Jørgen Christensen
1715 - 1760

Christen Pedersen
ca 1671 - 1720
Johanne Pedersdatter
1684 - 1728
Peder - Peder -

Jørgen Christensen
1715 - 1760
Birte Andersdatter
1723 - 1797
gift 9. november 1739 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
10 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Anders Jørgensen Døbt 25. september 1740
Begravet 3. marts 1811 Ølstykke
Christen Jørgensen Døbt 23. september 1742
Begravet 13. juli 1810 Ølstykke
Johanne Jørgensdatter  Døbt 10. januar 1745
Begravet 2. september 1809 Snostrup
Peder Jørgensen Døbt 1. januar 1747
Død 3. december 1823 Veksø
Jens Jørgensen Døbt 26. januar 1749
Død: før 16. oktober 1785
Ole Jørgensen Døbt 14. marts 1751
Begravet 21. marts 1751
Cidsel Jørgensdatter Døbt 19. marts 1752
Begravet 20. februar 1793 Snostrup
Ole Jørgensen Døbt 13. oktober 1754
Begravet 20. oktober 1754
Kirsten Jørgensdatter Døbt 2. maj 1756
Død 18. januar 1826 Ølstykke
Ane Jørgensdatter Døbt 16. april 1758
Begravet 10. februar 1760

Da Helgas tip-tipoldemor Johanne Jørgensdatter blev døbt i januar 1745, så vi at hendes far var Jørgen Christensen i Svestrup

Jørgen var født i maj 1715 og ved hans dåb den 26. maj, står der i kirkebogen i Ølstykke:

Dmca Rogate blef Jørgen, Christen Pedersens Søn af Svedstorp, døbt.
Præstekonen bar ham. Faddere: Hans Melchiorsen, Sven Andersen, Anne Jens Nielsens, Maren Hans Jørgens og Zidtze Pouls

I november 1739 blev Jørgen Christensen gift med Helgas tip-tip-tipoldemor, den knapt 17-årige Birte Andersdatter. Ved deres vielse i Jørlunde står der i kirkebogen:

Mandagen d. 9. Novemb bleve Jørgen Christensen Boemd i Svedstrup og Birte Andersdatter hiemme hos sin fader Anders Torbensen i Sperrestrup i ægteskab uden foregaaende Trolovelse og tillysning af Prædikestolen efter allernaadigste Kongl: Bevilling sammenviede, og at intet findes som Deres Ægteskab i nogen mand kand være til hinder testerer vi underskrevne Forløftningsmænd
P Madsen her udi Bÿen og Niels Olsen fra Svedstrup

Forloveren Niels Olsen fra Svestrup var bror til Helgas 3 x tipoldemor Anne Olsdatter på gården Svanholm i Udlejre

Jørgen og Birte fik 10 børn i årene 1740 til 1758. Af disse disse 10 døde de 3 som små

Jørgen døde i juni 1760. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

D. 13. Juni blev Jørgen Christensen af Svedstrup begraven. Æt: 46

Tænk at dø som kun 46-årig fra kone og 7 børn i alderen 4 til 20 år 

Jørgens enke Birte blev gift med Chresten Jensen i oktober 1760 og hun døde i maj 1797, 72 år gammel

Lidt om de børn der voksede op:

Anders fra 1740 var 20 år gammel, da han i 1760 blev gift med den 10 år ældre Birthe Jensdatter. På matrikelkortet over Ølstykke jorde fra 1787 har Anders gård nr. 5, der ved udskiftningen kom til at hedde Toftegård. Birthe døde i august 1802, 72 år gammel og Anders døde sidst i februar 1811, 70 år gammel 

Christen fra 1742 var knapt 20 år gammel da han i marts 1762 blev gift med den 25 år ældre Karen Madsdatter. Christen 'giftede sig til' gården Karmsten i Udlejre. Karen havde været gift 2 gange tidligere,  første gang med Lauridtz Olsen der var bror til Helgas 3 x tipoldemor Anne Olsdatter og anden gang med Ole Jensen der var søn af Karen Larsdatter, en søster til Niels Larsen Helgas 3 og 4 x tipoldefar.  Ved folketællingen i 1787 var Christen sognefoged og præstens medhjælper. Ved folketællingen i 1801 var Christen sognefoged. Christen og Karen fik godt 40 år sammen før hun døde i maj 1802, 84 år 9 uger gammel. Christen giftede sig med den 41 år yngre Karen Sørensdatter fra Jordhøj allerede en måned efter Karens død. Otte år senere i juli 1810 døde Christen, 68 år gammel og Karen Sørensdatter blev gift igen allerede i august samme år med Jens Svendsen, der var søn af Christens søster og Helgas tip-tipoldemor Johanne Jørgensdatter 

