Nille Nielsdatter
???? - 1753

Niels -

Jørgen Pedersen
???? - 1742
Nille Nielsdatter
???? - 1753
gift 12. september 1723 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
2 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Ane Jørgensdatter Døbt 27. februar 1724
Begravet 14. juli 1799 Ølstykke
Birgitte Jørgensdatter Døbt 31. august 1727
Død: er ikke eftervist

Ved Helgas tip-tipoldemor Ane Jørgensdatters dåb fik vi at vide, at hendes far hed Jørgen Pedersen, men vi fik ikke at vide, hvad hendes mor hed

Om Jørgen Pedersen ved vi, at han var blevet enkemand i juni 1722, og at han på det tidspunkt havde børn, så det ville være naturligt, at han giftede sig igen. Det gjorde han så i Jørlunde den 12. september 1723 og i kirkebogen står der:
Copulerede Dom 16 Trinit. Trolovelse: Dom Miserecord. Dom. d. 11. Aprilis blev sluttet en christelig Trolovelse imellem en Enkemand i Ølstykke Jørgen Pedersen oc en Enke af Sperrestrup Nille Nielsdatter som er Lauritz Pedersens hustrus Syster ibidem, som for 4 Aar side kom her over fra Skaane, da hendes Mand som hun berette var døed, tien som dett Skudsmaal som hun fra Halland fra Præsten i Slønge Hr: Elias Pÿhlson førte med sig icke mælde enten bemeldte Nille Nielsdatter var Enke eller icke, saa vidne vi underskrifne hendes paarørende som forløsnings Mænd efter loven at hun er fri oc ubehindert for Ægteskab at intet findes som i eet Nytt ægteskab nogen hinder kand giøre
Niels Nielsen nafn af Lundtofte?? en Broder, Lars Pedersen nafn af Sperrestrup en Svoger, Anders Nielsen af Sperrestrup en Stiffader til Fæsteqvinden  

Vi skriver lidt om ovenstående tekst i kolonnen til højre

Nille Nielsdatter stammer øjensynligt fra Sverige, men ved sit giftermål med Jørgen opholdt hun sig i Jørlunde hos sin stedfader Anders Nielsen der havde det halve af gården Vængegård i Sperrestrup  

Nille og Jørgen fik to døtre sammen. Birgitte fra 1727 har vi ikke kunnet følge og Ane fra 1724 var Helgas tip-tipoldemor og har sin egen side

Jørgen, Nilles mand, døde i februar 1742 og Nille godt 11 år senere i juni 1753. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

D. 26. Juny: blev Jørgen Pedersens Enke Nille Pedersdatter begraven

Præsten/degnen har taget fejl da han skrev at hendes navn var Nille Pedersdatter, hun hed Nille Nielsdatter

Der er ikke angivet alder ved hverken Nilles eller Jørgens begravelser, så vi ved ikke hvor gamle de var, da de blev begravede


Nille Nielsdatter var Helgas tip-tip-tipoldemor og den eneste 'indvandrer' blandt Helgas aner

Nille var husmandskone i Ølstykke

Ved hendes bryllup med enkemanden Jørgen Pedersen stod der, at hun var enke og var kommet til Jørlunde i 1719 fra Skåne i Sverige

skudsmål

Med fra Præsten i Slønge, Halland Hr: Elias Pÿhlson havde hun et skudsmål, men i dette stod der IKKE, at hun var enke. Det vil sige, at præsten kun havde hendes ord for, at hun var det

Derfor erklærer de tre forløftningsmænd (forlovere) at  hun var fri til at indgå ægteskabet med Jørgen Pedersen

De tre forlovere var 

hendes bror Niels Nielsen, der ifølge Hjørlunde Sogns Historie kom fra Lund i Skåne

hendes svoger Lars Pedersen der var gift med hendes søster Inger Nielsdatter 

hendes stedfader Anders Nielsen

Hendes svoger og hendes stedfader delte gården Vængegård i Sperrestrup  

- Sidens top - Forsiden