olsens Enke med Prædiken, begravet: Fredag 20 April Anne Michelsdatter boede i Veksø på den gård der kom til at hedde Hulhøj ved udskiftningen i 1784

Da datteren Elsebeth i 1781 blev gift med Lars Nielsen overtog de formodentlig Hulhøjgård, og Anne kom på aftægt hos dem

Før udskiftningen var Hulhøjgård og Brøndstedgård sammenbyggede

Efter udskiftningen blev Hulhøjgård udflyttet til den nordvestre del af Veksøs jorde, mens Brøndstedgård forblev i landsbyen

Anne flyttede nok ud på 'Veksø mark' som aftægtskone hos datteren Elsebeth, men hun døde få måneder før folketællingen i 1787, så vi ved det ikke med sikkerhed

- Sidens top - Forsiden