Johanne fra 1745 var Helgas tip-tipoldemor og har sin egen side

Peder fra 1747 blev i januar 1771 gift og der står i kirkebogen i Stenløse: "Peder Jørgensen, Ungkarl fra Udleire i Ølstøcke Sogn, med god Beviis og Anne Hansdatter, afg: Boemands Michel Pedersens Enke i Wexøe". Anne var ved giftermålet  23 år ældre end Peder. Hun havde været gift med Helgas 4 x tipoldefar i 3 linier Michel Pedersen på Brøndstedgaard i Veksø. Anne var dog ikke Helgas ane, det var Michels første kone Bodil Larsdatter. Ved giftermålet blev Peder gårdmand på Brøndstedgård. Peder og Anne havde været gift i knapt 27 år, da Anne døde i september 1797, 75½ år gammel. Peder giftede sig i december 1797 med den 25 år yngre Karen Pedersdatter, der var datter af Peder Andersen på gården Toftholm i Stenløse. Peder Andersen var bror til Helgas 2 x tipoldefar Povel Andersen. Peder Jørgensen døde i december 1823, 78 år gammel og Karen Pedersdatter forblev enke til hun døde i maj 1835, 63 år gammel    

Jens fra 1749 blev i oktober 1775 gift med Ingeborg Jensdatter, der var datter Jens Jørgensen på Hofgaarden i Hagerup. Nu var der 2 mænd med navnet Jens Jørgensen på gården, så svigerfar blev herefter kaldt 'den ældre' og brudgommen kaldt 'den yngre'. Ingeborgs mor, der blev kaldt Mette 'Hovgaards', "var efter de Tiders Begreb om Rigdom, meget rig. Hun havde sine Penge i et 3/4 kvardrat alen stort Skrin, som hun gjemte hos sig i Sengen, og havde smaa Poser, hvori hun maalte Pengene". Jens døde engang i 1784-1785, men vi har ikke kunnet finde hans begravelse beskrevet. Ingeborg blev i hvert tilfælde beskrevet som enke i kirkebogen, da hun blev gift med ungkarl Peder Hansen af Sundbylille i oktober 1785. Peder var søn af Hans Pedersen på gården Haspeholm i Sundbylille. Ingeborg døde i marts 1829, 78 år gammel og Peder i maj 1838, 78 3/4 år gl

Cidsel fra 1752 blev gift i november 1772 med Jens Nielsen der kom fra Snostrup sogn. Cidsel og Jens bosatte sig i Lille Rørbæk. De havde været gift i 16 år, da Jens døde i oktober 1788, 47 år 9 måneder gammel.  Den 5. december 1789 blev Cidsel gift med ungkarl Michel Larsen fra Jørlunde. Michel var søn Karen Michelsdatter på gården Selvlyst i Jørlunde, og Karen var søster til Anne Michelsdatter Helgas 3 x tipoldemor i 3 linier. I februar 1793 døde  Cidsel, 39 år gammel og Michel giftede sig igen i april samme år denne gang med Birthe Svendsdatter, der var datter af  Cidsels søster Johanne Jørgensdatter, Helgas tip-tipoldemor. Birthe Svendsdatter døde i 1828, 52 år gammel,  og Michel Larsen døde i 1839, 78 3/4 år gammel

Kirsten fra 1756 blev i november 1778 gift med ungkarl Ingvord Andersen, en søn af gårdmand Anders Jensen i Svestrup. De bosatte sig som gårdfolk i Svestrup. Ingvord døde i marts 1797, 45 år gammel. I november samme år blev Kirsten gift med ungkarl Hans Mortensen. Kirsten døde i januar 1826, 69 år gammel og Hans døde i marts 1837, 78 år gammelJørgen Christensen var gårdmand i Svestrup og Helgas tip-tip-tipoldefar

I de år Jørgen Christensen levede regerede 3 konger, nemlig

Frederik 4. (11.10.1671-12.10.1730), konge af Danmark og Norge 1699-1730. I Frederik 4.s regeringstid udspillede sig det sidste store krigeriske opgør med Sverige, Den store nordiske Krig 1709-20. Det uafgjorte udfald førte til endelig opgivelse af håbet om generobring af Skånelandene; men til gengæld betød krigen en styrkelse af Danmarks sikkerhedspolitiske stilling. I kraft af sin samvittighedsfulde varetagelse af regeringsforretningerne kom Frederik 4. tæt på at realisere Kongelovens ideal om kongelig personlig enevælde.

Christian 6. (30.11.1699-6.8.1746), konge af Danmark og Norge 1730-46. Kongen var den første i den oldenborgske kongerække, i hvis regeringstid riget ikke var i krig. Til gengæld var tiden præget af en svær økonomisk krise, der dog ikke forhindrede opførelsen af det nye, pragtfulde residensslot, det første Christiansborg, til erstatning for det forfaldne Københavns Slot. Den stærkt religiøse konge indførte 1735 streng kirketugt, der forbød enhver forlystelse på helligdage, ligesom han 1736 indførte konfirmationen med obligatorisk konfirmationsforberedelse

Frederik 5. (31.3.1723-14.1.1766), konge af Danmark og Norge 1746-66. Kongens regeringstid var – i lighed med faderens – en fredsperiode. Økonomisk var det tillige en fremgangstid, hvilket bl.a. gav sig udtryk i udvidelse af København med Frederiksstaden med de fire Amalienborg-palæer som centrum. Gennem hele regeringen støttede kongen sig til dygtige ministre som overhofmarskal A.G. Moltke og udenrigsminister J.H.E. Bernstorff, der med sikker sans for statens tarv varetog de daglige regeringsforretninger

- Sidens top - Forsiden