Christen Andersen
ca 1611 - 1668
Anders
-

Christen Andersen
ca 1611 - 1668
Karen Jensdatter
ca 1638 - 1697
Vielse: omk. 1653
8 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Kirstin Christensdatter Døbt 4. april 1655
Død: er ikke eftervist
Anders Christensen Døbt 20. december 1657
Begravet 1. januar 1658
Anders Christensen Døbt 1. december 1658
Død: er ikke eftervist
Margrete Christensdatter Døbt 24. februar 1661
Begravet 28. juli 1661
Hans Christensen Døbt 25. maj 1662
Begravet 26. april 1728 Jørlunde
Johanne Christensdatter  Døbt 30. oktober 1664
Begravet 5. marts 1747 Ude Sundby
Margrete Christensdatter Døbt 24. februar 1667
Begravet 7. marts 1667
Karen Christensdatter Døbt 19. januar 1668
Død: er ikke eftervist

Ved Helgas 5 x tipoldemor Johanne Christendatters dåb i oktober 1664, stod der at hun var datter af Christen Andersen i Hagerup.

I bogen 'Hagerup Sogns Historie' er han beskrevet på Ellisgården i Hagerup fra 1651 til juni 1668.

Vi har ikke kunnet finde noget ægteskab beskrevet i kirkebogen, men den 15. marts 1653 står der i kirkebogen i Jørlunde: "Tiirsdagen den 15 Marty blef Christen Andersens hustru Kirstin Ibsd: af Hagerup begrafen" Det vil sige, at Christen har været gift med Kirsten Ibsdatter

Ikke længe efter at Kirsten døde, blev Christen igen gift med Karen Jensdatter. Vi har ikke kunnet finde brylluppet beskrevet i Jørlunde, og vi er på et tidspunkt, hvor der ikke findes kirkebøger i flere af Jørlundes nabosogne

Der begynder at komme børn efter Christen og Karen i 1655, så de må være gift i slutningen af 1653 eller i begyndelsen af 1654, hvor Christen har været ca 42 år og Karen ca 15 år gammel. Det har været noget af en udfordring for en 15-årig at blive gårdkone i Hagerup

Christen og Karen fik 8 børn sammen, hvoraf de 3 døde som spæde, inden han døde i juni 1668.

Ved begravelsen  står der i kirkebogen i Jørlunde:

Dend 27 Juny bleff Christen Andersen i Hagerup begraft: 57 Aar 

Karen blev gift 2 gange mere før hun døde i november 1697 knapt 59 år gammel 

Lidt om de 5 børn der voksede op:

Kirstin fra 1655 har vi ikke kunnet følge

Anders fra 1658 har vi ikke kunnet følge

Hans fra 1662 fik ifølge bogen 'Hjørlunde Sogns Historie' Hofgården i Hagerup omkring år 1685. I juni 1687 blev han gift med sin stedfader 'Store' Jens Hansens søsterdatter den jævnaldrende Maren Ibsdatter. De fik 4 børn, hvoraf den ene døde som spæd. Fra 1717 drev han Hofgården sammen med sin søn Hans Hansen, der videreførte den efter faderens død. Maren døde i december 1720, 57 år 1 uge gammel og godt 7 år senere døde Hans i april 1728, 66 år mindre 5 uger, altså 5 uger før han ville være blevet 66 år  

Johanne fra 1664 var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Karen fra 1668 har vi ikke kunnet følge

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Christen Andersen var fæstebonde på Ellisgården i Hagerup, det ved vi fra bogen'Hjørlunde Sogns Historie'

På Christens tid havde gården ikke noget navn. Gårdene blev først navngivet godt 100 år senere i forbindelse med udskiftningen i slutningen af 1700-tallet

I 1651 da Christen overtog Ellisgård "havde den lidt skade for 10 Rd., til hvis Afhjælpning blev givet en Sortstjernet Stud til 10 Rd

Udsæd i1651: "2½ Pund Rug og 3 Pund Byg"

Landgilde i 1651: "2 Pund Rug og 1 Pund Byg"

Gårdens størrelse i 1664:
" det var en 3/4 Gaard der havde 11 Tdr. 2½ Skp. Hartkorn"

Udsæd i 1664: "15 Skpr. Rug, 15 Skpr. Byg og 4 Tdr. Havre"

Landgilde i 1664: "1 Pund 7 Skpr. Rug, 1 Pund 9 Skpr. Byg, 4 Tdr. Havre, 1 Lam, 1 Gaas og 4 Høns"

Høavlen i 1664 gav: "6 Læs Hø"

Christen var Helgas 6 x tipoldefar

- Sidens top - Forsiden