Anders Pedersen
ca 1693 - 1763
Peder -

Anders Pedersen
ca 1693 - 1763
Karen
ca 1691 - 1776
gift ukendt dato og sted
1 barn fundet konfirmeret i Stenløse, Frederiksborg Amt
Povel Andersen Født ca 1726
Begravet 6. april 1794

Der foreligger desværre ikke kirkebog i Stenløse før 1736, så den hjælp kirkebogen kan være, mangler vi her

At Helgas tip-tipoldefar Povel Andersens far hed Anders Pedersen, blev vi klar over da vi fandt Povel konfirmeret i 1744, for der står i kirkebogen i Stenløse: "Povel, Gl: Anders Pedersens Boemands Søn i Søesum æt: an: 17"

Der har i alle tilfælde været to mænd ved navn Anders Pedersen i Søsum på dette tidspunkt, og Helgas ane blev her kaldt 'gamle' Anders Pedersen

Hvornår Anders blev døbt og gift ligger før 1736, så det har vi ikke kunnet finde noget om, men vi har fundet ham begravet

Ved hans begravelse i februar 1763 står der i kirkebogen i Stenløse:

Fest: ? d: 11. febr: Gl. Anders Pers: Boemand i Søsum. 70 A:

Anders Pedersens kone Karen døde godt 13 år senere i slutningen af april 1776, 85 år gammel

Anders og Karen kan have fået flere børn end Povel, men vi har kun kunnet finde dette ene barn beskrevet i kirkebogen efter 1736

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Gamle Anders Pedersen var bomand på gård nr. 13, den gård der ved udskiftningen kom til at hedde Bjellekjær

Anders har nok været fæstebonde, da stavnsbåndet blev indført i 1733

Gård nr 13 har været delt imellem 2 mænd, for i 1698 er Jørgen Andersen og Anders Pedersen anført som fæstere

- Sidens top - Forsiden