Lars Larsen
1703 - 1771

Laurits Svendsen
1661 - 1703
Sitzell Madsdatter
ca 1663 - 1743
Svend Lauritsen Skraeder
ca 1618 - 1702
Ranild Olufsdatter
ca 1638 - 1683
Mads -

Lars Larsen
1703 - 1771
Anne Nielsdatter
ca 1706 - 1783
gift 11. november 1731 i Snostrup, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Snostrup, Frederiksborg Amt
Else Larsdatter Døbt 10. august 1732
Død: er ikke eftervist
Svend Larsen Døbt 19. september 1734
Død 20. januar 1820 Snostrup
Niels Larsen Døbt 21. oktober 1736
Begravet 16. august 1737
Ingeborg Larsdatter Døbt 1. marts 1739
Begravet 30. april 1778 Snostrup
Niels Larsen Døbt 31. marts 1741
Begravet 7. juni 1741
Lars Larsen Døbt 10. marts 1743
Begravet 11. oktober 1761 Snostrup
Sidse Larsdatter Døbt 2. februar 1746
Død: er ikke eftervist

Da Helgas tip-tipoldefar Svend Larsen blev døbt, stod der i kirkebogen i Snostrup, at hans far var smeden Lars Larsen i Store Rørbæk

Helgas tip-tip-tipoldefar Lars Larsen kom aldrig til at kende sin far, for denne var omkommet ved en drukneulykke omkring 8 måneder før Lars blev født 

Ved Lars Larsens dåb den 23. september 1703 står der i kirkebogen i Jyllinge:

Dominica á Trinitatis 16 blef døbt Sitzell Sl. Laurits Svendsens Drengebarn og naund Laurits. Faddere: Peder Nielsen, Ole Lauritsen, ? Anders Olsens, Botild Anders Hansens, Gertrud Rasmusdatter.

Den 11. november 1731 blev Lars gift i Snostrup. Ved vielsenstår der i kirkebogen i Snostrup ganske kort fortalt:

Saasom Lars Larsen Smedesvend og Anne Nielsdatter haver begge begivet sig hertil Sognet og forlanger at blive trolovede
De kom med hver deres skudsmålsbog Lars med en fra præsten i Jyllinge og Anne med en fra præsten i Ude Sundby
Forlovere: Niels Nielsen af Sønderby, Selsø sogn, Hans Nielsen af Jyllinge
Trolovede: 16.09.1731 - Viede: 11.11.1731

Efter vielsen bosatte de sig i Store Rørbæk, hvor Lars blev smed

Lars og Anne fik 7 børn i årene 1732 til 1746. Af disse døde de 2 som små

Lars døde i november 1771. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Snostrup:

d. 8. Novembr: blev Lars Larsen Smed i Store Rørbech begraven uden Ceremonie 67aar gammel

Anne døde godt 11 år senere omkring årsskiftet 1782-1783, 77 år gammel

Lidt om børnene:  

Else fra 1732 havde i 1754 været en tur i Frederiksborg (Hillerød) og havde avlet et uægte barn. Det ved vi, for barnet fandt vi begravet i Snostrup i 1755. I kirkebogen står der: " 4de Fredag efter Paaske blev Lars Smeds Elses af Store Rørbech hendes uægte Drengebarn auflet i Friderichsborg begravet, gl: ungefher 3 uger ". Fra Hillerød kom Else til Skenkelsø og blev gift i Jørlunde med ungkarl Niels Bentzen. I kirkebogen i Jørlunde står der ved giftermålet, at Else havde "opholdt sig i Skienkelse siden hun løste Skudsmaal fra Friderichsborg". De bosatte sig i Slangerup, hvor Niels var smed. Niels døde godt 6 år efter brylluppet, kun 28 år gammel. I juli 1763 blev Else gift  med husmand Anders Evensen. De bosatte sig i Store Rørbæk, hvor vi har kunnet følge dem ved folketællingerne i 1787 og 1801. I 1801 var Anders 67 år og Else 69 år gammel, så vi ledte efter dem begravede i Snostrup men uden resultat, så hvad der videre er hændt dem står hen i det uvisse

Svend fra 1734 var Helgas tip-tipoldefar og har sin egen side

Niels fra 1736 var kun 10 måneder gammel, da han døde af kopper i august 1737

Ingeborg fra 1739  blev i september 1761 gift med "Skoleholderen i Store Rørbek, Studiosus Hans Holm". Ingeborg døde i april 1778, 40 år gammel. Hans Holm blev senere gift med den 21 år yngre Kirsten Ambjørn. Hans døde i januar 1803, og vi har ikke fulgt Kirsten Ambjørn

Niels fra 1741 var kun 10 uger gammel, da han blev begravet i juni 1741

Lars fra 1743 døde i oktober 1761 kun 18 år gammel

Sidse fra 1746 har vi ikke kunnet følge


Lars Larsen var smed i Store Rørbæk og Helgas tip-tip-tipoldefar

Hvad der har været med Lars og kirken vides ikke, men både han, hans kone Anne og hans 18-årige søn Lars blev begravet "uden Ceremonie"

Snostrup kirke

Det kan have været af økonomiske grunde, at Lars og flere familiemedlemmer blev begravet uden ceremoni

Men når man ser hvordan det videre gik sønnen Svend, der blev sognefoged og gårdmand og datteren Ingeborg, der blev gift med skoleholderen, så er det måske ikke økonomien der har spillet ind, men måske nærmere et princip Lars har haft

Eksempel på indretning af en rytterskole

Rytterskolen i Store Rørbæk er opført i 1723 som en af Frederik den 4.'s mange rytterskoler. Principielt er Rytterskolen således et typehus, hvor den oprindelige arkitektur og indretning relativt enkelt kan dokumenteres

Lille Rørbæk 2009

En beskrivelse af området omkring Lille og Store Rørbæk anno 2009:

Lille Rørbæk er den rene gadekærs- og stråtagsidyl. Landsbyen er historisk interessant, fordi den delvist har bevaret sin gamle struktur (en stjerneudskiftning), hvor gårdene ligger omkring gadekæret. Og så er den såmænd også ganske køn.

Herfra går Fjordstien videre mod Jyllinge og Roskilde. Men min cykel drejede den modsatte vej og kørte gennem Store Rørbæk, som ikke har mange point på charmekontoen, men i hvis udkant der findes en sti til Frederikssund


Fra de ældste tider har smeden også haft sin helt særlige position i samfundet. Han var både respekteret og frygtet, idet han havde egenskaber, som andre ikke beherskede. I mytologien og historien er der mange eksempler på smedens formåen, også på andre områder end de helt håndværksmæssige. Langt op i tiden var det f.eks. almindeligt, at smeden også fungerede som ”klog mand”, dvs. kurerede på både mennesker og dyr, når dette var tiltrængt, for der var ingen andre til den slags, før læger og dyrlæger blev almindelige på landet sidst i 1800 tallet

- Sidens top - Forsiden