Lars Larsen 
ca 1621 - 1698

Lars Madsen
ca 1577 - 1663
-
Mads - - -

Lars Larsen
ca 1621 - 1698
Karen Jensdatter
ca 1630 - 1710
gift 3. maj 1663 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Lars Larsen Døbt 26. december 1664
Begravet 26. juni 1739 Jørlunde
Kirsten Larsdatter Døbt 23. september 1666
Begravet 21. oktober 1742 Ølstykke
Hans Larsen Døbt 7. februar 1669
Begravet 22. marts 1742 Jørlunde
Mads Larsen Døbt 9. april 1671
Begravet 12. marts 1727 Jørlunde
Margrethe Larsdatter Døbt 20. maj 1674
Begravet 29. december 1699 Jørlunde

Gennem arbejdet med at finde Helgas rødder, fandt vi tilbage til Lars Larsen fra 1621 ved hans giftermål med Karen Jensdatter. Senere i forløbet viste det sig så, at der var hele fire rødder fra Helga til Lars Larsen.

Om vielsen den 3. maj 1663 står der i kirkebogen i Jørlunde:

Dom. Misericord bleff Laurids Lauridsen som kom fra Snostrup Sogn och Karen Sl. Hans Nielsens af Syndbylides viede  

Ved vielsen var Lars ca 32 år gammel og Karen ca 33 år, og de forblev på gården Nittebjerg i Sundbylille

I perioden 1664 til 1674 blev de forældre til 5 børn, der alle blev voksne

Lars og Karen blev stamforældre til en talrig slægt i Nordsjælland ofte kaldet 'Nittebjergerne'.  Deres efterkommere blev 'Nitter'

Lars og Karen fik 35 år sammen, før han døde den 22. november 1698. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Jørlunde:

Fredagen d 25. Novemb: blef Laurids Lauridsen af Sundbylille jordet som døde tirsdagen tilforn d 22 Novemb. Gl: 77 år 3 maaneder 13 dage

Karen levede 12 år længere og døde i maj 1710, 80 år gammel. Hun var hos sønnen Hans ved sin død

Lidt om de 5 børn:

Lars fra 1664 var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Kirsten fra 1666 blev første gang, 28 år gammel, gift med ungkarl Bendt Hansen fra Ude Sundby (Frederikssund), vi ved ikke hvor de bosatte sig, men Bendt døde formodentlig engang i første halvdel af året 1705, for Kirsten blev gift igen 1. november 1705. Ved denne vielse står der: "Ungkarl I Ølstÿcke Lauritz Jensen oc en Encke til Lars Larsens i Sperristr Kirsten Lauridsdater. Forlovere: Lauritz Hansen af Sundbÿlille og Lauritz Lauritzen af Sperristrup" . Ved denne vielse var Kirsten 39 år gammel og Lauritz har været ca 33 år. Kirsten og Lauritz bosatte sig i Ølstykke, hvor de begge døde sidst på året 1742. Kirsten blev begravet den 21. oktober, 76 år gammel, og Laurits, omtalt som  'unge Lars Jensen' i kirkebogen blev begravet den 4 november, 70 år gammel. Der må derfor have været en navnebroder til Lars, som blev kaldt 'gamle Lars Jensen' altså ældre end 70 år

Hans fra 1669 drev sammen med broderen Mads gården Nittebjerg fra faderens død indtil 1706, hvor ifølge bogen Hjørlunde Sogns Historie : "Lauge Andersen fik den, men han for Armod ikke holde sig ved den og Hans Larsen fik den igjen i 1707"  Hans drev gården indtil 1718, hvorefter han blev husmand ifølge Hjørlunde Sogns Historie. Hans var gift to gange, men vi har ikke kunnet finde så mange oplysninger om hans hustruer, kun at hans første kone døde i maj 1710, 27 år gammel og at han herefter blev gift med en ved navn Berete. Hans døde i marts 1742, 73 år gammel og Berete døde i februar 1746, 63 år gammel. På Nittebjergernes hjemmeside har vi set, at Hans blev gårdmand på gården Varmedal i Sundbylille. I skrivende stund, har vi ikke kunnet eftervise hvilken af de to kilder, der har ret  

Mads fra 1671. Om ham ved vi kun, at han en overgang drev Nittebjerg sammen med sin broder Hans, og at han døde 57 år gammel i Sundbylille i marts 1727

Margrethe fra 1674 blev, 24 år gammel, gift med den 38-årige enkemand og bomand Svend Rasmussen fra Bygården i Sperrestrup. Om dette ægteskab står der i Hjørlunde Sogns Historie: "Den 25-9-1698 blev Svend Rasmussen igen gift med Margrete, Datter af Grmd. Lars Larsen paa Nittebjerggaard i Sundbylille og en Søster til sin Mands Svoger paa Damgaarden" . Margrethe døde julenat 1699, 25 år og 8 måneder gammel og Svend blev gift for 3. gang i august 1701 

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Lars Larsen var Helgas tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar, og det er tilfældet i hele fire linier 

Lars opnåede at se 3 af sine børn gift

I 1664 var Nittebjerg en gård med 10 tønder 3½ skæppe hartkorn. 

Den skyldte i landgilde 1 pund 5 skæpper rug, 1 pund 6 skæpper byg, 3 tønder havre, 1 gås og 2 høns

dette er ikke Nittebjerg, men den kan have set sådan ud omkring 1770

I bogen Hjørlunde Sogns Historie står der at Lars havde 2 brødre i Sundbylille, nemlig Rasmus Larsen på Hjorthøjgård og indsidder Peder Larsen.

Broderen Rasmus kaldtes en af herredets bedste bønder i en skattebog fra 1686

Vi ved ikke hvor mange Lars har haft af sådanne mønter, men hans bror Rasmus, har sikkert haft nogle stykker 


mon det er på Nittebjerg, at bytyren blev synet?

Kort fra 1786 
Nittebjerg med tilliggende jord. Gården ligger i byens udkant i øverste venstre hjørne

Nittebjerggård anno 2003

- Sidens top - Forsiden