Povel Olsen
1804 - 1882
Ole Povelsen
1775 - 1809
Anna Cathrine Svendsdatter
1765 - 1837
Povel Andersen
ca 1726 - 1794
Kirsten Andreasdatter
ca 1731 - 1803
Svend Larsen
1734 - 1820
Johanne Jørgensdatter
1745 - 1809

Povel Olsen
1804 - 1882
Ane Pedersdatter
1801 - 1885
gift 29. juli 1828 i Stenløse, Frederiksborg Amt
4 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Ole Povelsen Født 14. december 1828
Død 21. december 1828
Ole Povelsen Født 1. september 1830
Død 8. september 1830
Maren Povelsdatter Født 17. oktober 1831
Død 12. januar 1920 
Ole Povelsen  Født 2. august 1834
Død 29. juli 1875 Stenløse

Da Helgas farfar Ole Povelsen blev døbt i august 1834, stod der ved hans dåb, at hans forældre var indsidder, gårdmand Povel Olsen og hustru Ane Pedersdatter i Søsum

Povel blev født i Stenløse i februar 1804. Ved hans dåb står der i kirkebogen i Stenløse:

Døbt: 2den Paaskedag d: 2den April 1809, navn: Povel, sted: Søsum, født: 16 Febr, Grmd Ole Poulsens Søn, hiemmedøbt d. 17. Febr frembaaren til Daabs Stadsfæstelse af Jørgen Svendsens hustru. Faddere: Svend Larsen, Jørgen Svendsen, Anders Poulsen og Gl. Jørgen Andersens hustru

Lidt om fadderne:
Jørgen Svendsens Hustru hed Karen Jørgensdatter og var gift med barnets morbror. Desuden var hun søster til Helgas tip-tipoldemor Mette Jørgensdatter
Svend Larsen var barnets morfar . Han var sognefoged og boede på Bakkegården i Store Rørbæk
Jørgen Svendsen var barnets morbror og var i årene 1803 til 1811 gårdmand på gården Bjellekjær i Søsum
Anders Poulsen var nok 'unge' Povel Andersens søn og bror til Helgas tip-tipoldefar, der lige som barnet hed Ole Povelsen. Anders blev i 1810 gårdmand på gården Hesselholm i Stenlille
Gl. Jørgen Andersens hustru hed Inger Hansdatter, og hun og 'gamle' Jørgen Andersen var Helgas tipoldeforældre og boede på gården Stiesholm i Søsum

Den 24. juli 1828 blev Povel gift med Ane Pedersdatter. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Ungkarl Poul Olsen af Søsum 24 Aar gl. og Pigen Ane Pedersdtr 26 Aar gl. af Søsum.
Forlovere: Gaardmand Niels Jensen i Søsum og Gaardmd U. Anders Poulsen i Stenlille

Lidt om forloverne:
Gårdmand Niels Jensen var Povels stedfar og boede på Søbjerggård i Søsum
Gårdmand 'unge' Anders Poulsen var Anes morbroder og havde været fadder ved Povels dåb i 1804. Anders var gårdmand på Hesselholm i Stenlille
 

Povel og Ane fik 4 børn i årene 1828 til 1834, men det var kun de 2 sidstfødte der voksede op

Povel døde i august 1882. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Død: 6 August, begravet: 12 August, Poul Olsen, Aftægtsmand i Søsum hos Gaardejer Hans Pedersen. 78 Aar. Gift

Ane døde godt 3 år senere i oktober 1885, 84 år gammel

Lidt om de 2 børn der voksede op:

Maren fra 1831 blev i november 1865 gift med ungkarl Hans Pedersen, der var søn af Peder Christensen på gården Egholm i Søsum og dattersøn af Helgas tipoldefar sognefoged Hans Hansen på Pudebjerg i Søsum. Ved folketællingen i 1880 er Maren og Hans gårdbestyrerpar på hendes fødegård Stokholm i Søsum.

Ole fra 1834 var Helgas farfar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Povel Olsen var gårdmand på gården Stokholm i Søsum og Helgas oldefar

Ved folketællingen i 1834 var der på gården:
Poul Olsen, gårdmand
Ane Pedersdatter, hans kone
og 2 x Maren Poulsdatter
nemlig
deres datter på 3 år og Anes mor på 70 år
samt
4 tjenestefolk  på 16, 20, 23 og 23 år

Ved folketællingen i 1840 var Helgas farfar Ole blevet født, og den øvrige  familien var blevet ældre. Der var 4 tjenestefolk på 18, 20, 25 og 27 år

Ved folketællingen i 1850 var Anes mor Maren død, men familien havde fået et plejebarn på 6 år, og nu var der kun 3 tjenestefolk på 17, 21 og 30 år, men børnene Maren og Ole var jo også blevet 19 og 16 år gamle og kunne jo nok give 'en hånd med' på gården

Ved folketællingen i 1855 var der foruden forældrene og 2 voksne børn og plejebarnet kun 2 tjenestefolk, der begge var 16 år gamle

Ved folketællingen i 1860 var der kommet 2 tjenestefolk flere, så der nu var i alt 4 tjenestefolk på 13, 17, 21 og 28 år foruden forældrene, 2 voksne børn og plejebarnet, der var blevet 16 år gammel

Ved folketællingen i 1870 var børnene Maren og Ole blevet gift. Så der var kun Poul og Ane samt 4 tjenestefolk på 14, 15, 20 og 32 år på gården

Ved folketællingen i 1880 var der
Poul og Ane, Maren og hendes mand som gårdbestyrerpar
Marens 2 børn,
2 plejebørn på henholdsvis 14 og 16 år,
2 tjenestefolk på henholdsvis 14 og 29 år

- Sidens top - Forsiden