Niels Larsen
ca 1680 - 1773

Lars -

Niels Larsen
ca 1680 - 1773
Kirsten Michelsdatter
ca 1684 - 1774
Vielse: er ikke eftervist
2 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Inger Nielsdatter Født: omk. 1720
Begravet 7. marts 1799 Stenløse
Anders Nielsen Født: omk. 1723
Begravet 24. maj 1773 Stenløse

Helgas tip-tipoldemor Inger Nielsdatters forældre Niels Larsen og Kirsten Michelsdatter ved vi meget lidt om, men her er hvad vi ved om hendes far

Da Inger blev gift i november 1742 stod der ved vielsen, at hun var datter af bomand Niels Larsen i Søsum

Vi har kun fundet 2 børn efter Niels og Kirsten, men der kan have været flere, der vanskeligt kan eftervises, da der først foreligger kirkebog i Stenløse fra 1736 og fremefter

Niels Larsen var bomand/gårdmand på den gård, der ved udskiftningen kom til at hedde Hestehave

Niels har vi fundet begravet den 11. december 1773. Ved begravelsen i Stenløse står der i kirkebogen:

Dom 3. Adv: Niels Larsen, boemand i Søsum. 93 an

Kirsten døde knapt 1 år efter i oktober 1774, 90 år gammel

Lidt om de 2 børn:

Inger fra 1720 var Helgas tip-tipoldemor og har sin egen side

Anders fra 1723 blev i december 1755 gift med Elsebeth Jørgensdatter,  en svigerinde til søsteren Inger, så det blev i familien om man så må sige. Anders og Elsebeth bosatte sig på gården Hestehave i Søsum, hvor Anders døde i maj 1773, 50 år gammel, godt ½ år før hans gamle far Niels Larsen blev begravet i december. Hans enke Elsebeth blev knapt 1 år senere, i april 1774, gift med Niels Michelsen, der overtog gården ved giftermålet. Elsebeth døde i maj 1815, 84 år gammel, og Niels døde i september 1824, 81 år gammelNiels Larsen var Helgas tip-tip-tipoldefar og bomand i Søsum på den gård  der ved udflytningen i 1780 kom til at hedde Hestehave. Medens Niels havde gården, lå den inde i landsbyen 

Efter Niels Larsens tid kom Hestehavegård til at ligge som nabo til Stokholmgård i Søsum

Begge Niels Larsens børn blev gift med 2 børn  fra Stieshom i Søsum, Jørgen Andersens børn 

Niels's søn Anders Nielsen overtog Hestehavegård efter sin far

Niels's datter Inger blev gift med Anders Jørgensen på Stiesholmgård, som Anders havde fæstet efter sin far Jørgen Andersen 

- Sidens top - Forsiden