Maren Jensdatter
1690 - 1755

Jens Jensen
1656 - 1725
Kirsten Andreasdatter 
ca 1664 - 1736
Jens Jensen
ca 1613 -1701

Maren Hansdatter
ca 1620 - 1685

Andreas

-


Andreas Olsen
ca 1681 - 1752
Maren Jensdatter
1690 - 1755
gift 31. maj 1711 i Slagslunde, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i Slagslunde, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i ?, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Olluf Andreasen Født 2. februar 1712 Slagslunde
Begravet: 17. marts 1712
Magrethe Andreasdatter Født: omk. 1717 i ...??
Begravet 31. juli 1796 Stenløse
Ole Andreasen Født: omk. 1719 Stenløse
Begravet 13. februar 1763 Stenløse
Hans Andreasen Født: omk. 1722 Stenløse
Begravet:  mel. 1778 - 1783
Jens Andreasen Født: omk. 1727 Stenløse
Begravet 30. december 1775 Stenløse
Kirsten Andreasdatter  Født: omk. 1731 Stenløse
Begravet 19. oktober 1803 Stenløse
Michel Andreasen Født: omk. 1734 Stenløse
Begravet 27. marts 1813 Stenløse

Da Helgas tip-tip-tipoldefar Andreas Olsen blev gift i maj 1711, så vi at brudens navn var Maren Jensdatter, og hermed fik vi oplyst Helgas tip-tip-tipoldemors navn

Maren viste sig at være datter af Jens Jensen i Udlejre. Ved hendes dåb den 27. april 1690 står der i kirkebogen i Ølstykke:

Dmca Quasimodogeniti, Maren, Jens Jensens Datter i Udleyre. Karen Rasmus Postriders udi Hillerød bar det. Faddere: Knud Foeget, Jens Joensen i Kirkerup, Mølleren i Jonstrup Møllen, Margrethe Jensd:, Johanne Nielsd:

Karen Rasmus Postriders udi Hillerød som bar barnet til dåben tror vi er barnets faster

Maren har kun været 16 år gammel, da hun blev gift første gang. Ved hendes vielse den 13. juni 1706 står der i kirkebogen i Ølstykke:

 
Copulerede Dmca 2 á Trinit: Oluf Jørgensen af Slagslund og Maren Jensdatter

Maren og Oluf bosatte sig i Slagslunde

Allerede som 17-årig fik hun sit første barn og det næste som 19-årig

Børnene var Anna fra 1707 og Karen fra 1709. Vi har ikke kunnet følge disse to børn videre

Hendes mand Oluf døde i december 1710. Vi ved ikke hvor gammel han var, for der er ikke angivet alder ved hans begravelse, men der stod, at han var kirkeværge.

Fem måneder senere blev Maren gift med Andreas Olsen fra Søsum. Ved deres bryllup den 31. maj 1711 i Slagslunde, står der kort og godt i kirkebogen:

Fest: Trinitatis Andres Ollufs: oc Maren Jensd: Copulerede

Maren og Andreas bosatte sig først i Slagslunde, hvor deres søn Olluf blev født i 1712. Vi har ikke kunnet finde flere børn døbt i Slagslunde, men deres datter Magrethe må være født omkring 1717 og formodentlig døbt i Stenløse, for i 1717 fæstede Andreas gård nr. 6 i Søsum. Maren og Andreas kan have fået flere børn i årene 1712 til 1717, men hvis det er tilfældet, så har vi ikke kunnet eftervise dem 

De 6 børn vi har kunnet følge efter Maren og Andreas har vi skrevet lidt om på Andreas Olsens side

Andreas døde som bomand og kirkeværge 71 år gammel sidst i februar 1752

Maren døde i januar 1755. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

D.12. Jan: Maren Jensdatter afg. Andreas Olsens i Søesum æt: an: 67


Maren Jensdatter var først bosat i Slagslunde og derefter i Søsum

Slagslunde kirke

Maren var Helgas tip-tip-tipoldemor

Slagslunde kirke

Før 1700 var der kun adgang til Slagslunde Kirkes tårn gennem et hul i muren, hvortil der var sat en stige. Hvis man samledes i kirkens tårn og trak stigen op, kunne de lokale beboere forsvare sig mod fjenderne fra kirketårnet

Gammel hængeask på Slagslunde kirkegård

På Slagslunde Kirkegård står der en interessant hængeask til højre for indgangen til kirken. Træets krone er sammenvokset, så den danner et øje eller et hul. Hvis en person i gamle dage led af en eller anden sygdom, troede man, at det hjalp at blive trukket igennem sådan et hul på en kirkegård

Stenløse kirke

Mon vi bevæger os blandt særligt troende mennesker her?

Stenløse kirke - prædikestol

Marens første mand var kirkeværge i Slagslunde, hendes anden mand var kirkeværge i Stenløse, og hendes far var kirkeværge i Ølstykke

Stenløse kirke - døbefond

Dette kunne være  Maren, der blev introduceret efter et af sine børns fødsel

- Sidens top - Forsiden