Andreas Olsen
ca 1681 - 1752

Ole -

Andreas Olsen
ca 1681 - 1752
Maren Jensdatter
1690 - 1755
gift 31. maj 1711 i Slagslunde, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i Slagslunde, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i ?, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Olluf Andreasen Født 2. februar 1712 Slagslunde
Begravet: 17. marts 1712 Slagslunde
Magrethe Andreasdatter Født: omk. 1717 i ...??
Begravet 31. juli 1796 Stenløse
Ole Andreasen Født: omk. 1719 Stenløse
Begravet 13. februar 1763 Stenløse
Hans Andreasen Født: omk. 1722 Stenløse
Begravet:  mel. 1778 - 1783
Jens Andreasen Født: omk. 1727 Stenløse
Begravet 30. december 1775 Stenløse
Kirsten Andreasdatter  Født: omk. 1731 Stenløse
Begravet 19. oktober 1803 Stenløse
Michel Andreasen Født: omk. 1734 Stenløse
Begravet 27. marts 1813 Stenløse

Andreas Olsens navn stødte vi første gang på, da Helgas tip-tipoldemor Kirsten Andreasdatter blev konfirmeret i Stenløse i 1747. Ved konfirmationen står der: "Kirsten, Andreas Olsens Boemands i Søesum

Da der ikke foreligger kirkebog i Stenløse før 1736, har vi ikke kunnet finde Andreas døbt.

Vi har været så heldige, at han blev gift i Slagslunde, hvor der foreligger kirkebog allerede fra 1673.

Vi fandt Andreas gift i maj 1711, hvor der ved vielsen står i kirkebogen i Slagslunde:

Fest: Trinitatis Andres Ollufs: oc Maren Jensd: Copulerede

Vi har fundet 7 børn efter Andreas Olsen og Maren Jensdatter.

Andreas døde sidst i februar 1752. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

D. 3. Marts: Andreas Ols: Boemand i Søesum og Kircheværgen. 71 A:

Hans kone Maren Jensdatter døde knapt 3 år senere i januar 1755, 67 år gammel

Lidt om de 6 børn vi har kunnet følge

Magrethe fra 1717 blev i oktober 1747 gift med Jørgen Andersen, der var bomand på gård nr. 9 i Søsum, som han havde overtaget i 1746 efter Hans Mogensen, der var blevet sat fra gården efter at have boet på den i 24 år. Efter brylluppet i 1747 bosatte Magrethe og Lars sig på gård nr. 9, hvor han døde i juni 1756, 38 år gammel. Magrethe giftede sig i oktober samme år med Peder Andreasens stedsøn fra Veksø, Morten Andersen, der indtil brylluppet havde været landsoldat. Magrethe døde i juli1796, 80 år gammel og Morten døde i marts året efter, 74½ år gammel 

Ole fra 1719 fæstede i 1751 sin faders gård nr. 6, som faderen afstod på grund af alder. Den 5. august 1755 fæstede Ole gård nr. 25 og blev sognefoged i Søsum efter afdøde sognefoged Peder Madsen, og Oles bror Hans fæstede så fædrendegården nr. 6. I marts 1756 blev Ole gift med sognefoged Peder Madsens enke, Bendte Pedersdatter. Bendte var datter af sognefoged Peder Andreasen på Skibstedgård i Veksø. Ole døde i februar 1763, 44 år gammel, og Bendte blev gift for tredie gang. Denne gang med Morten Larsen, en søn af bomand Lars Pedersen i Søsum og broder til Helgas 3 x tipoldefar i 3 linier, sognefogeden Hans Larsen på gården Pudebjerg i Søsum. Bendte døde i november 1772 kun 38 år gammel efter at have været gift tre gange, og Morten døde i marts 1780, 46 år gammel  

