Jørgen Pedersen
???? - 1742

Peder  -

1. ægteskab

Jørgen Pedersen
???? - 1742
Anne Jensdatter
ca 1674 - 1722
gift 2. oktober 1712 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
3 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Peder Jørgensen Døbt 7. maj 1713
Død: er ikke eftervist
Karen Jørgensdatter  Døbt 10. januar 1717
Begravet  10. august 1806 Stenløse
Jens Jørgensen Døbt 28. juni 1722
Begravet 27. september 1722

2. ægteskab

Jørgen Pedersen
???? - 1742
Nille Nielsdatter
???? - 1753
gift 12. september 1723 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
2 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Ane Jørgensdatter Døbt 27. februar 1724
Begravet 14. juli 1799 Ølstykke
Birgitte Jørgensdatter Døbt 31. august 1727
Død: er ikke eftervist

Første gang vi stødte på navnet Jørgen Pedersen var ved Helgas tip-tip-tipoldemor Karen Jørgensdatters dåb i januar 1717. Det viste sig, at Jørgen Pedersen den 2. oktober 1712 var blevet gift med Anne Jensdatter. I kolonnen for vielser står der i kirkebogen i Ølstykke:

d. 19 Trinit Jørgen Pedersen og Anne Jensdatter 

Jørgen og Anne fik 3 børn sammen i årene 1713 til 1722, hvor Anne døde i forbindelse med fødselen af det sidste barn i juni 1722 Hun var da 48 år gammel

Lidt om de 3 børn fra dette ægteskab:

Peder fra 1713 har vi ikke kunnet følge

Karen fra 1717 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Jens fra 1722 døde 3 måneder efter sin fødsel og sin moders død

Jørgen Pedersen giftede sig igen den 12. september 1723 i Jørlunde, hvor der står i kirkebogen:

Copulerede Dom 16 Trinit. Trolovelse: Dom Miserecord. Dom. d. 11. Aprilis blev sluttet en christelig Trolovelse imellem en Enkemand i Ølstykke Jørgen Pedersen oc en Enke af Sperrestrup Nille Nielsdatter som er Lauritz Pedersens hustrus Syster ibidem, som for 4 Aar side kom her over fra Skaane, da hendes Mand som hun berette var døed, tien som dett Skudsmaal som hun fra Halland fra Præsten i Slønge Sl: Elias Pÿhlson førte med sig icke mælde enten bemeldte Nille Nielsdatter var Enke eller icke, saa vidne vi underskrifne hendes paarørende som forløsnings Mænd efter loven at hun er fri oc ubehindert for Ægteskab at intet findes som i eet Nytt ægteskab nogen hinder kand giøre
Niels Nielsen nafn af ? en Broder, Lars Pedersen nafn af Sperrestrup en Svoger, Anders Nielsen af Sperrestrup en Stiffader til Fæsteqvinden   

Jørgen og Nille fik 2 døtre hvoraf vi ikke har kunnet følge Birgitte fra 1727 men Ane fra 1724 var Helgas tip-tipoldemor og har sin egen side

Jørgen døde i februar 1742. Ved hans begravelse den 11. februar står der i kirkebogen i Ølstykke:

Festi Grat Action blev Jørgen Pedersen Huusmand i Ølstyche begravet

Der er desværre en periode, hvor præsten/degnen i Ølstykke ikke har noteret alder ved begravelse, så vi ved ikke hvornår Jørgen blev født

Nille døde i juni 1753 også uden angivelse af alder ved begravelsen


Jørgen Pedersen var Helgas 3 x tipoldefar på fædrende side og 4 x tipoldefar på mødrende side

Jørgen var husmand i Ølstykke

Omkring år 1700 var der i Danmark 15 husmænd for hver 20 gårdmænd

Husmændenes levestandard lå i almindelighed en del under gårdmændenes 

Husene var små, som regel på 4 til 6 fag og skorsten havde de sjældent 

Husmænd der drev  et håndværk  kunne have ret gode kår.

Vi tror ikke, at Jørgen drev et håndværk, for så havde det nok fremgået af kirkebogen ved børnenes dåb

Husmænd med lidt jord kunne have små besætninger af køer, får og gæs

Vi ved ikke om Jørgen har haft lidt jord til sit husmandssted

Husmænd kunne ikke brødføde deres familie alene ved husmandsbruget men måtte udføre hoveriarbejde eller gå i dagleje hos gårdmændene

Selv om Jørgen Pedersen ikke har tilhørt landsbyens VIP'er så har han alligevel været ophav til 2 af Helgas rødder, der ellers hovedsagligt bestod af gårdfolk

- Sidens top - Forsiden