Vore rødder 

Niels Olsen
ca 1700 - 1769

Ole Jensen
ca 1660 - 1740
Karen Nielsdatter
ca 1665 - 1750
Jens - Niels -

Niels Olsen
ca 1700 - 1769
Anne Michelsdatter
ca 1718 - 1787
gift 19. oktober 1738 i Stenløse, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Anders Nielsen Døbt 13. september 1739
Begravet 26. september 1739
Ole Nielsen Døbt 25. september 1740
Begravet 1. maj 1781 Stenløse
Karen Nielsdatter Døbt 7. marts 1743
Død 1. juni 1816 Stenløse
Bodel Nielsdatter Døbt 27. december 1745
Død 25. juni 1821 Jørlunde
Anders Nielsen Døbt 4. april 1748
Begravet 2. marts 1749
Kirsten Nielsdatter Døbt 1. januar 1752
Død 20. januar 1814 Farum
Elsebeth Nielsdatter Døbt 28. maj 1758
Begravet 30. december 1796 Stenløse

Da Helgas tip-tip-tipoldemor Karen Nielsdatter blev døbt i marts 1743 stod der ved hendes dåb, at hendes far var bomand Niels Olsen i Veksø

Hvem var så Niels Olsen i Veksø. Vi fandt noget om ham i bogen "Vigsø Sogns Historie", der står:

Niels Olsen, født 1700, fæsted d. 28. Febr.1727 Gaarden efter Faderen og gav i Indfæstning 6 Rd. 4 Mk., og d. 19. Oktbr. 1738 ægtede han Anne Michelsdatter. Naboen Michel Petersens Datter paa Brøndstedgaard. Da han havde Gaarden over 11 Aar inden han giftede sig, saa har vel hans Moder røgtet Konegjerningen paa Gaarden i denne Tid

Nu skulle vi jo så se, om det var rigtigt, det Carstensen skrev i bogen. Det var det, for vi fandt brylluppet beskrevet i kirkebogen i Stenløse i oktober 1738:

Trolovede 23. Jun: Viede Dom 20 Tr: d.19. Oct
Niels Olsen, Ole Jensens Søn i Wexøe, værendes hos sin fader og har Gaarden i fæste og Anne Michelsdatter, Michel Persen Boemands sammesteds  

Niels og Anne fik 7 børn i perioden 1739 til 1758, heraf døde de 2 som små

Niels døde i april 1769 og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Onsdagen d.16. April: Niels Olsen, Boemand i Wexøe – æt: 69 

Anne døde i april 1787, 69 år gammel

Lidt om de 5 børn der voksede op:

Ole fra 1740 blev i december 1780 gift med den 14 år yngre Ingeborre Svendsdatter, en datter af smeden Svend Hansen i Veksø. Ole døde i maj 1781, 5 måneder efter brylluppet, 41 år gammel som indsidder, og Ingeborre giftede sig igen i januar 1785 med med den 21 år ældre gårdmand Mads Mortensen fra Stenløse

Karen fra 1743 var Helgas tip-tipoldemor og har sin egen side

Bodel fra 1745 blev i april 1779, 34 år gammel, gift med den jævnaldrende ungkarl Jørgen Nielsen fra Jørlunde. De bosatte sig på Gadagergård i Jørlunde. Ved udskiftningen i 1784 var Jørgen Nielsen gårdens sidste fæster og blev dens første ejer, ifølge bogen "Hjørlunde Sogns Historie". Bodel døde i juni 1821, 75 år gammel, og Jørgen døde den sidste dag i 1823, 81 år gammel 

Kirsten fra 1752 blev utypisk for tiden ikke gift i det sogn hun stammede fra men blev gift i Farum i oktober 1777, hvor der står i kirkebogen "Trolovede 8-4-1777, Den Velagte og Forstandige Enkemand Hans Christensen fra Staunsholdt og Gud og Dydselskende Pige Kirsten Nielsd: tienende hos Mad: Heerfordt i Farum. Trolovede i Wexøe hos Pigens Moder Sl: Niels Olsens Enke". De bosatte sig i Farum, hvor Hans Christensen døde i maj 1808, 63 år gammel, og Kirsten døde i januar 1814, 55 år gammel

Elsebeth fra 1758 blev i januar 1781 gift med den 14 år ældre ungkarl Lars Nielsen fra Ølstykke. Lars var halvbror til Helgas 3 x tipoldefar Ole Nielsen og Helgas 2 x tipoldefar Hans Nielsen. Elsebeth og Lars overtog Hulhøjgård i Veksø formodentlig i forbindelse med giftermålet. Elsebeth døde i december 1796, 41½ år gammel, og Lars giftede sig igen med den 35 år yngre Elsebeth Svendsdatter, en søster til Hans Svendsen, der var Helgas tipoldemor Maren Madsdatters 4. ægtemand. Vi har ikke kunnet finde Lars Nielsen begravet, men da Elsebeth Svendsdatter giftede sig igen i maj 1807, må han være død inden dette bryllup fandt sted


Niels Olsen var bomand i Veksø på den gård, der kom til at hedde Hulhøjgård ved udskiftningen i 1784

Niels Olsen var Helgas tip-tip-tipoldefar i 3 linier. 2 linier på hendes fars side og 1 linie på hendes mors side

I 1727 fæstede Niels Olsen sin fader Ole Jensens gaard. Af hartkorn havde gården 12 tønder, 5 skæpper, 2 fjerdingkar og  2 album. Husets størrelse var 50 fag husrum og det var i mådelig stand. Han gav i indfæstning 6 rigsdaler og 4 mark

Nogle små uddrag fra bogen "Vigsø Sogns Historie":

"Traadte man ind i Stuen - Husets eneste Rum - var det igjennem en meget lav Dør med et højt Dørtrin; det sisdte var højt for at Børn og Fæ ikke saa let kunde slippe ud af Stuen, ligesom den lille Døraabning lettede Forsvaret imod en indtrængende Fjende"

"Stuens Gulv var det naturlige Jordsmon og midt  paa det var Arnen - Ildstedet -, en stenbelagt og stenomsat firkantet Plads. Paa den holdtes Ilden vedlige Dag og Nat, til Vame, Madlavning, Tøjtørring og til Lysning."

"Den fordrede meget Brændsel, særlig fordi Døren ofte måtte aabnes for at Lufttrækket kunde drive Røgen ud igjennem Lyren. Man levede stadig i Røg eller Træk og alt i Huset blev sort af Sod, hvilket forøgede Mørket i det"

- Sidens top - Forsiden