Hans fra 1722 fæstede i 1755 gård nr. 6 i Søsum efter sin bror Ole. Dette år blev Hans også gift med den 14 år yngre Kirsten Nelausdatter. Kirsten døde imidlertid allerede i slutningen af februar 1757 kun 21 år gammel. I maj 1757 blev Hans gift med Sophie Pedersdatter, der var 15 år yngre end ham og datter af bomand Peder Povelsen i Søsum og søster til Helgas 3 x tipoldefar Povel Pedersen. Vi har ikke kunnet finde Hans Andreasens begravelse beskrevet i kirkebogen i Stenløse, men ifølge Stenløse lokalarkivs hjemmeside med en afskrift af jordebøgerne for Søsum, har hans enke Sophie i 1783 overtaget gården, som på dette tidspunkt er kommet til at hedde Møllehøj. Sophie døde i december 1802, 65 år gammel 

Jens fra 1727 fæsted den 28. januar 1760 gård nr. 3 i Søsum, og i februar blev han trolovet med Lars Povelsens enke Maren Larsdatter på gård nr. 3, Lars Povelsen var bror til Helgas 4 x tipoldefar Peder Povelsen. Jens og Maren blev gift i Oktober 1760. Maren var søster til Helgas 3 x tipoldefar i 3 linier Hans Larsen, sognefogeden på Pudebjerg i Søsum. Jens døde i december 1775, 48 år gammel, og Maren giftede sig for tredie gang i oktober 1776. Denne gang med den 17 år yngre ungkarl Hans Lauridsen. Maren døde i januar 1807, 76 år gammel og Hans Lauridsen i marts 1813, 67 år gammel

Kirsten fra 1731 var Helgas tip-tipoldemor og har sin egen side

Michel fra 1734 blev i oktober 1763 gift med Povel Pedersens enke Anne Knudsdatter, der var 32 år ældre end Michel (afdøde Povel Pedersen havde også været 32 år ældre end sin kone Anne Knudsdatter). Michel fæsted gård nr. 22 i Søsum ved indgåelse af ægteskabet med Anne. Gård nr. 22 kom til at hedde Vejgård ved udskiftningen. Anne døde i januar 1774, 72 år gammel. Anden gang Michel blev gift, var det med 'en yngre model' nemlig den 14 år yngre Anne Bendtsdatter. De blev gift i oktober 1774. Anne Bendtsdatter levede kun knapt 9 år efter giftermålet og døde i juli 1783, 34 år gammel. Tredie gang Michel blev gift var i oktober 1783, med den 24 år yngre Bodil Andersdatter, en datter af Anders Jensen i Stenlille. Bodil holdt også kun knapt 9 år før hun døde i marts 1792, 33 år gammel. Fjerde gang Michel blev gift var i oktober 1792. Denne gang blev han gift med Kirsten Povelsdatter, der var 22 år yngre end Michel. Kirsten var søster til Helgas tipoldefar Peder Povelsen på Skibstedgård i Veksø. Denne gang overlevede bruden brudgommen, for Michel døde i marts 1813, 80 år gammel og Kirsten døde godt 11 år senere i maj 1824, 68 1/4 år gammel


Andreas Olsen var bomand på gård nr.6 i Søsum og Helgas tip-tip-tipoldefar

Datteren Magrethe blev gift med Morten Andersen, en stedsøn til Peder Andreasen Skibstedgård i Veksø

Sønnen Ole blev gift med enken Bendte Pedersdatter en datter af Peder Andreasen Skibstedgård i Veksø

Sønnen Hans's anden kone Sophie var niece til Hans's bror Jens's kone Marens første mand Lars Povelsen 

Sønnen Jens's kone Maren var søster til Hans Larsen på Pudebjerg i Søsum. Hans var Helgas 3 x tipoldefar

Sønnen Oles enke Bendte blev gift med Morten Larsen en bror til Hans Larsen på Pudebjerg, Helgas 3 x tipoldefar

Sønnen Michels fjerde kone Kirsten var søster til Helgas tipoldefar Peder Poulsen på Skibstedgård i Veksø

Datteren Kirsten var Helgas 2 x tipoldemor

Det familiære netværk har været hyperaktivt, sådan da

- Sidens top - Forsiden