Lars Pedersen
ca 1697 - 1775

Peder Jørgensen -

Lars Pedersen
ca 1697 - 1775
Inger Jensdatter
ca 1702 - 1763
Vielse: er ikke eftervist
7 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Maren LarsdatterFødt: ca 1731
Begravet 12. januar 1807 Stenløse
Morten LarsenFødt: ca 1734
Begravet 28. marts 1780 Stenløse
Peder Larsen
Døbt 2. juli 1737
Begravet 21. februar 1739
Hans Larsen Døbt 17. januar 1740
Begravet 31. januar 1740
Peder Larsen Døbt 10. september 1741
Begravet 30. december 1741
Jørgen Larsen Døbt 4. juni 1743
Død: er ikke eftervist
Hans Larsen  Døbt 22. maj 1746
Begravet 21. marts 1801 Stenløse

Da Helgas tip-tipoldefar i 3 linier, Hans Larsen, blev døbt i maj 1746, stod der ved hans dåb i kirkebogen, at han var søn af Lars Pedersen bomand i Søsum  

Vi har hverken kunnet finde Lars Pedersen døbt eller viet, men det kan skyldes, at der ikke foreligger kirkebog i Stenløse før 1736

Vi har imidlertid fundet 7 børn født i årene 1731 til 1746 efter Lars Pedersen, så han har altså været gift

Af de 7 børn døde de 3 som små og om sønnen Jørgen ved vi kun, at han blev døbt i 1743. Vi har ikke kunnet følge ham videre

Lidt om de 3 børn vi har kunnet følgesom voksne:

Maren fra 1731 var 20 år gammel, da hun i februar 1751 blev gift med den 32 år ældre bomand og enkemand Lars Povelsen på gården Stiesdal i Søsum. Lars Povelsen var bror til Peder Povelsen, Helgas 4 x tipoldefar. Maren og Lars fik 3 børn i årene 1753 til 1759. Lars Povelsen døde i januar 1760, 61 år gammel. Maren sad tilbage med små børn og en gård, der skulle passes, så hun giftede sig igen i oktober 1760 med ungkarl Jens Andreasen en bror til Kirsten Andreasdatter, Helgas 2 x tipoldemor. Maren og Jens fik 15 år sammen før han døde i december 1775, 48 år gammel. Tredie gang Maren blev gift var i oktober 1776. Denne gang hed brudgommen Hans Lauridsen, han var 17 år yngre end Maren og var søn af Lars Hansen på gården Vaselund i Veksø. Maren døde 76 år gammel i januar 1807 og Hans Lauridsen i marts 1813 

Morten fra 1734 var 29 år gammel, da han blev gift med den jævnaldrende enke Bendte Pedersdatter. Bendte havde på trods af sin unge alder været gift 2 gange tidligere. Ved giftermålet med Morten sad hun enke på gården Konehøj i Søsum, og Morten fik gården da de blev gift. Ved giftermålet blev han også sognefoged lige som Bendtes to tidligere mænd havde været det. Bendte døde i november 1772, 38 år gammel og Morten giftede sig i oktober 1773 med Dorthe Nielsdatter, der var datter af Niels Andersen i Uvelse. Morten og Dorthe fik 7 år sammen før han døde i marts 1780, 46 år gammel. Dorthe giftede sig igen i november 1780 med ungkarl Peder Michelsen fra Ganløse

Hans fra 1746 var Helgas tip-tipoldefar i 3 linier og har sin egen side

De eneste spor, der er i kirkebogen i Stenløse efter Lars Pedersen, er foruden indførslerne vedrørende børnene, indførslen om hans begravelse i november 1775, hvor der står:

9. Nov: Gaardmand Lars Pedersen i Søsum. Ætat: 78


Lars Pedersen var Helgas tip-tip-tipoldefar i 3 linier. 2 linier til hendes far og 1 linie til hendes mor

Gård nr 19 makeret med rødt

Lars Pedersen var gårdmand på gård nr 19 i Søsum. Den gård der ved udflytningen i 1780 kom til at hedde Lindebjerg

Lars Pedersen døde 5 år før gården blev udflyttet

Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside:
1724 - Lars Pedersen fæster sin gamle svage fader Peder Jørgensens gaard
Hartkorn 7 td. 5 skp. 
4o fag husrum, 
temmelig stand. Indfæstning 6 rd. 4 sk.

1763 - 25/11. Hans Larsen fæster gaard no. 19 som faderen Lars Pedersen afstår på grund af alder.
Gaarden er i 4 lægder, mådelig stand. Indfæstning 16 rigsdaler.

- Sidens top - Forsiden