Birte Andersdatter
1723 - 1797

Anders Torbensen
1682 - 1742
Sidse Børgesdatter
ca 1684 - 1745
Torben Andersen
???? - 1730
Karen
???? - 1729
Børge Pedersen
ca 1642 - 1710
-

Jørgen Christensen
1715 - 1760
Birte Andersdatter
1723 - 1797
gift 9. november 1739 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
10 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Anders Jørgensen Døbt 25. september 1740
Begravet 3. marts 1811 Ølstykke
Christen Jørgensen Døbt 23. september 1742
Begravet 13. juli 1810 Ølstykke
Johanne Jørgensdatter  Døbt 10. januar 1745
Begravet 2. september 1809 Snostrup
Peder Jørgensen Døbt 1. januar 1747
Død 3. december 1823 Veksø
Jens Jørgensen Døbt 26. januar 1749
Død: før 16. oktober 1785
Ole Jørgensen Døbt 14. marts 1751
Begravet 21. marts 1751
Cidsel Jørgensdatter Døbt 19. marts 1752
Begravet 20. februar 1793 Snostrup
Ole Jørgensen Døbt 13. oktober 1754
Begravet 20. oktober 1754
Kirsten Jørgensdatter Døbt 2. maj 1756
Død 18. januar 1826 Ølstykke
Ane Jørgensdatter Døbt 16. april 1758
Begravet 10. februar 1760

Da Helgas tip-tip-tipoldefar Jørgen Christensen blev gift i november 1739 kom vi til at kende navnet på Helgas tip-tip-tipoldemor. Ved vielsen står der i kirkebogen i Jørlunde:

Mandagen d. 9. Novemb bleve Jørgen Christensen Boemd i Svedstrup og Birte Andersdatter hiemme hos sin fader Anders Torbensen i Sperrestrup i ægteskab uden foregaaende Trolovelse og tillysning af Prædikestolen efter allernaadigste Kongl: Bevilling sammenviede, og at intet findes som Deres Ægteskab i nogen mand kand være til hinder testerer vi underskrevne Forløftningsmænd
P Madsen her udi Bÿen og Niels Olsen fra Svedstrup

Birte Andersdatter var født i december 1722, og ved hendes dåb Nytårsdag 1723 står der i kirkebogen i Jørlunde:

Fest Circumcisio Christi hafd Anders Torbensen i Sperrestrup een Daatter til Daaben som blev kaldet Birte. Frembaaren af min Hustru. Faddere: Niels Torbensen af Uggeløse, Bøje Nielsen af Haue Mølle, Lars Larsens Søn Jens af Sperrestrup, Anders Andersens hustru af Sperrestrup, Christian Michelsens Datter af Sperrestrup

Lidt om to af fadderne:
Niels Torbensen var barnets farbror
Lars Larsens søn Jens var søn af 'gamle' Lars Larsen Helgas 5 x tipoldefar og bror til 'unge' Lars Larsen Helgas 4 x tipoldefar

Birte og Jørgen Christensen fik 10 børn i perioden 1740 til 1758. Af disse 10 døde de 3 som små. De 7 der voksede op, har vi skrevet lidt om på Jørgen Christensens side

Jørgen Christensen døde i juni 1760, 46 år gammel

Den 19. oktober 1760 blev Birte gift med Chresten Jensen. Ved giftermålet i Ølstykke står der i kirkebogen:

Dom: 20 p Trinit: bleve Christen Jensen og Birte Andersdatter af Svedstrup copulerede

Birte og Chresten fik  sønnen

Jørgen fra 1761 der i oktober 1789 blev gift med sin halvbroders datter Bodil Andersdatter. De bosatte sig i Svestrup formodentlig på gården Varmedal. Jørgen døde i maj 1807, og Bodil blev igen gift  i juli samme år denne gang med ungkarl  Peder Poulsen, der var bror til Anders Poulsen på Græstedgård i Udlejre og Helgas tip-tipoldefar. Peder døde i maj 1835, 57 år gammel og Bodil døde i september 1836

Birtes anden mand, Chresten Jensen, døde i februar 1794, 61 år gammel

Birte døde i maj 1797 og ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

D 10. May blev forrige Grdmand af Svedstrup Christen Jensens hustru begr. 72 Aar


Birte Andersdatter boede på en gård i Svestrup og var Helgas tip-tip-tipoldemor

Her er lidt om hvad et veludviklet familienetværk kan medføre:

Birtes søn Christen blev gift med Karen Madsdatter og var hendes tredie ægtemand

Karen Madsdatters første ægtemand var Lauridtz Olsen, der var bror til Helgas 3 x tipoldemor Anne Olsdatter

Karen Madsdatters anden ægtemand  var Ole Jensen, der var en nevø til Helgas 3 og 4 x tipoldefar Niels Larsen

Da Karen Madsdatter døde blev Christen gift med Karen Sørensdatter

Da Christen døde blev Karen Sørensdatter gift med Jens Svendsen, Christens nevø og Birtes dattersøn 

Birtes søn Peder blev gift med enken Anne Hansdatter Helgas 4 x tipoldefar Michel Pedersens anden kone

Birtes datter Cidsels anden mand var Michel Larsen, der var en nevø til Anne Michelsdatter Helgas 3 x tipoldemor og dattersøn efter Michel Pedersen Helgas 4 x tipoldefar

Efter Cidsels død giftede Michel Larsen sig med Birthe Svendsdatter, Cidsels niece og Birte Andersdatters datterdatter 

- Sidens top - Forsiden