Rasmus Svendsen 
ca 1618 - 1702

Svend Rasmussen -

Rasmus Svendsen
ca 1618 - 1702
Bodil
ca 1628 - 1682
Vielse: før 1651
6 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Morten Rasmussen Døbt 14. september 1652
Død 24. februar 1685 Jørlunde
Hans Rasmussen Døbt 28. januar 1655
Begravet 11. april 1662
Karen Rasmusdatter Døbt 19. juli 1657
Død: er ikke eftervist
Svend Rasmussen Døbt 25. marts 1660
Begravet 6. december 1739 Jørlunde
Anna Rasmusdatter Døbt 24. juni 1663
Død 28. januar 1703 Jørlunde
Margrethe Rasmusdatter Døbt 25. juli 1669
Begravet 20. februar 1718 Jørlunde

Da Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor Anna Rasmusdatter blev døbt stod der "haffde Rasmus Svendsen i Sperristrup et piigebarn till daaben ", altså hed hendes far Rasmus Svendsen og boede i Sperrestrup

Hvem var så Rasmus Svendsen i Sperrestrup? 

Ved hans første barn Mortens dåb, var den fadder der blev nævnt først i kirkebogen  "Svend Rasmussen i Toldrup". Dette kunne tyde på, at det var Rasmus Svendsens far. 

Det har ikke været muligt for os, at eftervise sammenhængen mellem de to, men kom Rasmus Svendsen virkelig fra Tollerup, så er her lidt historie om den formodede fødegård og landsbyen, der ikke findes mere

I bogen Trævlerødder står der blandt andet:
"I 1979 udgravede Frederikssund Historiske Forening i samarbejde med Nationalmuseet en gård fra den forladte Tollerup landsby. (Tollerup lå mellem det nuværende Bonderup og Åbjergskolen i Frederikssund).
Udgravningerne viste, at den pågældende gård var brændt i 1600-tallet. og fra dokumenterne ved vi, at svenskerne »ruinerede« en af Tollerups gårde i 1657-58, samt at Svend Rasmussens gård var »øde« i 1660. Da der kun var 3 gårde i landsbyen, er der derfor en rimelig sandsynlighed for, at den udgravede gård var Svend Rasmussens.
Det fundne hus er et stuehus på ca. 10,5 x 6 m. Resterne af avlsbygningerne er forsvundet, idet der ganske tæt på er gravet grus i nyere lid. Feldspatprøver viste, at huset blev bygget ca. 1500, og det er dermed ældre end Frederikssund."

"Af de fundne genstande vidner specielt kaklerne og nogle blyindfattede ruder om en vis velstand. Arkivmaterialet viser da også. at Svend Rasmussens gård havde en størrelse som 2 ½ normale gårde, men hvad skete der med gården ?
Resterne af lerkliningen viser tydeligt, at den har været brændt, og da der heller ikke er fundet en eneste hel krukke, ikke en eneste brugbar brugsting, og vi desuden ved, at svenskerne omkring 1657-58 havde indlogeret sig her i Tollerup, hvor de havde »ruineret« en af gårdene, så er det jo nærliggende at tro, at det er denne, som de simpelthen har plyndret og derefter stukket ild til"

C. Carstensen har også lidt med om landsbyen Tollerup og Svend Rasmussen i sin bog Hjørlunde Sogns Historie:
"Rasmus Svendsen, som første Gang nævnes paa Gaarden (Bygaard i Sperrestrup) i Sept: 1652, har nok faaet den efter Ambjørn. Han var født i Tollerup - en By imellem Oppe- og Udesundby, som bestod af 3 Gaarde og en Vandmølle og den blev nedlagt ved 1680 -, hvor hans Fader, Svend Rasmussen, var Grmd"

Efter at Rasmus Svendsen var kommet til Sperrestrup, har vi dog fundet noget  om ham. Vi har fundet hans 6 børn døbt i årene 1652 til 1669, og så har vi fundet ham begravet i juni 1702. I kirkebogen i Jørlunde står der:

Onsdagen d. 14. Jun: blef dend gamle Rasmus Svendsen af Sperrestrup jordet, som var i gaarden hos din Søn til sin død, som var lørdag tilforn d. 10. Juni. 84 Aar.

