Karen Jensdatter
ca 1638 - 1697
Jens
-

Christen Andersen
ca 1611 - 1668
Karen Jensdatter
ca 1638 - 1697
Vielse: omk. 1653
8 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Kirstin Christensdatter Døbt 4. april 1655
Død: er ikke eftervist
Anders Christensen Døbt 20. december 1657
Begravet 1. januar 1658
Anders Christensen Døbt 1. december 1658
Død: er ikke eftervist
Margrete Christensdatter Døbt 24. februar 1661
Begravet 28. juli 1661
Hans Christensen Døbt 25. maj 1662
Begravet 26. april 1728 Jørlunde
Johanne Christensdatter Døbt 30. oktober 1664
Begravet 5. marts 1747 Ude Sundby
Margrete Christensdatter Døbt 24. februar 1667
Begravet 7. marts 1667
Karen Christensdatter Døbt 19. januar 1668
Død: er ikke eftervist

Karen Jensdatter, som vi kender fra bogen 'Hjørlunde Sogns Historie', var kun ca 15 år gammel da hun blev gift med den ca 42-årige enkemand Christen Andersen. Det må have været noget af en udfordring for en pige på den alder at få ansvaret for husholdningen på en gård i Hagerup

Hvor Karen stammede fra og præcist hvornår hun og Christen blev gift ved vi ikke, men Christens første kone døde i marts 1653 og Karens første barn blev døbt  4. april 1655, da hun har været ca 17 år gammel. Vi kan, for hendes skyld, håbe på at præsten har regnet galt ved hendes begravelse i 1697, hvorom der står i kirkebogen i Jørlunde:

Mandagen d 8. Novemb: blef Karen Sl. Jens Hansens af Hagerup begraven, som døde om torsdags morgen haft foregaaende ? ? ætatis 58 aar 9 maaneder 4 dage 

Karen og Christen fik  8 børn sammen før han døde i juni 1668. Af disse 8 børn døde de 3 som spæde og der 3 vi ikke har kunnet følge. Sønnen Hans fra 1662 har vis skrevet lidt om på Christen Andersens side, og Johanne fra 1664 er Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side 

Da Christen døde i 1668 sad Karen tilbage med små børn og gården skulle jo også passes, så hun blev igen gift den 31. januar 1669 med Niels Pedersen om det står der kort og godt i kirkebogen i Jørlunde: 

Dend 4 Epiph bleff Niels Pedersen i Hagerop och Karen vied

I dette ægteskab kom der 4 børn:

Karen fra 1669 døde som spæd

Christen fra 1670 døde 16 år 4 måneder 5 dage gammel i marts 1687

Karen fra 1673 har vi ikke kunnet følge

Peder fra 1676 blev i 1698 gift med Johanne Hansdatter, der var datter af Hans Larsen i Påstrup Helgas 5 x tipoldefar. Peder og Johanne videreførte Ellisgården efter hans mor og moderens tredie mand. Peder døde i februar 1731 og Johanne blev igen gift med Ole Jørgensen i januar 1734

Niels Pedersen, også kaldet Niels Pedersen Thur, døde i juni 1680, 52 år gammel og Karen igen gift  denne gang med 'Store' Jens Hansen. Om dette giftermål står der i kirkebogen i Jørlunde:

21. Nov: Jens Hansen och Karen i Hagerop viet

Karens ægteskab med Jens Hansen var barnløst. De fik otte år sammen inden Jens døde som "Boemand udi Hagerop och vice=Kirkeværge til Hiørlund kirche"  den 4. maj 1689 kun 35 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Karen Jensdatter boede i Hagerup i Jørlunde sogn i årene 1653 til 1697

Karen var Helgas 6 x tipoldemor

Vi ved ikke hvorfra Karen Jensdatter kommer, men det er sandsynligvis ikke fra Jørlunde, for så havde vi kunnet finde hendes giftermål med Christen Andersen beskrevet i kirkebogen der

Da vi er tilbage i 1600-tallet er der ikke så mange kirkebøger tilgængelige, så vi har haft nogle vanskeligheder med at følge flere af hendes børn

I Jørlunde sogn er vi så heldige at der findes kirkebog fra år 1645

Karens tredie ægtemand var vicekirkeværge ved Jørlunde kirke

- Sidens top - Forsiden