Lidt om Rasmus Svendsens 6 børn:

Morten fra 1652 blev gift 31. oktober 1684 med "Dorthe Lauridsdatter  Sl. Jørgen Jensens efterlevende Enke udi Skienkelsøe" fra Holmegård i Skænkelsø, hvor de bosatte sig. Dorthe var 47 år gammel ved vielsen og Morten 32 år. De fik dog ikke lang tid sammen, for som der står i kirkebogen "Morten Rasmusen. der haffde Brøllup med Sl.Jørgen Jensens Efter- leffuerske dmca. 23 a. trin. forleden Aaer, Rasmus Sørensens Søn i Sperridstrup, en from, fredselskende? och Retfærdig Mand døde strax Klochen 11. d. 24 Febr, bleff begraffuen Fredag d. 27 dito" 1685. Dorthe giftede sig  igen men først i juni 1689. Hun døde i april 1704, 67 år 4 måneder 2 dage gammel

Hans fra 1655 døde i april 1662, 7 år gammel

Karen fra 1657 har vi kun fundet gift med Mads Hansen i 1681. Herefter har vi ikke kunnet følge dem

Svend fra 1660 blev gift første gang, 32 år gammel, i juni 1692 i Jyllinge med den 8 år yngre Sidse Nielsdatter. De fik 2 børn, den sidste Ellen blev døbt 29. september 1696 og Sidse blev begravet ca 10 dage senere den 9 oktober. Svend giftede sig anden gang med den 14 år yngre Margrethe Larsdatter, datter af Lars Larsen på Nittebjerg i Sundbylille, Helgas 6 x tipoldefar. De blev gift i september 1698 og Margrethe døde allerede året efter i december 1699 (måske i barselsseng) "Fredagen d 29 Xbr blef Svend Rasmussens Hustrue af Sperrestrup Margrete Lauridsdatter begraven som døde tilforn Julenatt udi sit alders 25 Aar 8 Maaneder". Så blev Svend gift for tredie gang i august 1701. Denne gang med den 19 år yngre Johanne Andersdatter, datter af Andris Jepsen på Sandhøjgård i Skænkelsø. Svend og Johanne fik 4 børn i perioden 1702 til 1707 og Johanne døde i maj 1708 "Fredagen d 25 Maji blef Svend Rasmussens Hustrue Johanne Andersdatter af Sperrestrup begravet død d 22 ejusdem efter ½ Aars Svaghed efter Barselseng. Æt: 29 Aar 3 Uger". Svend blev gift fjerde og sidste gang med den 30 år yngre Maren Christensdatter fra Slagslunde. De fik 10 børn sammen i årene 1710 til 1728, af dem var de 2 første døbt i Jørlunde og de 8 sidste i Slagslunde. I 1714 afstod Svend Rasmussen Bygården i Sperrestrup til sin søster Annas, Helgas 5 x tipoldemor, søn Morten og flyttede formodentlig herefter til Slagslunde. Svend må være flyttet tilbage til Jørlunde sogn, for i december 1739 blev Svend Rasmussen fra Sperrestrup begravet

Anna fra 1663 var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Margrethe fra 1669 døde i februar 1718 "Dom Sexag d 20 Febr blef Margrete Rasmusdatter af Sperrestrup begraven 49 Aar, gammel Pige"

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Rasmus Svendsen var gårdmand på Bygården i Sperrestrup og Helgas tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar i 4 linier. 2 linier på hendes fars side og 2 linier på hendes mors side

Rasmus Svendsens formodede far Svend Rasmussen har ikke sin egen side, men det vi ved om ham beskrives på denne side

tegning af en kakkel til en bilæggerovn fundet ved udgravning af Rasmus Svendsens formodede fødegård i Tollerup

Tollerup lå dengang imellem Oppe- og Ude Sundby ca 6 km fra Sperrestrup. Landbyen er mærket med en blå cirkel

Svend Rasmussen i Toldrup er nævnt i flere tilfælde i jordebøger og i Christians V's matrikel fra 1682 er anført at en af Tollerup gårdene "blev ruineret af fjenderne" Svenskekrigene i 1658.

Det har nok været Svend Rasmussens, for i en jordebog fra 1664 blev hans gård ikke nævnt

En mulig far til Svend Rasmussen og altså Rasmus Svendsens farfar kan være Rasmus Ibsen i Tollerup, da der forekommer en Rasmus Ibsen i tidlige jordebøger.

Der var kun 3 gårde i Tollerup, hvoraf Rasmus Ibsen havde den ene

Det var ikke kun gården i Tollerup, det gik ud over da svenskerne huserede. Også København måtte holde for

Det var i denne krig, at Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge, men Tollerup beholdt vi.

Tollerup blev dog nedlagt i forarmet tilstand i 1680

På den tid da Rasmus og hans forældre boede i Tollerup, bygyndte bønderne at bygge skorstenssteder i husene istedet for de åbne lyre, det var et af den tids statussymboler.

Tollerupgården har haft en skorsten, så Tollerupbonden har ikke været uden midler. Det var også denne gård svenskerne ruinerede

- Sidens top - Forsiden